Kilde: Atassut

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Atassuts forslag til forårssamlingen: der er behov for at revurdere kommunalreformen

Aqqalu C Jerimiassen, medlem af Landstinget for Atassut
Atassut
Fredag d. 15. maj 2020

Kun Nuuk udvikles, der er kun fokus på Ilulissat, Qaqortoq prioriteres for meget, hvorfor kun Sisimiut? Vi bliver ikke hørt i Uummannaq, der bliver ikke gjort noget for os i Østgrønland, vi er kun tilskuere, befolkningen i de yderdistrikter mindskes! Vi fra Ilulissat er trætte af at blive sat til side, udviklingen i Nuuk forværrer atter udviklingen på kysten

Landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Atassut
Demokraterne
Inuit Ataqatigiit
Patii Naleraq
Samarbejdspartiet
Onsdag d. 22. maj 2019

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

Koalitionsaftale 2018

Atassut
Nunatta Qitornai
Siumut
Onsdag d. 3. oktober 2018

Koalitionspartierne er enige om, at der skal arbejdes med de nødvendige reformer til forbedring af befolkningens levevilkår, og ikke mindst for at sikre fortsat økonomisk vækst for at skabe nye arbejdspladser og få flere arbejdsdygtige mennesker i arbejde

Atassut i Folketinget - Konstruktivt fællesskab

Atassut
Jonas Nilsson, folketingskandidat for Atassut
Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 28. maj 2015

Som det er nu, er det nødvendigt at indgå en samarbejdsaftale med et af de større danske partier i Folketinget for at kunne forhandle sig til en udvalgspost. Sådan en aftale kan binde det grønlandske folketingsmedlem til at stemme sammen med det danske parti i rent danske anliggender og på den måde blive tungen på vægtskålen i sager, der er Grønland helt uvedkommende
Tilknyttede tekster:

Koalitionsaftale 2014 – 2018

Atassut
Demokraterne
Siumut
Onsdag d. 10. december 2014

Vi har store samfundsproblemer og det kræver at vi samarbejder om at sikre og indføre reformer for at skabe bedre vilkår indenfor den sociale omsorg, pension, førtidspension, skatteforhold, boligforhold og ikke mindst på erhvervsområdet.

Flertalsdiktatur er nu indført

Atassut
Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Hvad vil IA og Siumut med rigsfællesskabet?

Atassut
Tirsdag d. 21. juni 2011

Begge partiers nuværende medlemmer i Folketinget har i denne valgperiode mere end antydet, at Grønlands behov for medlemskab i Folketinget ikke længere er en nødvendighed, da Grønland i nær fremtid skal blive selvstændig.

Pressen undlader at invitere Atassut

Atassut
Torsdag d. 9. juni 2011

Vi i Atassut hilste udmeldingen fra lederne af den grønlandske presse velkommen. Vi håbede på forandring i pressens politiske disponering, da vi tidligere gentagende gange har oplevet at blive udeladt i mediernes dækning af forskellige områder.

Atassut støtter Landstingets arbejde med Alcoa-projektet

Atassut
Onsdag d. 25. maj 2011

Det er dog vigtigt efter Atassut’s overbevisning, at Alcoa-projektet udvikles på baggrund af velovervejede beslutninger, der træffes på baggrund af det oplæg, der udarbejdes i landsstyret.

Der bør snarest gives grønlandsk-sprogede mulighed til at deltage i uddannelserne

Atassut
Onsdag d. 18. maj 2011

Som et led i selvstændiggørelse af vort land kræver vi fra Atassut’s side, at der skal ske forbedring af uddannelsesmulighederne.

Retssikkerhed må ikke vige for økonomiske hensyn

Atassut
Torsdag d. 12. maj 2011

Grønland bør ikke acceptere forslaget, men derimod kræve, at der findes en anden løsning af det for dømt person utilsigtede eftervirkning påført af en ventid på afsoning. En utilsigtet eftervirkning af ventetid på afsoning er en forlængelse af registreringen af dommen i kriminalregisteret.

Sarfaq Ittuk

Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Befolkningen har krav på at blive serviceret optimalt på trafikområdet, hvilket Atassut mener sikres bedst ved et to-strenget transportsystem. Derfor må det offentlige til stadighed sikre, at befolkningen kan serviceres både til søs og i luften.

Befolkningen har talt

Atassut
Fredag d. 5. juni 2009

På trods af halveringen af vores mandater i Landstinget, er vi sikre på at de 3 Landstingsmedlemmer, og deres suppleanter, på vegne af Atassut vil bestræbe sig på at opnå de bedste resultater for befolkningen og for Atassut.

Et afgørende valg for samfundet

Atassut
Torsdag d. 14. maj 2009

Når selvstyret bliver en realitet den 21. juni 2009, vil vores tid under hjemmestyret være fortidig, og efter at have været med til at arbejde for at indføre selvstyret og anbefalet et ja ved folkeafstemningen, er vi fra ATASSUT godt tilfredse med resultatet, vi skal fra ATASSUT i den forbindelse bringe vort tak for befolkningens store opbakning.

Tak

Atassut
Tirsdag d. 28. april 2009

Vi skal fra ATASSUT bringe vort hjertelige tak til vores vælgere samt den øvrige befolkning i vort land for at I har givet os mulighed for at arbejde for befolkningen igennem Landstinget i valgperioden der er ved at rinde ud.

Koalitionsaftale mellem Atassut og Siumut

Atassut
Siumut
Lørdag d. 15. december 2001

Endvidere er den nye Landsstyrekoalition enige om, at når Selvstyrekommissionen færdiggør sit arbejde, at man vurderer en eventuel etablering af et Landsstyreområde for det videre arbejde for et selvstændigt Grønland

Atassuts forhandlingsoplæg til dannelse af nyt landsstyre

Atassut
Lørdag d. 20. februar 1999

Specielt i Nuuk skal de mange lejligheder der gennem de sidste mange år er blevet overført fra den sociale boligpulje til brug for tilkaldt arbejdskraft føres tilbage til den sociale boligpulje. Det skal ske ved at hjemmestyret entrerer med private investorer, der opfører boliger, som hjemmestyret og andre virksomheder med behov for tjenesteboliger langtidslejer af det private boligselskab.

Aftale om landsstyresamarbejde mellem Atassut og Siumut

Atassut
Siumut
Mandag d. 29. september 1997

Ved indgåelse af aftalen forpligter parterne hinanden at udvise ærlighed, retskaffenhed og stabilitet i et tillidsfuldt samarbejde

En orientering om Knud Sørensens afgang som formand for Landstinget

Atassut
Tirsdag d. 22. april 1997

Desværre er en anden sag siden kommet frem, som hurtigt blev et uafviseligt politisk problem. Knud Sørensen har efter en anklage om "verbal sexchikane" mod en af sine ansatte måttet indgå et udenretligt forlig med betaling af en erstatning. Denne sag og dette forlig var indtil midt i sidste uge kun kendt af Landstingets formandskab.