Kilde: Atuagalliutit/Grønlandsposten

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Folkeskolen glemt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. november 2002

Det er som at gå til revy. Tankerne ledes bort fra elendigheden så længe, vi sidder på bænken og beundrer den oplyste scene, hvor håbefulde politiske stjerner tændes og slukkes afhængigt af, hvor godt de underholder

Valgkamp i tæt tåge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. november 2002

Et af de værste eksempler præsenterede Inuit Ataqatigiits Kuupik Kleist, der i en krydsildsudsendelse hævdede, at selvstændighed er forudsætningen for, at vi kan løse alle andre grønlandske problemer!!!

Sløv forestilling

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. november 2002

Kvalmende, populistisk ansvarsforflygtigelse og småracistisk danskerhad fra både Siumut og Kandidatforbundet (og pletvis fra Atassut). Ifølge dem kan det nu være nok med danskernes regime. Lad os blive herre i eget hus. Og mere af samme skuffe

En hørm af sælpølser

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. november 2002

Det aller mest mærkelige er vel, at det for ledelsen var af alt afgørende betydning at få sendt en masse millioner af sted til David Stevens i Kina. Helt uden dokumentation. Tilsyneladende helt uden viden om, hvordan det var fat med Puisis interesser i landet. Med Djævlens vold og magt skulle der sendes penge til Kina, mens Puisi var ved at gå nedenom og hjem. Pengene skulle tilsyneladende sendes afsted, »inden det var for sent«. Hvorfor?

Uansvarlighed koster

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. november 2002

Alle har en god sag, hvis de rejser erstatningskrav overfor de ansvarlige. Og det er direktøren, Hans-Peder Barlach Christensen, formændene Lars Emil Johansen og Nikolaj Ludvigsen og deres respektive bestyrelser samt revisor Ole Hansen fra revisionsfirmaet Price-Waterhouse Coopers Grønland A/S

Ren farce

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. november 2002

I et panisk forsøg på at forny sig med originale ideer op til det forestående valg forkyndte partiformanden, at der skal nedsættes et landsstyreområde for selvstændighed. Det bliver et bedrøveligt område, fordi dets opgave på forhånd er umuliggjort af partiets økonomiske politik

Imageproblem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. november 2002

Blandt andet på en ny valgplakat, hvor Hr. Enoksen har ladet sig fotografere med et lille lyshåret barn på skødet. Det virkede stærkt og gjorde indtryk på tilhørerne. Efter mødet gav flere deltagere da også udtryk for de associationer plakaten havde vakt.

Skævvridning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 1. november 2002

Forældre og børn jubler, og selvom beslutningen er forståelig, kan den desværre også give bagslag. Hjemmestyret får endnu engang en undskyldning serveret på et sølvfad - en undskyldning for ikke yde til de rigere kommuner, og flere opgaver kan risikere at lande på disse kommuners borde

Samtalens kunst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. oktober 2002

Det kedelige ved situationen er blot, at den samtidig viser, at vi ikke er et samfund i harmoni. I et samfund, hvor enkelte grupper er nødt til at gøre opmærksom på sig selv og danne specielle foreninger, viser et samfund i disharmoni. Et samfund, hvor ikke alle er lige. Et samfund, hvor nogle føler sig udenfor

RØDDERNE...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. oktober 2002

Hr. Enoksen er glad for de 46 stemmer, som det ekstraordinære landsmøde gav ham. Men til december er der næsten 35.000 stemmer, der skal tale. Der er ingen tvivl om, at Grønlands vælgere vil give Hr. Enoksen et fingerpeg om, at hans personlige sejr vil blive partiets nederlag

Magtkamp i Siumut gav valg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 18. oktober 2002

Efter de skæbnesvangre ordførertaler, der klart og tydeligt satte dem stolen for døren, fik begge landsstyremedlemmer lov til at advokere for deres uskyld. Og ikke bare argumenterede de to uforbeholdent for, at det var i orden at overtræde loven - Jonathan bakkede dem op og tilsluttede sig det underlige synspunkt, at målet helliger midlet, også selvom det betyder, at landsstyremedlemmerne overtræder de love, de selv er med til at vedtage.

Siumut på randen af konkurs

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. oktober 2002

To år har partiet brug for for at betale sin gæld, men der stilles ingen garantier eller dokumentation for afbetalingsordningens troværdighed. Kreditorerne kan hverken få at vide, hvilket indtægtsgrundlag, partiet har, eller hvordan planen er strikket sammen. Tvært imod bemærkes det hen imod slutningen af det underlige brev, at Siumuts indtægter desværre kan variere, og at der derfor må tages forbehold for en vis udsættelse af betalingen

Fyringer i landsstyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 11. oktober 2002

Men dermed er den hellige grav ikke vel forvaret. Tilbage er stadig spørgsmålet om retsforfølgelse. Loven er nemlig overtrådt, og sagerne kan overdrages til politimesterens undersøgelse, hvis Landstinget bestemmer det

Politisk ansvarsflugt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. oktober 2002

Landsstyret vil undersøge, om det måske i virkeligheden er embedsmændene, der har ført de stakkels landsstyremedlemmer bag lyset. Og Inuit Ataqatigiits formand Josef Motzfeldt fortæller (se andet sted her på siden), at partiet opfatter situationen sådan, at landsstyret nu prøver at tørre deres »snavsede fingre af på embedsværket«

Ud med landsstyret ...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 4. oktober 2002

Det er kun et par uger siden, at landsstyremedlem Ole Dorph kastede håndklædet i ringen ved at udsende en politisk handlingsplan, der reducerer antallet af døgninstitutionspladser og omadresserer ansvaret fra ham selv til befolkningen. Vi skrev naturligvis, at han bør skiftes ud med en kvalificeret politiker ... Nu er han sammen med landsstyremedlemmerne Lise Lennert og Jørgen Wæver Johansen afsløret som enten umulige, talentløse forvaltere eller forsætlige regelbrydere eller lovovertrædere

Politisk plattenslageri

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. september 2002

Det er kreperligt, at et landsstyremedlem, der ikke forstår værdien af disse grundlæggende, demokratiske magtprincipper, får held til at bilde borgerne ind, at han har en plan, som alle støtter. Heldigvis lykkedes det kun ved at føre donorerne bag lyset og - ifølge fleres udsagn - udsætte dem for regulært plattenslageri

1001 dags forhaling

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 20. september 2002

Han har opgivet at løse de sociale problemer for de tvangsanbragte børn på døgninstitutioner

Unge politikere på spring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. september 2002

Vi tror, at de unge vil arbejde målrettet på at forbedre den grønlandske folkeskole på et realistisk grundlag, som forudsætter omprioriteringer i samfundet. Vi er sikre på, at de unge med deres friske øjne og tanker har indset, at vi ikke kan indføre moderne velstand overalt i et samfund, hvor så mange samfundsopgaver er forsømt.

Lad os få et valg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. september 2002

Siumut har sat det politiske og parlamentariske system skakmat, selvom der er masser af påtrængende lovgivningsopgaver at tage fat på. I stedet kan vi se frem til en tam efterårssamling uden de store og kontroversielle samfundsproblemer på dagsordenen

Børnene er gidsler

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. august 2002

Hjemmestyret og kommunerne slås i øjeblikket indædt for at tørre ansvaret med omsorgssvigtede børn af på hinanden. Ungerne er blevet gidsler i en modbydelig sag om penge og ansvarsforflygtigelse

Pludselig kom han

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. august 2002

...(og så er det helt umuligt at få de langtidsholdbare grønlandske æg til at rådne på tre dage, hvis nogen skulle have samme lumske planer som et par aktivister på Nørrebro i København tidligere på året)

Et familietabu

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 9. august 2002

For 20 år siden var der ikke noget, der hed seksuelt misbrug af børn. Ikke noget, vi husker her på redaktionen. Men også dengang blev hundredvis, måske tusindvis af børn, kaldt hen til far, mor, onkel eller bedstefar og »vejledt« i, hvordan man behager de voksne. Dengang talte vi bare ikke om det. Eller vidste det ikke

Tillykke med de 25 år, Siumut

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 2. august 2002

Ét er, at Siumut-toppen i en årrække styrede landet i en evig brandert, der skabte store omkostninger for samfundet - et andet, at vi nu, hvor vi har lagt skandalerne bag os, står i stampe uden aktuelle udviklingsmuligheder og med en dårlig smag i munden af, at det mere drejer sig om magten, jobbet og lønnen, end sagen - Grønlands fremtid

Var man bare en chimpanse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. juli 2002

VI ER åbenbart ikke kommet længere end vore forfædre, før de slap jorden med forbenene og gik oprejst frem gennem udviklingen ... Det er beskæmmende, at det er muligt at trække sådanne paralleller uden at være fuld af løgn. Vort samfund vender i dag ryggen til de svage og lader dem gå til grunde

Børn og unge prioriteres dårligt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. juli 2002

DET ER EN uhyggelig tanke, at den ringe prioritering af behandlingen af børn og unge nok skyldes, at det netop er børn og unge, det handler om. De er endnu ikke vælgere

Styr forventningerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 19. juli 2002

DET HANDLER om penge - mange penge. For olieselskaberne er Grønland ikke vigtigt som land. De ser på Grønland som et sted, hvor der muligvis kan pumpes millioner af dollars direkte op af undergrunden, men det betyder samtidig investeringer for millioner af kroner. Derfor er selskaberne også i deres gode ret til at vælge Grønland fra som mulig kilde for milliardindtægter

Nu må det være nok

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 14. juni 2002

Egentlig bestrider de to herrer Enoksen og Askær stillinger, der betyder, at de burde arbejde for fiskernes, fabriksarbejdernes, ja samfundets interesser. Men det vi ser, ved de to herrers gentagne udfald mod hinanden, er to drenge, der vil vise kammeraterne, hvem der er stærkest

Ny kurs over for EU

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. juni 2002

Den direkte anledning til kursændringen er hjemmestyrets forestående forhandlinger om en ny fiskeriaftale med EU, der årligt betaler 320 millioner kroner for fiskerirettigheder ved Grønland. En aftale, som flere EU-lande mener, er hul i hovedet, fordi der i vidt omfang betales for papirfisk. De ønsker den 16 år gamle aftale genforhandlet helt fra grunden

Kulturdræberen - IWC

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 31. maj 2002

Men Japan fik sin oprejsning, da landet, i noget der lignede en straffeaktion mod USA, stemte nej til de hvalkvoter, som var tiltænkt den oprindelige befolkning i Alaska og Rusland.

