Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland

Det foreslås således, at faderskab til de omhandlede børn skal have samme retsvirkninger som faderskab fastslået ef­ter børneloven for Grønland, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. Faderskab kan dog ikke begrunde genoptagelse af et dødsbo, der var afsluttet på det tidspunkt, hvor faderskabssagen blev anlagt, eller hvor anmodningen om genoptagelse af en afsluttet faderskabssag blev fremsat.

Torsdag d. 3. oktober 2013
Social- Børne- og Integrationsministeriet
Emnekreds: Grønlands historie, Juridisk faderløse, Love og konventioner.

Det overordnede formål med forslaget er at forbedre retsstil­lingen for børn født uden for ægteskab i Grønland. Dette sker dels ved at give et barn, der er født uden for ægteskab i Grønland før lov for Grønland om børns retsstilling trådte i kraft i den 1. juni 1963 (for Nord- og Østgrønland dog først den 1. juli 1974), mulighed for at anmode om rejsning af sag om, hvem der er dets far, dels ved at give et barn, der er født uden for ægteskab i Grønland efter lovens ikrafttræden, men hvis faderskabssag er afgjort med, at en mand eller flere mænd er anset som bidragspligtig(e), mulighed for at anmo­de om genoptagelse af sagen, selvom de almindelige betin­gelser for genoptagelse af en faderskabssag ikke er opfyldt. Der henvises i øvrigt til afsnit 1.2. nedenfor om baggrund, herunder om ikrafttræden af børnelov for Grønland.

Det foreslås således, at faderskab til de omhandlede børn skal have samme retsvirkninger som faderskab fastslået ef­ter børneloven for Grønland, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. Faderskab kan dog ikke begrunde genoptagelse af et dødsbo, der var afsluttet på det tidspunkt, hvor faderskabssagen blev anlagt, eller hvor anmodningen om genoptagelse af en afsluttet faderskabssag blev fremsat.

Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland