Opgørelse over Folketingsvalget den 11. marts 1998 - Grønland

Hans Pavia Rosing blev genvalgt for Siumut med stærkt reduceret personligt stemmetal, mens Ellen Kristensen blev nyvalgt for Atassut med det valgets største personlige stemmetal, tæt fulgt af Otto Steenholdt - også fra Atassut - som må vige pladsen i Folketinget efter 21 års medlemskab.

Torsdag d. 12. marts 1998
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Politik.

BRØDTEKST MANGLER