Ny forsvarsaftale, nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. maj 2002

Debatten om en fornyelse af den dansk/ amerikanske forsvarsaftale fra 1951 er mere aktuel end nogensinde. I USA fortsætter arbejdet med et missilforsvar, og i Danmark har forsvarsminister Svend Aage Jensby i den danske presse frejdigt givet udtryk for, at Danmark naturligvis skal stille faciliteterne i Pituffik til rådighed

Langfingrede landsstyremedlemmer går fri

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 17. maj 2002

Sagen omkring budgetoverskridelserne ... vidner om en rådden moral i landsstyret - og for den sags skyld i Landstinget. Her finder flertallet det nemlig helt i orden, at landsstyremedlemmerne bruger penge uden lovligt grundlag

Værn om debatten!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. maj 2002

Alligevel er det vigtigt også på denne plads at fokusere på problemet, fordi den halv- og helracistiske debatform, der tilsyneladende bliver mere og mere legal, er i færd med at ødelægge den politiske debat

Folkeskolen og friskolen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. maj 2002

For at Atuarfitsialak skal kunne virke efter hensigten, skal kapaciteten ... øges meget - på trods af de aldrende landstingsmedlemmers minder fra barndommens skole. Nogle af dem er et lysende eksempel på, at den skolegang ikke var nok

Hans Enoksens kurs mod kaos

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 3. maj 2002

Han og hans ligemænd vækker mindelser om de nationale højredrejninger i Europa, og han stiller sig side om side med Østrigs Jörg Haider, franske Le Pen og danske Pia Kjærsgaard i den fremmedhadske politik, der med Djævlens vold og magt skal sikre en ren kulturnational befolkningssammensætning

Én af de to må ud

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Mandag d. 29. april 2002

Hans Enoksen beder Royal Greenlands ledelse ... om at overveje sin stilling, fordi der har været problemer med indhandlingen af rejer ... Keld Askær giver igen ved at hævde, at Hans Enoksen er komplet uegnet som landsstyremedlem

Styrk Uge 18, eller afskaf den!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. april 2002

Heller ikke i år sker der noget særligt i ugens løb. Forebyggelsesrådet Paarisa har opfordret sine konsulenter til at finde på noget og vil stille 5.000 kroner til rådighed for hver afdeling. Men kun få har reflekteret. Temaet i år er alkoholdemens

Forbedrede levevilkår nødvendige

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. april 2002

Oplysning er altså ikke nok. Ingen oplysningskampagne kan få mennesker til at forstå, at de skal gå sultne i seng, når de så let som ingenting kan skaffe sig mad på bordet.

Et frækt forslag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 19. april 2002

Kun en demokratisk proces kan sikre den grønlandske natur. Kjeld Hansens provokerende forslag vil hæmme arbejdet med at beskytte natur og dyreliv og rykke en afsked med naturen nærmere

Erhvervstilskud med ræson i

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. april 2002

Derfor bør erhverslivets driftstilskud omadresseres til folkeskolen. Det er der langt større ræson i end at holde liv i mere eller mindre nødlidende enkeltmandsvirksomheder eller hjemmestyreejede selskaber

Åh-nej, åh-nej

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 5. april 2002

Vi lader ungerne undervise i brusekabiner og depotrum og i faldefærdige skoler rundt om i landet i et skolesystem, der ressourcemæssigt og resultatmæssigt slet, slet ikke kan følge med.

Ingen fred med magt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. april 2002

Samtidig satte Israel fart i sine »gengældelsesangreb« mod palæstinenserne, og selvom tabslisterne tydeligt viser, at palæstinenserne har lidt langt den største overlast, har Israel anglet efter verdens sympati i terrorbekæmpelsens navn

Grønland kan, når Grønland vil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. marts 2002

250 BØRN, der bør på døgninstitution og kommer på en venteliste, der er så lang, at de ikke mere er børn, når det bliver deres tur.

Vidunderlige AWG

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 22. marts 2002

Det ved de unge. Det er dem, der rejser ud og møder verdens mangfoldighed. Det er dem, der prøver kræfter med hinanden og slås for sig selv og nationen, men det er også dem, der knytter venskaberne ved store stævner som Arctic Winter Games.

Tid til kvindekamp

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. marts 2002

Da sekretæren for Fællesforeningen af Krisecentre, Aleqa Adolfsen, forleden måtte svare Radioavisen på, hvorfor kvinderne ikke gik på barrikaderne på den internationale kampdag, svarede hun, at de ikke har tid. - Kvinderne har jo arbejde, hjem, børn og desuden et privatliv at tage sig af, sagde hun.

Terror og køkultur

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 8. marts 2002

Alle disse voldsmagere, der vil stå forrest i køen, forpester vor verden. Men hvor fristende det end er, løser vi ingen problemer ved at stikke dem én. Vi må holde hænderne i lommen og snakke os til rette.

Royal Greenland-overskud

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. marts 2002

Derfor kommer der med garanti en konflikt mellem koncernen og politikerne. Hvis ikke Keld Askær render hovedet mod muren med sin nye bestyrelse. For hvordan stiller den sig til politisk indblanding? Får han den med sig, eller er den politikernes marionetter?

Ingen penge til bolig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 1. marts 2002

Det er rigtigt, at 115 millioner kroner er et helt urimelig udestående, men størsteparten er altså opbygget af mennesker med en husstandsindkomst på mindre end 128.000 kroner, og så i et land, hvor en indkøbsvogn med daglige fornødenheder koster mere end 1.000 kroner. Det er altså mennesker, der har 10.000 kroner om måneden - før skat - til alle nødvendigheder

Kom så med sandheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. februar 2002

Lars Emil Johansen har endda i et interview med AG sagt, at han hjertens gerne ville fortælle, hvad han har fået udbetalt. Hvis han måtte

Bestyrelsens første job

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 22. februar 2002

Flere bestyrelsesmedlemmer er så tæt på det politiske system, at det er fristende at antage, at der kan øves politisk pres på selskabet

Ingen er uafhængig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. februar 2002

Vi er ikke fuldstændigt uafhængige og bliver det heller aldrig. Den standhaftige isolationspolitik, som mange stadig står for, hæmmer vore muligheder som ligeværdig part i en verden, hvor mennesker og nationer blive stadig mere afhængige af hinanden

Enøjet heksejagt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. februar 2002

Og det virker da overvældende, at Lars Emil Johansen - efter nogle års forgæves søgen efter en topstilling i dansk (eller til nød grønlandsk) erhvervsliv - i slutningen af 1997 forlod posten som landsstyreformand og repræsentant for Royal Greenlands ejere og blev ansat i en nyoprettet stilling som vicekoncernchef

Børnene bestemmer fremtiden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. januar 2002

Derfor er det en erklæret politik, at børnene skal sættes i centrum. Men det er ikke en politik, der bliver ført ud i livet. Den er mere møntet på at få politikerne valgt. De slår plat på børnene ved at sætte dem i centrum én gang hvert fjerde år

Hjælp til lovlydige fangere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Lørdag d. 26. januar 2002

Det er altså ikke kun fangerne, der skal forstå det. Det er også de politikere, der har ansvaret for befolkningens velfærd. De må have forståelse for, at netop fangererhvervet, Grønlands oprindelige erhverv, ikke bare kan være henvist til at sejle sin egen sø

Overmennesker

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. januar 2002

Forkælelsen bygger på, at fangerne altid har været en politisk og organisatorisk stærk gruppe, hvis magt formentlig er ved at smuldre. Det er en gruppe, politikerne har lyttet til og altid har imødekommet. Resultatet er erhvervets omfattende subsidier

Intet løsrivelsesmandat

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Lørdag d. 19. januar 2002

Der kommer altså ingen modstand udefra. Og kampen, som Josef Motzfeldt kalder den, bliver derfor intern grønlandsk. Det bliver en grønlandsk diskussion om ideologi, penge og om løsrivelse eller fællesskab. Det bliver en diskussion eller kamp, hvor forstand og følelser ofte bliver modstandere. En stærk debat, der kan rive op i venskaber og i familiebånd

Ungdommen er fantastisk!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 11. januar 2002

De unge kan altså. Og de er bedre til det end alle vi andre, som stadig ligger under for traditionel grønlandsk autoritetstro, som tillader naalakkat (lederne) at gøre, som det passer dem

Hvor naiv kan man være?

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. januar 2002

Sagen er så skandaløst dilettantisk, at den trods mange »gode« forsøg gennem tiden savner sidestykke. Som det fremgik af AG’s gennemgang af sagen, da den versererede for et års tid siden, er der tale om grov tilsidesættelse af offentlige og private økonomiske interesser

Lapperier til fangerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. december 2001

Det kan være vanskeligt at finde erhverv og beskæftigelse i de afsides byer og bygder. Men det er alligevel den eneste vej, der er at gå. Og politikerne, der lader sig vælge, mener vel, at de kan klare jobbet

Forræderi

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. december 2001

Det svarer til at lave indbrud i en butik og stjæle varer fra hylderne og - når politiet kommer - sætte dem tilbage igen. Man bliver altså anholdt alligevel!

Nyheden om et valg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. december 2001

Det er altså en kortsigtet løsning for Atassut og Siumut at klinke skårene nu. Og man får let den mistanke, at det alene handler om at de to partiers aldrende frontfigurer skal sikres en magtfuld afslutning på karrieren, som meget vel kan slutte med næste valg

Valg bør være uundgåeligt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. december 2001

Selvom man nu hævder, at der er andre årsager til bruddet med Siumut, så var det altsammen bekendt under samlingen. Den efterrationalisering, Inuit Ataqatigiit har foretaget, kan man ikke have rigtig respekt for

De gør grin med landet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. november 2001

Det er en useriøs samling politikere, der først gennemfører en lovgivning, som de ved, vælgerne ikke vil have, for bagefter - når vælgerne protesterer - at trække det hele tilbage. De gør grin med folkestyret og håner parlamentet. Så uprofessionelt og tåbeligt har en lovgivende forsamling ikke lov til at arbejde

Alle skriver under på nyvalg af Landstinget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. november 2001

Inuit Ataqatigiit har i denne sag haft rollen som det forsinkede lyn, der blinkede lidt under samlingen, mens bulder og brag først kom længe efter, at vederlagsloven var vedtaget ...Partiets nuværende rolle ligner mildt sagt efterrationalisering.

