Indsigt: Eksempler på turismeudviklingen

Eksempler på turismeudviklingen

Et skib nummer to kan ligesom M/S Disko få vinterbeskæftigelse med krydstogtsejlads ved Antarktis. Dermed sikres god økonomi i krydstogtprojektet og turismen er samtidig med til at skabe en række helårsstillinger for grønlandske søfolk.

Lørdag d. 17. oktober 1998
Greenland Tourism
Emnekreds: Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Aktuelle eksempler er :
Flere fly til og fra Grønland
Hotellerne udvider
Krydstogtturisme med udenlandske investeringer
Udenlandske krydstogtanløb
Lokal forankring og parathed fra aktørernes side
TAT


Kendskabet til Grønland som turistdestination øges fortsat. Greenland Tourism a/s har fra starten brugt en stor del af sine midler til at øge kendskabet til Grønland for at få flest mulige til at købe en rejse til Grønland. På det største marked - det danske - er der ikke længere tvivl om, at Grønland er meget andet end kulde og mørke, og at der er spændende turistoplevelser at hente. På andre markeder er der fortsat brug for en stor indsats for at flere finder ud af, at Grønland kan byde turisterne på unikke oplevelser.

Det vigtigste redskab til at øge kendskabet er fortsat informationer om Grønland generelt og specifikt som turistdestination. Dels i form af brochurer og andet præsentationsmateriale dels specielt i form af omtale i aviser, tidskrifter og elektroniske medier. Derfor satses der målrettet på dette via udvikling af spydspidsprojekter, der kan give god PR, og gennem bl.a. udsendelse af pressemeddelelser, journalistrejser og besøg af TV- og filmhold.

Der samarbejdes også med en række udenlandske agenter, der nu også i stigende grad selv investerer i markedsføringen og brochurematerialer.

Aktuelle eksempler er :
Greenland Tourism a/s løbende udvikling af informations-siderne på Internettet gør Grønland kendt verden rundt. Siderne besøges nu af omkring 30.000 pr. måned.

Spydspidsprojektet Arctic Circle Race i Sisimiut er på vej til at blive en fast international begivenhed og har allerede skabt en meget positiv international mediebevågenhed.

Den planlagte isgolfturnering i Uummannaq har fået en stor international virksomhed som sponsor og vil under stor mediebevågenhed blive afviklet i marts 1999 under navnet Drambui World Ice Golf Championship.

Markedsføringsaktiviteterne i forbindelse med Tusindåret for Leif den Lykkelige bidrager også positivt til kendskabsopbygningen af Grønland.

Flere fly til og fra Grønland
Antallet af frekvenser og kapaciteten er øget. Grenland Tourism a/s har blandt andet specielt arbejdet på at få øget mulighederne for sammedags-forbindelser til Europa ved hjælp af aftenflyvninger.

Aktuelt har der i sommer været to ugentlige aftenforbindelser i højsæsonen og der er nu planlagt tre ugentlige aftenfly i sommeren 1999.

Samtidig er Grønlandsfly begyndt at flyve med egen maskine mellem Grønland og Danmark, hvilket også er med til at øge tilgængeligheden til Grønland.

Hotellerne udvider
Mens konkurstruslen var kendetegnende for hotellerne i begyndelsen af halvfemserne meldes der nu flere steder om fulde huse i højsæsonerne og mange hoteller har udvidelsesplaner.

Landstinget har samtidig for at fremme udbygningen af overnatningskapaciteten bevilget sammenlagt 27,9 millioner kroner i 1997 og 1998 til finansieringsfonden UNNUISA. Fonden kan yde op til 40

procents støtte til anlægsomkostninger ved nybyggeri og udvidelser samt ombygninger af eksisterende byggeri.

Der er indtil dato indkommet 32 ansøgninger til UNNUISA, og følgende har bygget, udvidet eller planlægger at udvide på grundlag af tilsagn om støtte fra finansieringsfonden:
  • Hotel Kulusuk (nybygning)32 dobbeltværelser
  • Hotel Uummannaq (udvidelse)12 dobbeltværelser
  • Hotel Arctic (tilsagn til udvidelse)20 dobbeltværelser Hotel Qannivik (nybygning) 6 dobbeltværelser.
Desuden er eksisterende bygninger ombygget til overnatningssteder i Oqaatsut og Narsaq. Flere projekter er iøvrigt under forberedelse, hvilket understreger, at der er optimisme indenfor branchen.

