Indsigt: En medarbejder varetager området for søsikkerhed og søfartspolitik

En medarbejder varetager området for søsikkerhed og søfartspolitik

Derfor er søfarten/fiskeriet, som er grundlaget for vores infrastruktur og eksport, gennem længere tid blevet overset.

Tirsdag d. 26. august 2014
Saxtorph Didriksen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Sikkerhed til søs, Turisme.


(an)

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Landstinget fremlægger jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. En medarbejder sidder og administrerer og udvikler samt varetager Grønlands interesser indenfor området for søsikkerhed og søfartspolitik. Finder landsstyret, at det er tilstrækkeligt, under hensyntagen til, at det er grundlaget for et af vores største erhverv?
  2. I Finansloven omtales Nautisk Udvalg. Dette udvalg er ikke nærmere beskrevet i umiddelbart offentligt tilgængelige materialer. Hvorfor er dette ikke det?
  3. Kommer der en beskrivelse om Nautisk Udvalg mv. på Selvstyrets hjemmeside?

Begrundelse
Det er konstateret, at der alene sidder en medarbejder og administrerer og udvikler samt varetager Grønlands interesser indenfor området for sø sikkerhed og søfartspolitik.

Derfor er søfarten/fiskeriet, som er grundlaget for vores infrastruktur og eksport, gennem længere tid blevet overset. Det mener jeg, at vi bør gøre noget ved det.