Kuupik Kleist og Per Berthelsen vandt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. november 2001

Den tid er forbi, hvor man fra Folketingets talerstol kan klare sig med komplet uforståelig sort snak, fremsat med en naturlig betoning og selvfølgelighed, så tilhøreren skal lytte godt efter for at opdage, at han ingenting forstår

Giv vælgerne et landstingsvalg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. november 2001

Vælgerne føler af gode grunde, at politikerne har taget af kassen. De har tilranet sig en kraftig lønforhøjelse, som de vidste, at vælgerne var imod. Det er slemt, og vælgerne har nu bebudet en straffeaktion

Valgkamp i enighed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. november 2001

Siumut mener, det er på tide, at Grønland bliver en suveræn stat, og der er penge til det, fordi Danmark efter partiets oplysninger sparer mindst 13 milliarder på medlemsomkostninger i NATO

Sund vrede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. november 2001

Og det gælder for så vidt hele Landstinget. Det er nemlig svært at tage modstanden mod lønforhøjelserne alvorlig, når alle på forhånd ved, de kommer alligevel. Det er nemt at sige nej tak, når man ved, man får alligevel

Demokrati på vågeblus

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. november 2001

Her på det seneste har vi - offentligheden, vælgerne - måttet opleve medlemmerne af landets fornemste forsamling, Landstinget, luske sig til Grønlandshistoriens største lønforhøjelse. Vi har samtidig måttet se landsstyret og dets håndgangne mænd gennemføre et frasalg af arvesølvet i KNI, som rejser flere spørgsmål, end landsstyret og embedsmændene kan eller vil svare på

Husk navnene!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. november 2001

Herudover er der et skattefrit tillæg, som angiveligt skal bruges til at drive politik med, men en rundspørge i adskillige landstingsmedlemmers hjembyer afslører, at der kun i yderst ringe omfang - generelt intet - er brugt penge til »tjenstlige omkostninger«

Grønland, en bananrepublik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. oktober 2001

Denne opgradering af landspolitikerne er helt ude af proportion. Det er langt fra alle, der kan gøre fyldest for den høje løn, og samfundet har ikke råd til at betale dem. Det er simpelthen ikke nødvendigt at sætte 31 landstingsmedlemmer på chefløn og putte dem i chefboliger for at udføre det lovgivningsarbejde, der i dag er resultatet af politikernes visioner

Handel under bordet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. oktober 2001

»HVIS KNI PISIFFIK A/S havde været et børsnoteret aktieselskab, var de alle røget i spjældet«, siger en iagttager til AG. Ledergruppens og bestyrelsens aktiekøb havde været insiderhandel om en hals.

Værdifulde papirpenge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. oktober 2001

Vi må lære at leve med både overskud og underskud, med modgang og medgang, for sådan er vor virkelighed. Ved at bilde vælgerne ind, at vi altid har overskud, at vi altid har medvind, og at det går fremad hele tiden er grov manipulation

Så læs dog mandens bog!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. oktober 2001

Det er snart til at brække sig over den verserende, propagandistiske hetz imod Kjeld Hansens debatbog »Farvel til Grønlands Natur«. Landsstyremedlem Alfred Jakobsen stak næsen for langt frem, da han - formentlig vejledt af sine embedsmænd, der sikkert bærer en væsentligt del af ansvaret for en del af bogens kritikpunkter - skrev et harmdirrende, men helt forfejlet forsvarsskrift for den grønlandske overbeskatning af naturen. Han afslørede kort og godt, at han ikke havde læst bogen

Styrk Atuarfitsialak!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. oktober 2001

DET ER ET kæmpestort, bundløst og livsfarligt gab mellem det, hjemmestyret siger og det, hjemmestyret gør. Det har vi set gang på gang. Store udredningsarbejder, som skulle føre til en ny kommunalreform, ny socialreform, en nuanceret erhvervspolitik, mediepolitik og meget andet løber hver gang ud i sandet, fordi de gode tanker koster penge

Trafikal stillingskrig giver kaos

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. oktober 2001

Først for godt en måned siden meldte Mittarfeqarfiit ud, at lufthavnsvæsenet på grund af mangel på flyveledere ikke ser sig i stand til at holde lufthavnene åbne om søndagen

Grønland er ligeglad

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. september 2001

Det to folketingsmedlemmer stiller Grønland i et ualmindelig dårligt lys. De repræsenterer ikke Grønland på en god måde, men bidrager til omverdenens ringeagt for Grønlands engagement i rigsfællesskabet og det internationale samarbejde.

Fiskeriets mand

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. september 2001

Det er ham, der skal få erhvervet til at fungere - ikke ved tilskudsordninger og lappeløsninger - men ved at effektivisere fiskeriet, blandt andet med indskrænkninger af den kystnære flåde. Det koster arbejdspladser på havet, og det bliver ikke populært

Stor mundfuld for ny Siumut-formand

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. september 2001

Foruden dagligdagens nære problemer, som efter hans mening har nydt alt for ringe politisk bevågenhed, satte han fokus på nepotisme og magtmisbrug. Farvel til kammerateriet og goddag til samarbejdet. Han gjorde op med partiets tabuer og vil have den dårligdom i partiet og i samfundet, som ingen har kunnet tale om, frem i lyset og afskaffet

Sort dag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. september 2001

Og bedre blev det ikke, da KNR-TV senere på dagen afbrød sin direkte videresendelse af Danmarks Radios TV. Her var vi vidne til det største angreb på verdens demokrati, mens KNR-TV mente, at et norsk ungdomsprogram havde større prioritet og senere på aftenen en amerikansk film

Den fattige skole

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. september 2001

Igennem hjemmestyrets 22 år er det kun lykkedes os at få under fem (5) procent af befolkningen til at gennemføre en videregående uddannelse

Handicappede svigtes

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. august 2001

Men hvem tror efterhånden længere på smukke ord og flotte overskrifter som »Barnet i Centrum«, når man i dagens avis på side 5 kan læse, at selvsamme landsstyremedlem foreslår, at landets nyeste stamme på døgninstitutionsområdet, Majoriaq, som er for autister, skal lukkes ned

Offentligt arbejdsmiljø

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. august 2001

Der burde ikke være forskel på at arbejde på en offentlig eller en privat arbejdsplads. Men fakta er, at det offentlige har sværere ved at tiltrække og fastholde personale i forhold til mange andre arbejdspladser.

Det handler igen og stadig om uddannelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. august 2001

Derfor har de allieret sig med et anerkendt dansk advokatfirma og fået juridisk opbakning for, at kommunens forvaltning er i strid med hjemmestyrets landstingsforordning og efter al sandsynlighed også en tilsidesættelse af dansksprogede elevers grundlovssikrede rettigheder

Sur efter at have fået igen af egen skuffe

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 31. juli 2001

Det er ikke noget at sige til, at en flok mennesker fandt på at give dem igen af deres egen medicin. Og så blev de professionelle aktivister og lovovertrædere fornærmede og meldte de lokale »kolleger« til politiet. Hvor dum kan man være?

Sydgrønland hører til bygder og yderdistrikter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. juli 2001

Koncession på postområdet er ikke bare en eneret, men også en pligt, og væsentlige forringelser i servicen er alvorlige sager, som på forhånd bør diskuteres med forbrugerne. Med ansvar for posten her i landet er det uanstændigt af Post Greenland at sløjfe avisdistributionen til en stor del af landet

INI går i krig mod boligtyve

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. juli 2001

Det startede med, at AG i nr. 53 kunne afsløre en udlejer, der uden om INI var parat til at udleje sin lejlighed til AG’s medarbejder for det dobbelte af den normale husleje. Selv var han flyttet til Danmark for et år siden ...

Fritidsfangst sikrer imod udsmid af kød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. juli 2001

NuKa A/S erkender, at der stadig er kød på lager fra sidste år, både rensdyr fra renbruget i Sydgrønland og lam fra sidste års slagtninger. Hvor meget, vil selskabet ikke ud med, men kilder siger til AG, at salget har været en katastrofe, og at lagerbeholdningen er alarmerende stor

Skyder sig selv i foden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. juli 2001

For et par måneder siden var Royal Greenland-formanden, Uffe Ellemann-Jensen ude med bål og brand, fordi politikerne åbenbart ikke forstod, at indhandlingsskibene »stjal« landingerne fra fabrikkerne. Han appellerede kraftigt til politikerne om at lade være med at tillade indhandlingsskibe, fordi de forringer fabrikkernes vilkår og ødelægger beskæftigelsen

Om så rejerne var massivt guld...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. juli 2001

Her i landet er vi ikke skabt til langsigtet planlægning. Vi skyder den sæl, der giver os mest kød. Vi indhandler dér, hvor prisen er bedst, ligesom Arsuk-fiskerne for 20-25 år siden indhandlede til Frede Sørensen i Fortunahavn, fordi han betalte en højere pris end deres eget andelsselskab

Sundhedsdirektoratet og strejken

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. juli 2001

Pressemeddelelsen fra Jørgen Dreyer ignorerer, at der er tale om en fuldt lovlig strejke, der for sundhedsvæsenet blot er præget af, at ledelsen ikke har passet sit arbejde og sikret en aftale om nødberedskab

Per Berthelsen lock-outet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. juni 2001

Per Berthelsen har som finansudvalgsformand fulgt lovens hensigt og bogstav til punkt og prikke. Han har på denne post opfattet sig selv som Landstingets mand og ikke Siumuts. Derfor har det været svært for landsstyret at tryne bevillinger igennem til kiksede politiske projekter, og dét har mere end én gang bragt landsstyret i fedtefadet

Anskuelighedslære for Simon

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. juni 2001

DET ER særdeles betænkeligt, at hjemmestyret tryner et privat selskab til at aflevere halvdelen af de råvarer, det har købt, til hjemmestyrets eget, konkurrerende foretagende

Lavt-lavt-lavt-lønnede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. juni 2001

Med 62,90 kroner i timen er der kun plads til overlevelse. Det er 500 kroner om dagen, hvis man da har arbejde alle otte timer. Det er stort set den samme lave løn, de mindstelønnede har fået den sidste halve snes år

Vi må gøre et eller andet forkert

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. juni 2001

Derfor vil vi godt tale med landsstyremedlemmet. Han må gøre rede for, hvad der nu skal ske. Hvordan vil han løse de alvorlige problemer, som er i færd med at rive benene væk under den traditionelle grønlandske fiskeristruktur, og som kan sende masser af mennesker i arbejdsløshed og tvinge fiskere ud i konkurser

Overflod af kød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. juni 2001

60-70 procent af kødfangsterne går til spilde. En nærmere undersøgelse vil formentlig vise, at det er endnu værre.

Wild-west-demokrati (II)

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. maj 2001

Det er helt befriende, at der trods alt er grænser for landsstyrets og landstingsgruppens magtmisbrug. Alligevel er det foruroligende, at gruppen forsøger. Spørgsmålet er nemlig, hvor længe en retsskaffen politiker kan holde ud i den politiske rotterede, Landstinget har udviklet sig til

Wild-west-demokrati

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. maj 2001

Skal det i fremtiden være i orden, at taxavogn-mænd eller lastbilvognmænd spærrer lufthavns-vejene, fordi de ikke kan få lov at sætte priserne i vejret? Eller skal aviserne have lov at besætte postkontorerne, fordi avis-portoen stiger?

