Indsigt: National kræftplan

National kræftplan

Vi finder det også på sin plads at rette en stor og varm tak til afdøde Svend Junge for at have doneret en CT-skanner til Dronning Ingrids Hospital.

Tirsdag d. 5. maj 2009
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Kræft er en forfærdelig sygdom, der i nogle tilfælde kan helbredes. I andre tilfælde er sygdommen dødelig. Demokraterne mener, at det er vigtigt, at vi i Grønland gør, hvad vi kan for at forebygge kræft, og vi mener tillige, at det er vigtigt, at vi tidligst muligt opdager og identificerer en kræftsygdom, så behandlingen kan komme i gang.

Demokraternes vil kæmpe for, at der bliver udarbejdet en national kræftplan inden 2011. Formålet med en kræftplan er primært et ønske om en bred og langsigtet indsats over for de kræftsyge. Vi tror på, at en kræftplan vil kunne redde liv. Sekundært tror vi på, at en kræftplan vil kunne spare samfundet for mange penge til behandling af diverse kræftformer.

I ”Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 - Levevilkår, livsstil og helbred” fremgår det, at den hyppigste kræftform her i landet er tobaksrelateret kræft i luftveje og lunger. Fra 1999 til 2002 var i alt 25 procent af 626 registrerede kræfttilfælde lungekræft.

Embedslægeinstitutionen er klokkeklar i sin årsberetning for 2004 i hvilken man finder de nyest tilgængelige tal vedrørende kræft i Grønland. Her står:

”Sammenfattende må det antages, at over 50 % af tilfældene af kræft i Grønland er forebyggelige. Det vil sige, at antallet kan forventes at falde kraftigt eller snarere at væksten kan reduceres hvis den forebyggende og oplysende indsats om tobaksrygning og alkoholindtagelse intensiveres og dermed resulterer i et nedsat antal rygere og mindre alkoholindtagelse. Rygning og alkoholindtagelse koster det grønlandske samfund dyrt!”

Demokraterne er klar over, at der allerede bliver gjort en indsats for at få folk til at lade være med at ryge og drikke. Om der bliver gjort nok, vil vi overlade til den arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde et oplæg til en national kræftplan. Men der er ingen tvivl om, at vort samfund på sigt kunne spare mange penge og ikke mindst forlænge den gennemsnitlige levetid, hvis der blev foretaget en mere koordineret indsats.

Demokraterne ser gerne, at den nationale kræftplan som minimum kommer til at indeholde følgende:

  • Ny og opdateret statistik af kræftforekomst og behandlingsresultater
  • Forslag til forbedring af forebyggelsesindsatsen
  • Forslag til forbedring af kræftbehandlingen
  • Forslag til, hvordan arbejdsgruppen ser sine forslag implementeret

Demokraterne ser endvidere gerne, at Neriuffik (Kræftens Bekæmpelse) bliver inddraget i arbejdet.

Vi er glade for i sin tid at have været med til at indføre en vaccine mod livmoderhalskræft, så denne kræftform i fremtiden bliver minimeret, og vi finder det også på sin plads at rette en stor og varm tak til afdøde Svend Junge for at have doneret en CT-skanner til Dronning Ingrids Hospital.

Men disse to ting alene gør det ikke. Derfor vil vi have en national kræftplan.

KIlde: Demokraterne