Krydstogtturisme med udenlandske investeringer
Det største rederi bag den norske turistattraktion "Hurtigruten", OVDS asa, er gået i tæt samarbejde med Greenland Tourism a/s om krydstogter med M/S Disko. De to parter ejer hver en halvdel af Greenland Cruise a/s, der står for krydstogtsejladsen.

Efter introduktionen på markedet sidste år har der i år været så stor interesse for produktet, at der har været udsolgt på de fleste afgange. På denne baggrund overvejer den norske samarbejdspartner nu også seriøst at investere i endnu et skib til krydstogtsejlads langs de grønlandske kyster.

Et skib nummer to kan ligesom M/S Disko få vinterbeskæftigelse med krydstogtsejlads ved Antarktis. Dermed sikres god økonomi i krydstogtprojektet og turismen er samtidig med til at skabe en række helårsstillinger for grønlandske søfolk.

Godt 2.000 tilfredse turister har foreløbig været ombord på M/S Disko.

Arctic Umiaq Line er også blevet inspireret til at øge og udvikle tilbuddene til turister.

Udenlandske krydstogtanløb
Et tæt samarbejde mellem Royal Arctic Line og Grenland Tourism a/s om et kontinuerligt, langsigtet og målrettet markedsføringsarbejde for at få udenlandske krydstogtskibe til at anløbe Grønland giver nu for alvor resultater. Der har været et stigende antal anløb i grønlandske havne de senere år, og sæsonen 1998 har været den hidtil bedste.

Der har således i 1998 været ialt 66 anløb mod 45 i 1997. Anløbene har været fordelt på 16 skibe med mellem 80 og 1200 passagerer ombord - de fleste har dog været i mellemklassen med ca. 400 ombord.

Mens der tidligere ofte var uforberedte anløb af krydstogtskibe er informationerne og koordinationen nu så god, at der lokalt opnås betydelige indtægter ved besøg af disse udenlandske krydstogtsskibe.

Den endelige analyse af omsætningen i land for denne sæson er endnu ikke færdig, men eksempelvis kan nævnes, at Tikilluarit/Nuuk Tourism i 1998 har haft en omsætning på souvenirs og udflugter på ca. 500.000 kroner fordelt på ca. 10 anløb.

Der er i øvrigt en tydelig tendens henimod udskiftning af passagerer i de grønlandske lufthavne, hvilket giver en ikke ubetydelig omsætning til såvel lufthavnene som de lokale arrangører og transportselskaber.

Lokal forankring og parathed fra aktørernes side
Stigningen i antallet af turister afspejles i antallet af aktører indenfor det private turisterhverv. Denne stigning har fundet sted indenfor såvel udbydere af oplevelser lokalt og regionalt i Grønland via outfittere og andre lokale iværksættere som indenfor incomingbureauer (turoperatører) i og udenfor Grønland.

Status er i dag 28 autoriserede outfittere (udbydere af kvalitetsprodukter til turister), der er 18 lokale og/eller regionale incomingbureauer og seks incomingbureauer, der opererer over hele Grønland.

Greenland Tourism a/s støtter op om såvel outfittere som incomingbureauer, da et bedre produkt-udbud og flere turarrangører er med til gøre Grønland mere tilgængelig for udenlandske agenter/turoperatører samtidig med at det skaber større omsætning i Grønland.

De positive virkninger af turismen lokalt har ligeledes skabt en stigende interesse i kommunerne for at skabe positive rammebetingelser for udviklingen af det lokale turisterhverv. Den lokale og kommu-nale indsats er en nødvendig forudsætning for, at turisterhvervet fortsat kan udvikles og forankres i det grønlandske samfund, og Greenland Tourism a/s øger nu rådgivningsindsatsen og satser på tætte-re samarbejde i forhold til såvel de private som offentlige lokale/regionale turismeaktører.

Afviklingen af arrangementet Arctic Circle Race er et andet konkret eksempel på nødvendigheden af det positive lokale engagement, og er samtidig afgørende i forhold de internationale skiløberes positive vurdering af oplevelsen.

TAT
Den stigende lokale parathed fremgår også af interessen for muligheden for at søge iværksætter-fonden TAT - Takornariaqarnermi Aallarnisaasunut Tapersiisarfik om støtte, lån eller garantier til igangsættere indenfor turismeerhvervet. I 1997 var der 63 ansøgninger, hvoraf 23 er imødekommet. Ansøgerne investerede med egne midler, banklån og TAT-midler i bl.a. turistbåde, hytter og aktivitetsudstyr.

Der er i 1998 foreløbig indkommet 24 ansøgninger. Mange af disse ansøgninger er allerede imødekommet og flere ansøgninger vil blive vurderet i løbet af november 1998.