Lammet sundhedsvæsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. maj 2001

Landsstyret optræder igen formynderisk overfor befolkningen, hvis basale behov er et velfungerende sundhedsvæsen, et velfungerende skolevæsen og et socialt system, som kan samle os op, når vi ikke længere selv kan magte vores liv

Atuarfitsialak i forfald

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. maj 2001

Endnu er der ikke mange politikere, der har taget folkeskolen alvorligt. Bygningerne er faldefærdige, undervisningsmaterialet er forældet, mens lærerne i resignation holder sig væk. Alligevel undrer det politikerne, at der ikke er flere unge, der tager sig en videregående uddannelse for at føre vort land videre

Samarbejdets kunst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. maj 2001

Forslaget om privatiseringen af dele af KNI har været planlagt i et tæt samarbejde i det samlede landsstyre, der som bekendt består af IA og Siumut. Derfor er det forståeligt, at Jonathan Motzfeldt og hans parti Siumut havde regnet med fuld opbakning fra IA til den fremlagte lovpakke om privatiseringen af KNI. Men det skete ikke. Siumut måtte hente flertal fra Atassut og løsgængeren Otto Steenholdt for at få lovpakken igennem i denne samling

Katastrofevarsel

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. maj 2001

Fiskernes situation er angiveligt desperat. De kan ikke drive rentabelt fiskeri med de priser på rejer og hellefisk, som Royal Greenland kan betale. Derfor måtte de sætte trumf på.

Uge 18, Vorherre bevares

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. maj 2001

100 meter fra AG er der som regel en lind strøm af fulderikker mellem to værtshuse. De fleste støtter hinanden og klarer skærene, mens de enlige dingler ukontrolleret over pladsen. Forleden havnede én i grøften, kravlede blødende og tilsølet op og ravede videre mod værtshuset

Hjemtransport af døde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. maj 2001

Det forekommer noget kynisk, at ansvaret for et påbegyndt behandlingsforløb slutter, så snart behandlingen er mislykket, og patienten dør

Opfør jer ordentligt!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. april 2001

AG har mange gange delt skideballer ud til de politikere, der påtager sig flere fuldtidsjobs ad gangen. Det gælder først og fremmest borgmestre, som samtidig vil være landstingsmedlemmer. De kan ikke passe begge dele ordentligt, og det ser vi da også tydeligt nu, hvor de bliver væk i begyndelsen af samlingen

Formynderisk forslag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. april 2001

Vi imødekommer ikke »de helt basale krav til børneopdragelse« ved at gemme penge, til ungerne bliver voksne. Det lyder næsten, som om opdragelse og forældreskab er noget, man kan betale sig fra

Valg er også afskedigelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. april 2001

DET SENESTE eksempel på uanstændigt magtmisbrug er beslutningen om at bygge en halv idrætshal, som uden varme, lys, gulv og andre elementære faciliteter kun kan bruges til ceremonihal i forbindelse med Arctic Winter Games. Fyrre millioner kroner og herudover en økonomisk forpligtelse, som vil belaste hver eneste familie i Nuuk med cirka 10.000 kroner

Prestige for borgernes penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. april 2001

MAN MÅ TAGE SIG til hovedet og spørge sig selv, om det kan være rigtigt. Kan det virkelig passe, at flertallet af Nuuk kommunalbestyrelse efterhånden er kommet til at bestå af mennesker uden nogen som helst jordforbindelse?

Uskolede politikere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. marts 2001

De manglende svar, de manglende tilbagemeldinger og den manglende interesse for at fortælle om ønsker for kommunes fremtid vidner om uskolede politikere og en inkompetence, som man kan frygte vil blive ført videre over i kommunalbestyrelsesarbejdet

De selvkloge fangere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 14. marts 2001

Fangernes forbenede, selvhævdende, undertiden fanatiske, vi-alene-vide-argumentation udelukker saglig og redelig diskussion og slører virkelighedens realiteter. Fangernes hårdnakkede attitude virker skræmmende på de svage politikere

Fly-politisk fiasko

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. marts 2001

Med et konkurrerende flyselskab til at ånde sig i nakken bliver Grønlandsfly nødt til at droppe de ruter, der ikke betaler sig, og hjemmestyret må derfor i gang med nye udbudsrunder for servicekontrakter for al flyvning, der ikke løber rundt

Støt Matu-projektet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. marts 2001

DET ER PÅFALDENDE, at der skal international bevågenhed til, før vi selv her i landet får øje på et projekt som »Matu«

Skæbner og menneskeliv

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. marts 2001

Dystre »perler« på en endeløs snor med talrige lignende dødsfald, som for de flestes vedkommende har afsæt i sociale vanskeligheder og alkoholmisbrug

Nej til atomaffald

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. marts 2001

Det er ikke desto mindre nødvendigt at protestere højlydt, hvis vi ikke skal have en endeløs række af »tikkende bomber« til at sejle ned langs vore fangstområder. Som det fremgik af sidste nummer af AG, er trafikken imidlertid lovlig, og kun et massivt politisk pres kan stoppe den

Nye boliger for gamle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. februar 2001

I dag er det sådan, at en Nuuk-borger, der rejser ud for at arbejde i en anden by, først kan vende tilbage efter 10-15 år på boligventelisten i sin fødeby

Det ville klæde fangerne...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. februar 2001

Det ene fuglefjeld efter det andet i Nordgrønland er slået ihjel på grund af rovdrift, lomvierne er trængt, store ternekolonier er næsten udryddet, og vi har vel alle bemærket, at riderne generelt er blevet reduceret fra at være en af de mest almindelige hav- og fjordfugle for 30-40 år siden til nu at være fåtallig

Telemedicin og penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. februar 2001

Patienterne i yderdistrikterne kan med hjælp fra sundhedspersonalet det pågældende sted komme i kontakt med læger og specialister i Nuuk. Telekonsultationer gør det muligt at stille diagnoser, ordinere behandling eller træffe afgørelse om overflytning til et (andet) sygehus

Jonathan bør støtte Hingitaq 53

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. februar 2001

Det er både synd og pinligt, for det kan blive svært nok for nogle hundrede mennesker at dæmme op for amerikanske nationale sikkerhedsinteresser. Den konto er der tidligere begået folkedrab på, og inughuit står derfor svagt

Skandaløse kejser Rasmussen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. februar 2001

Men han gør det. Han går direkte ind i den færøske debat, tilsidesætter det færøske selvstyre og påvirker en demokratisk beslutning med en latterlig trussel, som han ikke engang kan håndhæve

USA kan ikke vente på Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. februar 2001

Grønland er i denne forbindelse en uundgåelig del af USA’s sikkerhedszone, og et kategorisk krav om »enighed og fred i verden« kan måske skabe større spændinger, end hvis vi lader opdateringen falde ind under den nuværende aftale

Nuuks fremtid som »ceremoni-by« sikret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. februar 2001

35 millioner kroner på en hal, hvis eneste formål er at huse åbnings- og afslutningsceremonierne ved Arctic Winter Games. - Vi skal ikke tabe ansigt i forhold til de andre værtsbyer, der har huset de store arktiske vinterlege, argumenterede borgmester Agnethe Davidsen i kommunalstyrelsen

Det grønlandske ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. januar 2001

NATO blev også nævnt som en mulig deltager, men det nationale missilforsvar er udelukkende et amerikansk anliggende. Derimod kunne man overveje at invitere Kina til at deltage i høringen. En høring, der foruden at sætte Grønland på verdenskortet, kunne opfylde det store behov for reel information om det nationale missilforsvar

Grønland er med ved bordet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. januar 2001

I lyset af amerikanernes barske grønlandshistorie med tvangsflytning af en hel befolkning, med afsløringer af atomvåben, radioaktiv forurening og amerikansk »overhøjhed« er brevet fra den amerikanske præsident nye toner

Øl-forretning fremfor social politik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. januar 2001

Børnenes tarv - for eksempel - tæller vel mere end økonomien i KNI, Nuuk Imeq, landskassen eller hvem der måtte tabe i forbindelse med den nye lovgivning

Vestgrønlandsk overherredømme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. januar 2001

Det vestgrønlandske totalforbud i Ittoqqortoormiit fremkalder erindringer om kolonitiden, dengang det var Danmark, der bestemte i Grønland. Der var dansk overherredømme, og befolkningen her i landet følte, at alting blev trukket ned over ørerne på dem

Den bedste molbohistorie

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. januar 2001

Hverken tobakken eller sprutten tåler imidlertid yderligere beskatning, og hvad er så mere nærliggende end at lægge afgifter på flyvningen selv?!

Royal Greenland er ikke en offentlig kasse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. januar 2001

Men naturligvis er det en svær overgang fra en tid, hvor alle har været vant til at få hjemmestyresubsidier blot der var den mindste anledning. Lige siden, katastrofevintrene for 30-35 år siden påførte fåreholderne meget alvorlige tab, har begrebet »erstatning« været på dagsordenen ved hver eneste af dagligdagens små »katastrofer«

»Racisme« er et slemt ord

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. januar 2001

Den uhæmmede brug af begrebet kan være med til at grave grøfter og optrappe en konflikt mellem to størrelser (»befolkningsgrupperne«), der ikke har det mindste at sige hinanden på. Det er farligt kasteskyts. Kanterne er skarpe og kan forvolde utilsigtet dybe sår mennesker imellem

Et tilbageblik på nytårstalen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. januar 2001

Resten af talen var der ikke meget ved. Men det med de gode ønsker, det er han god til. Folkeligt og bredt favnende henvendte han sig også denne gang til alle, der vil yde en indsats for samfundet, uanset hvem vi er, hvilket sprog vi taler, eller hvor vi kommer fra

Flypriser og liberalisering

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. december 2000

Ensprissystemet har gennem tiden skabt socialt sammenhold om elendighed. Det animerer mere til passivitet end aktivitet, mere til at kræve end at til at yde. Ensprissystemet har ikke tvunget os til kamp for fremskridtet. Det har ikke fået os til at løfte i flok for fremgang, men har samlet os i et kæmpestort socialt venteværelse, som hedder Grønland

De usynlige folketingsmedlemmer

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. december 2000

På den baggrund er det besynderligt, at vore dertil indrettede politiske agenter i folketinget, Hans Pavia Rosing (S) og Ellen Kristensen (A) ikke allerede har været i front for at markere de grønlandske synspunkter

Ondt i sproget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. december 2000

190 studerende har deltaget i undersøgelsen af sprogbrug og holdninger blandt grønlandske studerende. Langt de fleste behersker ikke grønlandsk på modersmålsniveau og over halvdelen føler sig diskrimineret med alt lige fra mobning i skolen, chikanerende tilråb på gaden til en politisk modvilje mod dem. 71 procent har i varierende grad oplevet nedtrykthed over ikke at beherske sproget tilstrækkeligt

Vi skal diskutere de mange aborter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. december 2000

Der er mennesker, der hævder, at nogle kvinder bruger retten til fri abort som prævention. Det er bare svært at tro, når vi ved, hvor ubehageligt det er - både fysisk og følelsesmæssigt. Men man kan godt forstå påstanden, når nogle kvinder møder op både fjerde og femte gang

Jonathan tramper på demokratiet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. november 2000

