Indsigt: Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Bombesprængt landskasseregnskab blev færdiggjort

Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Tirsdag d. 2. juni 2015
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketingsvalg 2015, Landskassen, Politik.

Et kæmpe arbejde, som så ud til at være umulig at færdiggøre er endelig klar.

Betænkningen er stor, en klar beretning som to Revisionsudvalg har udarbejdet er færdiggjort. Enhver kan se Landskassen beregning for 2013 i betænkningen stk. 11, og der kan bilagene også læses.

Førstebehandlingen i forår 2013 så det ikke ud til at være grundlag for de store betænkeligheder. Indtil Revisorerne Deloitte den 8. september 2013 skrev til Revisionsudvalget. Der sprang bomben.

Det resulterede i at Revisionsudvalget skulle underrette Landstinget. Dette indebar: 1. At Formanden for landsstyret Aleqa Hammond havde opbygget en gæld, og nævnte dato havde en afdragsgæld på 106.363,27 kr. Der var tale om betaling for rejse af familiemedlemmer, regninger til minibar i restauranter og des lige, samt betaling af Selvstyret for leje af privatudlejning. Gælden var i flere omgange blevet rykket for, uden held, og først den dag da Revisorerne skrev til Revisionsudvalget blev disse betalt.

Til de omtalte sager udtalte Aleqa Hammond at Kuupik Kleist også midlertidigt havde fået betalt billetter til sine familiemedlemmer, og han stadig havde gæld til disse.

Det resulterede i at Kuupik Kleist tog ansvaret til sig, og meldte ud, at han trak sig tilbage som landstingsmedlem.

Revisorerne Deloitte har undersøgt alle, der har været landsstyremedlemmer siden 2009. Det resulterede i, at der udover de nævnte forhold, at daværende landsstyremedlem for Sundhed Steen Lynge havde en gæld til rejser for familiemedlemmer, og først sent havde betalt for disse.

Alle disse kan læses i Betænkningens bilag nr. 7.

Nogle af de punkter der blev påpeget kraftigt var at der i 2013 efter valget ellers var blevet ansat en såkaldt Kommunikationskoordinator. Denne koordinator var først efter måneders ansættelse og efter betalt løn på aconto underskrevet en ansættelseskontrakt.

Efter underskrivelse af betænkningen var der efter en undersøgelse udført af Advokat Malling, som tidligere var omtalt i medierne, at landsstyret skulle have givet en forklaring på dette område da der var indsendt spørgsmål omkring disse. Vi ville gerne have haft sendt en forespørgsel om en forklaring på dette område. Og netop derfor på grund af disse forhold ønskede vi ellers at det skulle sendes tilbage til udvalget, men formanden godkendte ikke dette ønske.

Landsstyret meddelte, at Sundhedsvæsnets regnskaber var holdt indenfor rammerne. Vi skal understrege, at der henimod slutningen af 2013 blev ansøgt en ekstrabevilling på 15 millioner kroner. Er det derfor blot blevet almindelig procedure med ansøgning om ekstrabevilling, og anses som en del af rutinen?

Når der arbejdes med Landskassens beregninger skal der ellers altid inkluderes bygge-, anlægs og renoveringsfondens betænkninger. Dette er ikke sket. Vi spurgte landsstyremedlemmet om hvornår landstingsmedlemmerne får betænkninger for 2013 for nævnte område, ligesom vi også sendte forespørgsler omkring andre områder, som vi ønskede at få svar på.

Men landsstyremedlemmet ønskede ikke at kommentere partiernes indlæg eller spørgsmål, og benyttedes ikke sin taletid på talerstolen, og benyttede ikke landstingsmedlemmernes spørgemulighed i forbindelse med fremlæggelserne.

Ligeledes var der fra koalitionspartierne, om Landskassens revision under anden behandling, ikke et eneste ord, til et regnskab så fyldt med bomber, var der ikke et eneste udsagn, ros, ærgrelser eller en beklagelse til befolkningen.

Vi vil fra Inuit Ataqatigiit takke alle vi har samarbejdet med, alle partier, alle landsstyremedlemmer, ansatte, Revisorerne. Landskassens beregninger for 2013 har været et kæmpe arbejde. Vi accepterer ikke enkelt personers respektløshed.

Vi beklager fra Inuit Ataqatigiit overfor samfundet, et nyt valg er meget dyrt, udsættelser af arbejdet og lignende. Ikke mindst udenlandske potentielle investorer, der har trukket i land på grund af det politiske uro.

Vi beklager overfor alle skatteborgerne. En af vores største prioriteter i vores arbejde er at arbejde for at Landskassen ikke behandles så respektløst igen.