Telemedicin, Teknologirådets rapport, Afsnit 6. Litteratur

Telemedicin i Norden og Betænkninger, rapporter mv.

Mandag d. 8. december 1997
Teknologirådet
Emnekreds: Telemedicin.

Telemedicin i Norden
 • Leif Karlsson: Telemedicin i Södra Sjukvårdsregionen. 1995
  Mårten Kvist: Telemedicine Applications in Finland 1996. FinOHTA report 2 - 1996
  Birger J. Nymo (ed): Telemedicine. Teletronikk Volume 89 No. 1 - 1993
  Silas Olsson (red): Telemedicin i Norden (1996)
  Silas Olsson: Telemedicin i Sverige (1996)
  Social- og Helsedepartementet: MER HELSE FOR HVER BIT. Informasjonsteknologi for en bedre helsetjeneste. Handlingsplan 1997 - 2000. 1996 (Norge)
  Spri: Telemedicine Conference January 30-31 1996, Proceedings
  Sygeplejersken: Telemedicin - grænseoverskridende behandling og pleje. Nr. 8, 23. februar 1996 s. 6 - 19
  Sygeplejersken: Hastig vækst i telemedicin. Nr. 40, 4. oktober 1996 s. 6 - 17
  TMA ved RiTø: Telemedisin - en presentasjon av Telemedicinsk avdeling (TMA) ved Regionssykehuset i Tromsø (RiTø). 1996
  Herbjørg Valvåg (ed): Applied Telemedicine. Norwegian Telecom Research 1992
  Viborg Amt: Telemedicin i Viborg Amt. 1996


Betænkninger, rapporter mv.
 • Lone Dybkjær og Søren Christensen: Info-samfundet år 2000. 1994
  Forskningsministeriet: Fra vision til handling. Info-samfundet år 2000. IT-politisk handlingsplan 1995. 1995
  Forskningsministeriet: Info-samfundet for alle - den danske model. IT-politisk handlingsplan 1996. 1996
  Torben Jørgensen og Bent Danneskiold-Samsøe: Medicinsk teknologivurdering - hvordan? DSI rapport 86.02. 1986
  Steen Mariboe (red): MedCom - det danske sundhedsdatanet. 1996
  Sundhedsministeriet: Handlingsplan for Elektroniske Patientjournaler - strategirapport. 1996
  Sundhedsministeriet: Elektroniske Patientjournaler - hvorfor og hvordan. 1996
  Sygehuskommissionen: Udfordringer i sygehusvæsenet. Betænkning 1329,1997

Forrige afsnit:
Afsnit 5. Spørgsmål
Indholdsoversigt Næste afsnit:
Indholdsoversigt