Demokratiet i Grønland fungerer glimrende en enkelt dag hver fjerde år. Det starter om morgenen, når valghandlingen begynder, men enevældet tager over, så snart den om aftenen er slut, og optællingen begynder

Vi er alle anderledes

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. november 2000

Det er så let at sige en masse rigtige ting om det her. Det er nemt at formane både børn, forældre og lærere. Ingen kan argumentere imod en moralsk opsang om mobning af handicappede. Alligevel er den der, denne ekstra ondskabsfulde mobning, der jo er rettet imod særligt sårbare medborgere

Vælgernes vrede virkede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. november 2000

MIDT I DETTE socialrealistiske gråvejr er det alligevel opmuntrende, at politikerne har fået vælgernes vrede at føle. Befolkningen er blevet politiske aktører, som er parat til at gå på barrikaderne for at sætte en stopper for politiske urimeligheder

Landstinget som skriftestol

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. november 2000

Moralen er, at det er i orden at afholde oppositionen fra at udtale sig kritisk om det siddende styre med risiko for en efterfølgende mistillidserklæring til samme, blot man bagefter undskylder og påtager sig det fulde ansvar

Kære politikere og Aqqaluk Lynge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. november 2000

Folkevalgte politikeres slendrian, grove fejl, manipulation og direkte ulovligheder er så væsentlige nyheder, at vi ikke kan skyde dem ud til fordel for en solskinshistorie. Sådan prioriterer vi, og det bliver vi ved med

Landstingsformanden skal gå af

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 31. oktober 2000

Hvis Ole Lynge taler sandt, så står det skidt til med demokratiet. Så er folkestyret sat helt ud af drift, og Landstingets arbejde domineres af en magttrust, der ikke viger tilbage for ulovligheder og grov manipulation. Landstingsformand Ole Lynge er vidnet, der har bekræftet det bundrådne broderskab, som bøjer demokratiet for at cementere dets egen position

Smid ikke sten efter politikerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. oktober 2000

I ånden forestillede vi os optøjer med brændende huse, bilbomber, vold og ødelæggelse. Men de visioner sparede vi læserne for, fordi vi ikke vil have skyld for at opfordre til vold

Kære politikere, kom ned på jorden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. oktober 2000

Når Ole Lynge nu selv nævner, at lønforholdene kun kan fastsættes ved lov, strejfer den tanke os, at den vel principielt også kunne fastsættes ved en folkeafstemning, hvor arbejdsgiverne (vælgerne) kunne fastsætte lønnen efter fortjeneste

Nepotismens syv samuraier

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Vi er ved at blive sovset ind i en mafia-lignende politisk terror, som tildeler politikerne rettigheder, der eliminerer demokratiet og skaber mismod og frustration hos vælgerne

Folkets politikere, vælgernes ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. oktober 2000

Forleden kunne vi skrive, at en flok tilrejsende landstingspolitikere havde vraget deres udmærkede anviste boliger for uden skrupler at påføre skatteborgerne ekstra omkostninger på flere hundrede tusinde kroner

Ungerne ved, hvad de taler om

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. oktober 2000

Det kan være beskæmmende for en lærer at læse, hvad eleverne mener, man skal kræve af fremtidens lærere. Kritikken i dag går på uoplagthed, manglende humor, kedelig undervisning, tømmermænd og utilstrækkelige kvalifikationer

Grønlandsk jordemoder fyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. oktober 2000

DET ER PÅ sin plads at rette en skarp kritik imod et sundhedssystem, der efterlader sine afdelingsledere med et administrativt arbejde, som den almindelige personalesituation ikke levner dem en chance for at udføre.

Omvendt Robin Hood-strategi i hjemmestyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. oktober 2000

Det er svært at bevare den positive indstilling til hjemmestyrets politikere, når de den ene gang efter den anden - hæmningsløst - forgriber sig på love, værdier og anstændighed. Nu vil de altså stjæle boligerne fra de mennesker, der har mest behov for dem

Politikerløn svarer ikke til indsatsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. september 2000

Med den forhøjelse af medlemmernes indkomst, som de har pålagt skatteyderne, er det mindste, man kan forlange, at landstingsmedlemmerne yder en indsats, der svarer til udgiftens størrelse

Partierne forstår ikke landsstyrets oplæg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. september 2000

Det havde været forfriskende, hvis åbningstalen havde forklaret den nye politiks effekt, så den var til at forstå - ikke bare for borgerne, men også for Landstingets medlemmer, som forbløffende nok stadig tror, at det handler om særinteresser i småtingsafdelingen

Om lam, slendrian og overholdelse af loven

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. september 2000

DENNE SAG har vi håndteret fuldstændig, som vi plejer. Dispensationerne plejer at sidde løst i hånden på landsstyret, men udebliver de, tilpasser vi os virkeligheden i stedet for lovgivningen

Folketingspolitikere på frihjul

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. september 2000

De forstemmende kendsgerninger er, at Ellen Kristensen og Hans Pavia Rosing ikke formidler et troværdigt billede af deres eget arbejde

Uddannelse uden anerkendelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. september 2000

Er problemet, at det er gamle mænd, hvis børn allerede er voksne, der sidder med magten - magten til at gøre noget for den opvoksende befolkning, og at de unge, der har noget at skulle have sagt, bliver fejet af bordet

Afklaring med Danmark nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. september 2000

Der er ingen tvivl om, at landsstyrets behandling af NMD-spørgsmålet bliver et varmt emne på efterårets landstingssamling. Det er godt. Der er al mulig grund til at få evalueret forløbet og udtænkt en ny strategi

De skæve eksistenser i klemme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. august 2000

I stedet har man pakket kufferten og rejst til Danmark i håb om et bedre liv. En desperat lykkesatsning for den enkelte. En falliterklæring for politikerne, der ikke har magtet at skabe et samfund med plads til et værdigt liv for store dele af befolkningen

Bygdeskoler negligeres

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. august 2000

Det virker grotesk, at det kommer bag på både landsstyre, kommuner og IMAK, at der på skolen i for eksempel Napasoq ikke er undervisning i hverken dansk eller engelsk

Uddannelse frem i lyset

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. august 2000

Derfor er det et lille skridt på vejen, når landsstyret nu på næste års finanslov foreslår, at der skal bruges yderligere 30 millioner kroner på uddannelsesområdet. Men det alene gør det desværre ikke

Dumpekarakter til sikkerhedspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. august 2000

Med sin interne slingrekurs glemmer landsstyret sin vigtigste opgave i denne sag: at beskytte befolkningen. Ingen andre gør det.

Om fup-landingsbanen i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. juli 2000

Lufthavnsvæsenet siger, at det under alle omstændigheder skal have base i Pituffik og ikke har planer om at flytte personel til Qaanaaq

Man gør børn fortræd

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. juli 2000

Den præventive effekt af højere straffe kan måske i mellemtiden trænge gennem spiritustågerne hos potentielle krænkere og redde nogle mindreårige

Milliongæld til INI A/S

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. juli 2000

Det handler om at overholde loven. Ifølge boliglovgivningen har de enkelte boligafdelinger ret til - efter bestemte regler - at hæve eller sænke huslejen i forhold til boligafdelingens behov for blandt andet vedligeholdelse

Strejken tvinger AG til at udsende nødavis

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. juli 2000

Hvis arbejdet ... fortsætter efter 17,30 plus en margin på et kvarter, udløser det undertiden et beløb svarende til 5-6 timers løn

Landsstyret koordinerer ikke godt nok

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. juli 2000

Vi har ikke brug for fri konkurrence mellem landsstyreområderne. Det er et begreb, der hører erhvervslivet til. I politik skal man tværtimod tænke overordnet

Vi kan ikke løse ét problem ad gangen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. juli 2000

Mange gode intentioner bliver ved snakken, mens landet skranter, og borgerne vånder sig

KIIP spænder ben for de studerende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. juli 2000

Er der overhovedet tegn på, at KIIP interesserer sig for, at for eksempel de decentralt lærerstuderende bliver færdige?

Tilskud slører virkeligheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. juli 2000

Vores kringlede grønlandske måde at skabe gode erhvervsbetingelser på virker modsat. Vi spænder ben for en fornuftig erhvervsudvikling og baner vejen for projekter som Puisi A/S og ørredprojektet ved Qorlortorsuaq i Sydgrønland. Og hver gang koster det os alle det hvide ud af øjnene

Hjemmestyret smutter uden om INI A/S

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. juni 2000

DET VÆRSTE VED alt det her er dog den selvfølgelighed, hvormed hjemmestyret overtræder de regler, vort lille grønlandske demokrati har besluttet. Gennem en lang årrække har der fundet en ulovlig boligtildeling sted, styret af en række individuelle, personlige behov og ønsker, som administration eller politikere har fundet vigtige nok til at blæse på demokratiet for

De vilde abers tid er forbi

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. juni 2000

Det påvirker os og ryster os at være vidne til overfald, til vold mod kvinder og børn på åben gade, men det er yderst sjældent, vi blander os. Vi skynder os hjem med sort samvittighed og lader os hurtigst muligt adsprede af andre ting

Kollektiv overtrædelser af børns rettigheder

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. juni 2000

Direktoratet er vidende om, at fire kommuner i landet overtræder konventionen om børns rettigheder

Børn er et fælles ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. juni 2000

Situationen med de børn, der er så omsorgssvigtede, at de burde have været fjernet fra deres hjem for længe siden, er ikke pludselig opstået fra den ene dag til den anden. De har blot været fortiet. Man har af hensyn til økonomien lukket øjne og ører

Der må handling bag løfter til børn og unge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. juni 2000

En fremsynet politiks møde med finansloven er som at sejle ind i et isfjeld. Når politikerne opdager, at det koster penge at løse problemer, slår de bak. Alene tanken om at skulle spare på allerede eksisterende omkostninger eller ligefrem sætte skatten i vejret, er nok til at opgive den fremsynede politik, og lapperierne fortsætter

Sæt turbo på IT- udviklingen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. juni 2000

Det skal jo nødigt gå, som med en tidligere IT-betænkning, som Grønland kasserede på grund af omkostninger med at føre den ud i livet, men som færingerne siden brugte og høstede gode resultater med

Rensdyrjagt til alle!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. maj 2000

For en halv snes år siden havde alle, som ønskede det, mulighed for at tage på rensdyrjagt. Det var en ganske særlig begivenhed, der skabte de bedst mulige forudsætninger for et godt familieliv

Kommerciel grønlandsk naturødelæggelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. maj 2000

Desuden er det uanstændigt at indhente en faglig rådgivning for derefter at håne den og misbruge den, fordi dens anbefalinger går de politiske holdninger imod

Uengageret grønlandsk boligpolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. maj 2000

Så længe KNR’s kameraer og mikrofoner er åbne i landstingssalen, snakkes der gerne og længe om problemerne, men når samlingen fløjtes af, og vinduet ud til vælgerne lukkes, vender politikerne borgerne ryggen. Og bolignøden fortsætter

»Pusher Square« - det forbudte torv

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. maj 2000

Med den narkotikalovgivning, vi har, og med samfundets holdning til hashkriminaliteten i øvrigt må vi naturligvis fordømme denne brug af pladsen

Ofret sendes bort, forbryderen får lov at blive

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. maj 2000

Den grønlandske kriminallov giver ikke mulighed for, at vi kan tvinge en forbryder, der voldtager børn og bomber resten af deres liv, til at skaffe sig en tilværelse et andet sted. Men med vore sociale love finder vi det i orden at sende ofrene bort.

