Indsigt: INI agter at forhøje huslejen

INI agter at forhøje huslejen

Jeg vil ikke undlade at nævne, at disse forhøjelser for det meste ikke har den hensigt at forbedre lejemålenes stand.

Torsdag d. 11. september 2014
Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Boliger, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Levevilkår.

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Landstinget, fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Kan landsstyret oplyse, i hvilke byer A/S Boligselskabet INI agter at forhøje husleje?
  2. Såfremt huslejen skal stige, hvornår vil dette ske og hvor stor bliver forhøjelsen?

Begrundelse:
Da landsstyremedlem for Boliger under et borgermøde i Nanortalik den 9. september 2014 oplyste, at A/S Boligselskabet INI vil forhøje huslejen, er jeg blevet nødsaget til at fremsætte ovennævnte spørgsmål.

I disse år er det blevet almindeligt, at mange borgere bliver smidt ud af deres lejeboliger. Når mange borgere i dag kæmper for at have penge nok til huslejen, for at have et varmt hjem, er det ikke på sin plads at forhøje huslejepriserne. Jeg vil ikke undlade at nævne, at disse forhøjelser for det meste ikke har den hensigt at forbedre lejemålenes stand.