Indsigt: Bilerne væk fra indlandsisen!

Bilerne væk fra indlandsisen!

Det er derfor særdeles nedslående og uacceptabelt at konstatere, KNI nu har planer om at køre med jeep over indlandsisen. Turisterhvervet i Grønland ser dette som en stor trussel, for den spæde opbygning af det image udadtil, der ønskes. Turisterhvervet indstiller derfor til KNI, at trække den trufne beslutning tilbage - det kan stadig nås.

Torsdag d. 13. maj 1999
Salik Hard
Emnekreds: Turisme.

Indlandsisen er besejret ! Nansen krydsede indlandsisen i 1888 ! Knud Rasmussen og mange andre, efter ham har krydset den ! Fælles for alle, er at det er gjort uden brug af motoriserede hjælpemidler. Men ved hjælp af mod, hårdt slid og med en vilje til at nå målet, at udfordre naturen.

Naturen har og er stadigvæk, et vigtigt element i markedsføringen af Grønland. Uberørtheden bliver oftest sat i relation med renhed. Indlandsisen er et symbol på landets storslåethed, uendelighed og stilhed. Alle de der har krydset indlandsisen har gjort det ved hårdt arbejde og dygtighed uden brug af motoriserede hjælpemidler !

Nu vil KNI køre med jeep over indlandsisen - hvorfor ?

Turisterhvervets markedsføring af Grønland har været målbevidst og henvendt til markeder, der vægter den renere natur meget højt.

Den grønlandske turismestruktur er stadigvæk ny og der venter et stort arbejde forude. Ikke kun i det grønlandske turisterhverv, men også blandt befolkningen. Frugten af markedsføringen begynder nu at vise synlige resultater, i form af øget kendskab til Grønland, flere gæster, samt en stadig stigende lokal aktivitet og et stort engagement.

Det er absolut nødvendigt, at fastholde dén markedsføringslinie der er lagt, i mange år fremover. KNI’s jubilæumsarrangement vil være med til at synliggøre Grønland, men midlet passer ikke med det billede, der er ved at blive skabt internationalt.

Det er derfor særdeles nedslående og uacceptabelt at konstatere, KNI nu har planer om at køre med jeep over indlandsisen. Turisterhvervet i Grønland ser dette som en stor trussel, for den spæde opbygning af det image udadtil, der ønskes. Turisterhvervet indstiller derfor til KNI, at trække den trufne beslutning tilbage - det kan stadig nås.

Turisterhvervet står til rådighed for en alternativ løsning med ikke motoriseret krydsning af indlandsisen.

I samme åndedrag appellerer turisterhvervet hermed indtrængende politikere, Greenland Tourism og den grønlandske befolkning, om skarpt at tage afstand fra KNI’s initiativ.

Indlandsisen er for os allesammen ! - Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab enes om, hvordan vi forvalter og bruger denne del af Grønlands naturrigdom !