Fremtidens tilkaldte - kun unge og gamle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. maj 2000

Hvordan skal man i løbet af to-tre år forberede en dansksproget elev, der er på gæsteoptræden med sine forældre, til en ren grønlandsksproget undervisning?

Ungerne i kamp mod alkoholmisbruget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. maj 2000

»Uge 18« er egentlig en mærkelig institution, en slags buffer, der opsamler og »uskadeliggør« de værste udfald mod status quo. Ugen er med til at legalisere, at politiske initiativer, der virkelig vil gøre noget ved de alkoholrelaterede problemer, udebliver resten af året

Ulovlig boligtildeling er kutyme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. maj 2000

Det er beskæmmende at høre landsstyreformanden sige, at det gennem mange år har været kutyme at overtræde de gældende regler for boligtildelingen under hjemmestyret. Det er udtryk for intern anarkisme i hjemmestyret.

Grønlandsk udenrigsstof i AG

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. april 2000

Selvstyrekommissionen har altså ret. Den grønlandsksprogede del af befolkningen har kun meget små chancer for at orientere sig internationalt. Og hvem har ansvaret for dét, hvis ikke medierne.

Voksende ventelister - et elendighedssymptom

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. april 2000

Politikerne ryster kritikken af sig og vralter videre i karrieren, ihærdigt stimulerende deres magt og position. Og vi kommer ikke nogen løsninger nærmere

Loven, der kan knægte ytringsfriheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. april 2000

De to grønlandske aviser, Atuagagdliutit/ Grønlandsposten (AG) og Sermitsiaq, og Tusagassiortut Peqatigiiffiat er begribeligt nok bange for, at Landstinget vil bruge den nye lovgivningsmagt på området til at slå pressen oven i hovedet med. Det var i alt fald Otto Steenholdts forventninger, da han i sin tid foreslog indført, hvad han dengang kaldte en presselov.

Større løn til Landstinget er ok, men..

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. april 2000

Når vi samtidig må konstatere, at det i dag er vanskeligt at finde kvalificerede kandidater, er det endnu en begrundelse for at sætte lønnen op.

Grov og uforsonlig dansk holdning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. april 2000

Regeringen har naturligvis ret til at beklage Færøernes udtræden af rigsfællesskabet, men den må ikke kunne hindre et massivt færøsk ønske om selvstændighed, hvis det skulle blive resultatet af folkeafstemningen.

Retspsykiatriske patienter skal hjem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. april 2000

Det er en menneskeret at kunne bo i sit eget land, uanset hvor skidt en knægt man har været, eller hvor syg man er. Og det er Grønlands moralske forpligtelse at skabe mulighed for det.

»Håbets Børn« for Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. marts 2000

Og når de så ligger der og roder, hjælpeløse af druk, ruller ungerne dem, fordeler pengene imellem sig og bruger dem i småportioner til lightergas, kiks og småkager, hvorefter de kan være væk i dagevis uden at nogen savner dem.

Den offentlige skole, og den private

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 28. marts 2000

Men det er netop folkeskolen, der er årsagen til det private initiativ. Hvis folkeskolen havde fungeret tilfredsstillende, ville der ikke være det samme ønske om en privatskole.

Ulven kom

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. marts 2000

Ved at fastholde sig selv i et gammelmandsparti har Atassut stækket sig selv og sine fremtidige muligheder for at være med til at præge landets fremtid.

Små mænds våben

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. marts 2000

Aggressioner mod »de andre«, som med deres etniske baggrund som våben satte den stakkels lille grønlænder af en betydningsfuld post - kun fordi han er grønlænder.

Mere politisk magtbrynde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. marts 2000

Hvad skal vi i fremtiden tro om lovgivningsarbejdet? Hvilke love kommer til at virke i det praktiske liv, og hvilke ikke? Er det sådan, at love, som landsstyret ikke bryder sig om, bliver syltet med manglende bevillinger?

Mere dansk i skolen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. marts 2000

Det må have været underligt for grønlandske politikeres enkeltsprogede, dansksprogede børn ustandseligt at opleve den følelse af ligegyldighed og ringeagt, som det nedprioriterede danske sprog måtte give dem.

Endnu et mavesurt politisk opstød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. februar 2000

Sandheden er, at vi bliver bombarderet med politiske budskaber. At de så ofte virker noget tyndbenede er en helt anden sag.

Dybt betænkelig sag i Kanukoka

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. februar 2000

Hvad der reelt er sket i mellemtiden ved vi ikke med sikkerhed. Der er givet en mærkværdig forklaring om, at Kanukoka ikke kunne få smølet sig færdig til at gå med i selskabet, og at medarbejderne derfor dannede det alene.

Nanortalik medskyldig, men...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. februar 2000

Bagefter er det let at forstå, at man ikke kan sælge sælspæk til 500 kroner kiloet, men styret af sit desperate behov for beskæftigelse har det været fristende at tro på de tilrejsende troldmænd.

Den gode skole koster penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. februar 2000

En anden oplysning går på, at en tredjedel af eleverne i 8.-klasserne læser for dårligt, og udvalget refererer desuden et statistisk resultat, der afslører, at kun en procent af udelukkende grønlandsksprogede får en uddannelse over folkeskoleniveau.

Udygtig Puisi-bestyrelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. februar 2000

I NANORTALIK sidder fiskere, arbejdere og kommunalbestyrelse med smerten efter et erhvervseventyr, der aldrig nåede et realitetsniveau, som går ud over en elementær stil i folkeskolen.

Boligbyggeriet er et matadorspil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 9. februar 2000

Unge mennesker, der gerne vil etablere et hjem, er nødt til at forsøge at indrette sig i en slags klubværelse, som deres kontubernal og hans berusede gæster skal igennem hver gang, de i nattens løb skal på toilettet.

For lidt svæv omkring skolen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. februar 2000

Også skolevæsenet og alle de, der arbejder med at skabe en god folkeskole, skal sætte af og komme i luften. Vi skal ikke starte med besparelserne, ikke først klippe svingfjerene af. Vi må konstruere skolen og dernæst skaffe pengene.

Puisi A/S skal finde et nyt koncept

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. februar 2000

Vi har alle blandt andet hørt om priser på spæk på 500 kroner pr. kilo!!! Hvem tror på sådan en skrøne? Udover altså lige bestyrelsen, som blåøjet har fundet sig i en hvilken som helst påstand fra de såkaldte samarbejdspartnere.

Mer-løn til præster giver ingen vækkelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. januar 2000

Undertiden ringer børn til politiet for at få hjælp til at neutralisere deres rasende og slåssende forældre. Der er selvmord, bevidstløse mennesker i vejkanten, vold, drabsforsøg, undertiden drab - og i alle tilfælde menneskelig fornedrelse af aller værste slags. Og altid er der tale om en nærmest sindssyg beruselse, der skaber total ansvarsforflygtigelse og ligegyldighed.

Egne fejl er dyre, men nødvendige lærepenge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. januar 2000

Det er langt under en procent af grønlænderne, der har en højere uddannelse, mens de sammenlignelige tal i lande, vi normalt gerne sammenligner os med, er 35-40 procent

Uddannelse, uddannelse, uddannelse, uddannelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. januar 2000

I dag findes der ikke uddannede grønlændere nok, hverken i Grønland eller udlandet. To-tre procent af befolkningen her i landet har en videregående uddannelse, mens det samme tal i Danmark er 35 og i Island og Færøerne over 40.

Tilbage til jordhytterne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. januar 2000

VED AT ACCEPTERE de meget tårnhøje lejepriser på vakantboliger påtager landsstyret sig ansvaret for en lang række groteske følgevirkninger. Der er eksempler på, at offentligt ansatte med tjenestebolig i ferietiden udlejer boligen til det offentlige til de aktuelle vakantpriser.

De syge er ikke vigtigere end andre

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. januar 2000

En væsentlig del af det ( Atassut ) kan tilføre landsstyret i sundhedspolitikken, er allerede besluttet i Landstinget. Men på grund af smøleri er det aldrig ført ud i livet. Skiftende landsstyremedlemmer for sundhed har ikke igangsat arbejdet eller ikke gjort det i det nødvendige tempo.

Selvstyre indenfor Riget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. januar 2000

Med udgangspunkt i den »ejendomsret« til alting her i landet, som politikere gennem årene tilsyneladende har haft, og med den nepotisme, vi har været vidne til i det politiske system, skal der ikke stor fantasi til at forestille sig, hvad et grønlandsk politisk styret retsvæsen kan føre med sig.

Vold skal erkendes som et politisk problem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. januar 2000

I alt 60 mennesker blev behandlet på lægeklinikken. Mange af dem var alvorligt skadede. Nogle var fuldstændigt maltrakteret og ukendelige.

Politiske nytårsløfter - snak eller handling

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. januar 2000

Især de unge ... mangler boliger - og ganske særlig i Nuuk. De rejser bort, hvor der er boliger at få. Ofte til Danmark. Eller de lever under helt urimelige og kummerlige forhold.

Anbring børnepolitikken i en familiepolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. december 1999

Vi opfatter det som en privat sag, hvad der foregår bag hjemmets vægge, og derfor blander vi os først, når børn misrøgtes, og det har stået på længe.

Ingen har ansvaret for sagen om frynseskat

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. december 1999

FORKLARINGEN kan også være, at hjemmestyret som skattedirektoratets arbejdsgiver måske vil se noget uvenligt på at blive indstillet til en bøde.

Sager om ansvarssvigt skal føres til ende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. december 1999

Enhver sag om ansvarssvigt bør føres til ende. Ikke for den enkeltes skyld, men for dem, handlingen kan berøre i fremtiden.

Om ungdomsråd og æsketrolde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. december 1999

Op som trold af en æske og ned igen på den slappe fjeder. Et ordentligt rabalder, der bare viser sig at være ingenting.

Landsstyret har ansvaret for lægekonflikten

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. december 1999

Det nytter ikke, at landsstyremedlemmet siger, at han ikke vil blande sig i forhandlinger. Det er han simpelthen nødt til, men han kan kun gøre det ved at forlange handling i landsstyret.

Der er penge til sundhedsvæsenets ansættelser

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. december 1999

AG har tidligere på denne plads kritiseret landsstyremedlemmet for ikke at markere sig tilstrækkeligt for at løse rekrutteringsproblemerne. Dengang var det Marianne Jensen. Nu er det Alfred Jakobsen, men intet er ændret. Bortset fra måske, at landsstyreområdet nærmest er helt forsvundet.

