Slip familierettens gidsler fri

I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

Mandag d. 15. juni 2015
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget, Folketingsvalg 2015, Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Dansk lovgivning skal tilpasses grønlandske forhold
Lovgivning er langsommelig og usmidig
Vågen vagthund i Folketinget


I 2007 fik Danmark en ny forældreansvarslov. Med denne lov blev flytning indenfor Rigsfællesskabet begrænset til kun at omfatte Danmark. Der blev dermed skabt en ny hindring for fri bevægelse i Rigsfællesskab. I loven sidestilles Grønland og Færøerne med udlandet.

Dansk lovgivning skal tilpasses grønlandske forhold
Mange unge fra Grønland eller Færøerne, f.eks. studerende, får barn under studie- eller arbejdsophold og i nogle forhold ender samlivet inden man flytter til sit hjemland. Af hensyn til barnets tarv bør reglerne om flytning indenfor Rigsfællesskabet ikke sidestilles med udlandet, men bør være mere klare, så muligheden for at flytte hjem efter endt uddannelse ikke forhindres af uklar lovgivning.
Ingen grønlændere i Danmark skal stilles dårligere i lovgivningen end danskere. En grønlandsk eller færøsk forælder i Danmark, der har barnet boende hos sig, skal på lige fod med danskere i samme situation, kunne flytte indenrigs, herunder til Grønland eller Færøerne.

Lovgivning er langsommelig og usmidig
Forældreansvarsloven reguleres af Danmark, men sættes i kraft for Grønland og Færøerne ved at landene høres. Forældreansvarsanordningen er dog, pga. valgudskrivelse i Danmark, ikke gældende i Grønland, på trods af Inatsisartut har færdigbehandlet lovforslaget.

En udsættelse af ikrafttrædelse af Forældreansvarsanordningen i Grønland er, sammen med udsættelse af kirkelige vielser af par af samme køn, tydelige eksempel på hvor usmidigt og langsommeligt en opdatering af familieretten er for grønlandske borgere.

Vågen vagthund i Folketinget
Jeg vil sørge for at der sker en løbende opdatering af forældet love, som reguleres i Danmark, så hindringer for bevægelse indenfor Rigsfællesskabet fjernes og dermed sikre, at love er tilpasset vores nuværende samfund. Kun på den måde kommer det grønlandske samfund fremad.