USA - en hyklerisk TV-nation

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. november 1999

Det er grotesk, at USA ... på grund af dumhed, uvidenhed og et Walt Disney’sk følelsesmønster ... kan blive ved med at opretholde et importforbud mod sælskindsprodukter fra arktiske lande

Politisk familie-kraftcenter nødvendigt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. november 1999

Der skal satses stort for at få udarbejdet en kvalificeret statusrapport over familiernes tilstand her i landet.

Ingen børnepolitik uden familiepolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. november 1999

Vi bilder os nemlig stadig ind, at pædagogik er en medfødt grønlandsk egenskab, og at de grønlandske børn får så megen kærlighed, at den hellige grav er vel forvaret. Men sådan er det ikke.

Som trold af en æske

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. november 1999

Siumut tænker mere på frynsegoder og personlige fordele end landets og borgernes vel. Siumuts landstingspolitikere er efter IA’s mening selvtilstrækkelige, og deres holdninger er dræbende og ødelæggende for samarbejdet. Sådan var linierne trukket op, da Siumut-formanden, Jonathan Motzfeldt, kom hjem fra Finland.

Et valg er nødvendigt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. november 1999

SIUMUTS HOLDNING til Mikael Petersen-sagen vidner desuden om, at partiet heller ikke har i sinde at lave om på den personorienterede politiske forvaltning, der i højere grad gælder enkeltpersoners »fryns«, end ledelsesmæssige kvalifikationer.

Et valg er uundgåeligt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. november 1999

Siumuts politik handler mere om enkeltpersoner end om Grønland. Det er ikke den politiske opgave, partiet først og fremmest tager sig af, men hensynet til den enkelte Siumut-politiker. Udnævnelser og ansættelser bygger i højere grad på kammeratskab end kvalifikationer, og det er IA træt af.

Tramper på befolkningen i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. november 1999

USA vil ombygge deres radaranlæg, så det kan indgå i et missilforsvar, der angiveligt skal forsvare USA mod såkaldte banditstaters eventuelle atomangreb.

Hul på bylden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. november 1999

I tirsdags gik der hul på en politisk »kræftsvulst«, der gennem mange år har vokset sig større og større, næret af en blanding af siumutsk kammerateri og partidisciplin.

Mikael kan trække landsstyret med sig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. oktober 1999

Inuit Ataqatigiit, som siden valget ustandseligt har brokket sig over netop Mikael Petersens »fiflerier«, og Siumut, er i dag enige om, at den pinlige sag skulle have været skjult for offentligheden.

Politisk storfanger svigter vælgerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. oktober 1999

Det var hans oprør mod Siumut og hans holdning til selvstændighed og måske også til billetpriserne, der skaffede ham de mange stemmer.

En smag af råddent demokrati

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. oktober 1999

Landstingsmedlem Mikael Petersen har i AG forsøgt at dække over sig selv ved at sige, at det samlede grønlandske demokrati er bundråddent. Han beskylder nemlig både landsstyret og finansudvalget for at have haft kendskab til hans ufine bevillingsstrategi i socialdirektoratet.

Politisk anarki

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. oktober 1999

De bruger deres kostbare tid på blandt andet at diskutere, hvordan de kan komme til at blande sig i den grundlovssikrede ret - ytringsfriheden.

Kønskamp i partipolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. oktober 1999

Også mænd ønsker mere fokus på børn, uddannelse, sundhedsvæsen og alderdom. Også mænd ryster på hovedet af alle de landingsbaner, vi skal have forsynet landet med. Også mænd føler for de børn, der render rundt på gaden midt om natten. Også mænd er socialt indstillet.

Børn kan ryge og rejse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. oktober 1999

Det store sorte hul er resultatet af politisk uduelighed, politisk inkompetence og manglende politisk interesse. Der er ikke stemmer i børn. Og slet ikke i de socialt belastede børn.

Politiske hjerneceller i arbejde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. oktober 1999

Her troede vi, at det nye Landsting havde visioner. At det nye Landsting ville lytte. At det nye Landsting ville hæve sig over alle de andre Landsting vi igennem tiderne har slæbt rundt på. Det ser ud til, at vi igen har tabt.

Vind en bolig i hjemmestyrets lotteri

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. september 1999

Stønnende af ubehandlet kræft (pådraget af rygning?) kan vi således flyve fra den ene yderlighed til den anden i vores søgen efter et sted at bo, en god skole, et godt sundhedsvæsen - et sted, hvor det ikke er nødvendigt at drikke sig fra sans og samling for at være til.

Befolkningens smertegrænse er nået

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 28. september 1999

Vi overtog med stolthed sundhedsvæsenet fra den danske stat i 1992. Det var helt nødvendigt at overtage det, var budskabet dengang. Den danske stat gjorde det ikke godt nok! I dag er der mange, der drømmer sig tilbage til de gode gamle dage med det danske sundhedsvæsen.

Hjemmestyrets tyveknægte må frem i lyset

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. september 1999

... vi (må) håbe, at en eller anden i systemet lækker oplysningerne med tilstrækkelig dokumentation til, at aviserne kan offentliggøre (navnene på de fem skattebedrøvere).

Kulturkløften mellem skole og hjem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. september 1999

20-30 procent af de børn, der møder op til deres første glade skoledag ... er ikke modne nok, ikke stimulerede hjemmefra, mangler sprog og begreber, som er en forudsætning for at starte et skoleforløb.

Om blufærdighed og dobbeltmoral

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. september 1999

Politikerne ønsker en presse, der ikke river op i skandalerne, men glatter ud, pakker ind og stryger med hårene. De ønsker en presse, der sikrer, at den gamle grønlandske blufærdighed overfor fornedrelse og menneskelig ydmygelse også i fremtiden vil dække over ansvar og skyld.

Siumut vil have god presse, hver dag!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. september 1999

SIUMUTS UTILFREDSHED med den nuværende presse skyldes først og fremmest, at magten over medierne er gledet partiet af hænde. AG er ikke mere en Siumut-avis, som den var det i alt for mange år. Og heller ikke de øvrige medier lader sig længere tryne til hvad som helst.

Jakob Sivertsen må gå

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. september 1999

Skandalerne i Tasiilaq er grund nok. Man behøver ikke overtræde kriminalloven for at blive sat ud af politik. Jakob Sivertsens usædvanligt ondsindede optræden og skandaløse repræsentation af sit land og sin kommune er rigeligt til at sætte ham fra bestillingen.

Royal Greenland skal være mere åben

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. september 1999

Med en gæld på mere end to milliarder og et halvårsresultat på minus 30 millioner kunne det ellers være interessant at høre lidt om tendensen.

Den integrerede skrivebordsskole

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. august 1999

UDSKIFTNINGEN af dansksprogede elever saboterer altså den integrerede skole, og det er selvfølgelig uholdbart, når det jo netop er for de danske elevers "skyld", at den integrerede skole er stablet på benene.

En sejr for retfærdigheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. august 1999

Beviserne har jo ligget der hele tiden. Men en løgn fører ofte til en ny løgn, og hurtigt er man indspundet i sit eget spil. En lavine, der startede, da den daværende regering i forbindelse med tvangsforflytningen i 1953 i en pressemeddelelse meddelte offentligheden, at forflyttelsen skete frivilligt.

Græsrodsturismen - et lysende eksempel

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. august 1999

Samtidig ødelægger de kuldsejlede projekter Grønlands omdømme. Købte og betalte turistrejser aflyses, samarbejdsaftaler misligholdes, fyrede ledere sviner Grønland til overfor omverdenen. Mange af Grønlands »flagskibe« har på højt niveau - også politisk - været styret uforsvarligt ringe.

Vold er ikke noget at være stolt af

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. august 1999

Og både i Tasiilaq og i Nuuk er ofrer og øjenvidner bange for at fortælle, hvad de ved. De er bange for at blive yderligere lemlæstet. De ønsker ikke at udsætte sig for fare og lader hellere voldsmændene gå fri.

Tillykke med dagen, kæreste unger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. august 1999

Og hvis jeres forældre forstår, hvad det handler om henne i skolen, så kan de bedre bakke jer op derhjemme. Så vil de for eksempel kunne forstå, at I om et par år skal have både ro og plads til hjemmearbejdet. Der er ingen - selv ikke de aller bedste - der kan lave lektier, hvis der er larm og spektakel derhjemme, og hvis der ikke er et sted at sidde med hjemmearbejdet.

Om hunde og faste

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. august 1999

DET ER PÅ TIDE, at landsstyret og Landstinget tager fiskernes briller på og prøver at se tingene fra deres vinkel. Det er frustrerende og håbløst at sejle rundt i et farvand med mange flere fisk, end man kan få lov at indhandle.

Wild West-mentalitet i havarisagen om Disko

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. august 1999

DEN MORALSKE synsvinkel er endnu mere alvorlig. Her handler det om sikkerhed til søs i fremtiden og om tilliden til skibstrafik ved Grønland i det hele taget. Hvad er der sket? Kan det ske igen? Kan det virkelig lade sig gøre at sejle et stort passagerskib på skær, så det i værste fald synker, og mange mennesker omkommer.

Det handler kun om børnene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. august 1999

I et land med arbejdsløshed, ekstrem boligmangel, et åbentstående alkoholproblem, udbredt voldsmentalitet og et tabubelagt sexmisbrug af børn er det vanskeligt at skabe et nært og trygt miljø for børnene. Det er jo forældrene, der er børnenes problem nummer 1.

Landingsbanen ved Uummannaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. juli 1999

Men bifaldet og skulderklappene kom til at brænde i håndfladerne på vælgerne i Uummannaq, hvis chance for en landingsbane i byen for altid er forpasset.

KNI må udsætte revolutionen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. juli 1999

Og skåret helt ud i pap: KNI konkurrerer i byerne på bekostning af bygderne.

Forklædt som børnevenlig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. juli 1999

Vi har politikere, der hytter sig selv. Politikere, der sørger for, at vennerne fortsætter livet på et velfærdsniveau, som de fleste i landet ikke kan opnå. Politikere, der overser behovet for en ekstraordinær indsats på det sociale område.

Læger uden overenskomst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. juli 1999

Men desværre har de seneste års udvikling inden for sundhedsvæsenet ikke ændret ved det efterhånden gamle udtryk om, at man skal have et godt helbred, for at blive syg i Grønland.

Hjemmestyrets medarbejdere får stemme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. juli 1999

Det medarbejderne i stærke vendinger brokker sig over er, at en af hjemmestyrets egne cirkulærer bliver omgået.

Når det offentlige svigter familier i krise

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. juli 1999

Familier, der har været udsat for så hårde belastninger skal ikke sidde og granske sig selv for at finde ud af, hvor de kan hente hjælp. Det skulle slet ikke være nødvendigt at henvende sig til medierne med sådanne historier.

Grønland uden sundhedspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. juni 1999

Derfor kære politikere. Vis mod. Vi kan ikke det hele. Vi har ganske enkelt ikke råd til det. I er nødt til at sætte jer ned og finde ud af, hvad det er I vil med sundhedsvæsenet. Det er ubehageligt, men nødvendigt.

Kammerateri blandt politikere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. juni 1999

Der findes et utal af konsulenter i hjemmestyret, som alene er ansat i stillingerne med partibogen som kvalifikationer. Ansættelser, der er svære at kritisere, fordi det bliver for personligt. Men denne ansættelse af Paaviaaraq Heilmann som konsulent i direktoratet for Erhverv, det er ganske enkelt at gå for langt.

Det syge væsen dræber

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. juni 1999

Giv befolkningen et bedre oplæg, end det du gav Landstinget. Vi skal ikke diskutere om visse aldersgrupper ikke skal kunne få behandling for visse sygdomme. Vi skal ikke diskutere om det ene menneske er mere værd frem for det andet. Vi skal have et debatoplæg, som tager udgangspunkt i de reelle forhold, der er i dag.

Stilfærdig politisk revolution

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. juni 1999

MED TRÆTTE og spændte ansigter, men med ranke rygge stemte de tyve landstingsmedlemmer for en politianmeldelse af det tidligere landsstyre. Det var afslutningen på første omgang i den politiske boksering i magtkampen imellem den politiske magtelite og de nyvalgte landstingsmedlemmer.

Hjemmestyret ud af aktieselskaberne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. juni 1999

Begrundelsen fryns er naturligvis et ukvalificeret og lavmålt argument for valget af de personer, der skal lede de store, samfundsejede virksomheder. Det er ikke svært at forstå, at direktionerne rundt omkring i selskaberne sidder og ryster i bukserne i tiden op til de respektive generalforsamlinger.

Som en snebold på en fjeldskråning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. maj 1999

En flugt fra bygd til by skal derfor ikke ses som noget negativt, men som den positive følge af, at levevilkårene bliver mere attraktive i de såkaldte vækstområder, så befolkningen i yderdistrikter selv vælger at flytte.

Send ombudsmandssagen videre til politiet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. maj 1999

Det virker forkert og meget, meget besynderligt, at netop lovudvalget er i tvivl om, hvad der skal ske, når landsstyret på den måde rækker tunge ad demokratiet. Netop lovudvalget må med næb og klør forsvare lovgivningen og slå hårdt ned på dem, der overtræder den. Også selvom de er gode venner.

AG skal ikke være Grønlands ambassadør

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. maj 1999

Fleischer gav udtryk for, at læserne helst læser om ulykker, men at det er noget, grønlænderne har arvet udefra. Det er en vovet påstand. Foruden at de grønlandske sagn er noget at det mest pragtfulde, spændende og flotte litteratur, der kan opdrives, er det også det mest bloddryppende. Voldslitteraturen er lige så grønlandsk som kajakken, og kritisk avisjournalistik er præcis lige så original i Grønland som ethvert andet sted på kloden.

Vi skal gøre os klar til den store omvæltning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. maj 1999

Alle monopoler skal væk - på land, til vands og i luften. De er med til at fastholde høje omkostningsniveauer på alle områder, og de bærer - sammen med ensprissystemet - en væsentlig del af skylden for, at intet af det, vi foretager os her i landet, kan konkurrere på prisen. Det gælder kød, fisk, husbyggeri - hvad som helst.

Let samling med tunge ubesvarede spørgsmål

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. maj 1999

NU ER LANDSTINGET kommet i arbejdstøjet, og selvom der ikke er de helt store og kontroversielle sager på programmet, så er det alligevel en alvorlig samling. Det er nemlig første gang, det nye landsting og det nye landsstyre skal vise, hvad de dur til. Det er første gang, politikerne skal dokumentere, at det ikke bare var tomme løfter, de blev valgt på. Samlingen er regnskabets time. Det er her, bortforklaringerne normalt begynder, og skuffelserne og frustrationerne overmander vælgerne.

Nye ulovligheder i det gamle landsstyre

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. maj 1999

Hver gang, der lukkes en skabsdør op i det gamle trafikdirektorat, vælter det ud med beskidte sager, siger nogle af de undrende nyvalgte politikere i Landstinget. Forleden flød der en rigtig stinker ud på gulvet, da det viste sig, at landsstyreområdet og Grønlands Lufthavnsvæsen havde sat demokratiet ud af spillet. Og det var ikke bare sådan, at man havde lempet sig uden om de demokratiske spilleregler. Nej, man gik direkte imod en landstingsbeslutning.

Politikerne skal retsforfølges

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. maj 1999

DEN NYUDNÆVNTE Grønlandsfly-formand, Peter Grønvold Samuelsen, var ansvarlig leder af det landsstyreområde, der ubestridt har fået flest skideballer. Men det er nok mere hans egen skyld end nogen andens. Det har åbenbart været ligegyldigt, hvem hans overordende landsstyreformand var, så gik der kuk i landsstyreområdet. Loven blev sat ud af kraft, og landsstyremedlemmets personlige moral og retsopfattelse blev direktoratets grundlov.

Arbejdskampen skal handle om boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. maj 1999

Det er regulær stavnsbinding til arbejdspladsen, som således bliver en livsstilling på vilkår, som arbejdsgiveren ensidigt fastsætter. Han har nemlig det stærkest tænkelige magtmiddel, boligen, som især under vore arktiske himmelstrøg bør være en indlysende menneskeret.

Borgerne betaler A/S-katastroferne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. april 1999

Hjemmestyret ville ikke kunne tillade sig at lade långivere hverken her eller i udlandet »tage smækket« for et hjemmestyreejet selskabs konkurs. Så bliver kasserne nemlig smækket i rundt omkring, og de øvrige hjemmestyreejede selskaber ville få travlt med at tilbagebetale deres kæmpestore lån, som øjeblikkeligt ville blive opsagt.

Sig nej til bananrepublikken!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. april 1999

Den anden begrundelse - den med, at andre parlamenter kun sjældent bruger ministeransvarlighedsloven - er pinlig. For mens andre landes ministre i ordentlige (!) demokratier ikke begår ulovligheder, så er det i Grønland sket i dette konkrete tilfælde og i flere andre, som vi tidligere har omtalt i avisen.

Borgerne er ikke tilfredse med dommen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. april 1999

Det var ikke, fordi de involverede manipulatorer ikke var bekendt med, at det, de gjorde, var alt andet end regelret forvaltning. Fra flere sider fik landsstyret meget klar besked om, at det var i færd med at begå en række ulovligheder. Det blev derfor nødvendigt at bøje loven og tilpasse fortolkningen af dens paragraffer, så det planlagte kollegiebyggeri faldt inden for dens rammer.

Puisi A/S bruger penge uden at have dem!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. april 1999

Sagen er i korthed, at Sulisa A/S har givet tilsagn om en lånegaranti på 18 millioner kroner til Puisi A/S på nogle betingelser, der endnu ikke er opfyldt. Alligevel er selskabet i gang med at bruge penge. Maskinerne er på vej til Nanortalik og lader sig ikke uden videre standse.

Tilkaldt arbejdskraft er en dyr løsning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. april 1999

MEN UDVALGET er godt klar over, at administrationsforholdene i Grønland og på Færøerne ikke kan sammenlignes direkte. Der er endda meget store forskelle. Færingernes vilkår er bedre end Grønlands. Der kan køres bil eller sejles til alle steder på få timer. Afstandene er korte, og det meste af den beboede del af landet kan ligge i Nuup Kangerlua med tilhørende fjordsystemer.

Historien gentager sig igen og igen og igen...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. april 1999

Bare det var så let. Så kunne vi læne os tilbage og slappe af og være sikre på, at »den hellige grav er vel forvaret«. Men erfaringerne fortæller os, at der er al mulig grund til bekymring. Det er ikke nok, at politikerne »finder projektet interessant«, og at Jess G. Berthelsen tror på det. Der skal helt anderledes kvalificerede vurderinger til, før man kan satse halvdelen af sin ejendom (aktierne i Sulisa). Og selv med kvalificeret optimisme og overbevisende dokumentation for succes skal et selskab som Sulisa aldrig indlade sig på økonomiske garantier, der kan få så alvorlige følger for selskabet, hvis det alligevel går galt.

Er Grønland også de unges fremtid?

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. april 1999

Først og fremmest må man spørge, om vi nu også har tilpasset folkeskolen, uddannelsessystemet, boligbyggeriet, erhvervslivet og beskæftigelsen i øvrigt til de tusindvis af talentfulde unge, der godt ved, hvad det hele går ud på. Har vi sikret os, at vi kan imødekomme talentet og fremdriften hos de mange unge, der de kommende mange år invaderer samfundet.

Nedlæg INI A/S!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. marts 1999

ET AF PROBLEMERNE er, at hjemmestyret har forhindret INI i at operere med en omkostningsbestemt husleje. Det var det, hele ideen byggede på, da INI A/S blev etableret, men fordi hjemmestyret indgik en aftale med SIK om, at omkostningerne i forbindelse med offentlige ydelser skulle fastfryses, blev INI stækket og mistede hele sit operationsgrundlag.

Offentlig indsigt i udvalgsarbejdet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. marts 1999

SELVOM VI SÅLEDES kan påvise en række mangler ved den nye offentlige adgang til Landstingets udvalgsarbejde, så er det vigtige i denne forbindelse dog, at vi nu får mulighed for at kigge udvalgene over skulderen. Jørgen Wæver Johansen har sendt et budskab om en åbenhed, der med tiden kan føre offentligheden direkte ind i forvaltningen - uden begrænsninger, uden forbehold.

Lad være med at droppe kondomerne!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. marts 1999

Hvordan kan man dog opfordre byens borgere til at konkurrere om at sætte unger i verden med de fremtidsudsigter? Unger, der ikke får et ben til jorden i fremtidens planlægning. Og det på trods af det kendte politiske slagord om, at børn og unge er Grønlands fremtid!!!

Mere tid til de svage

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. marts 1999

Vi vil ikke give højere lønninger til de, som tager sig af samfundets svageste - børnene, de ældre, de omsorgssvigtede, de syge. Vi vil ikke bygge boliger til folk. Vi vil ikke gøre noget ved de dårlige lokaler ungerne bliver undervist i. Vi gør ikke en helhjertet indsats overfor de børn og unge, der svigtes af voksne enten ved incest eller vold og druk. Ganske vist siger vore politikere, at de gerne vil, men de gør det ikke.

Siumut igen på toppen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. marts 1999

»Hesten skal klappes« grundigt og længe, før den sadles igen. En skattereform skal ikke indføres hu hej. Undersøgelser, konsekvensberegninger, politiske forhandlinger og en vurdering af flest mulige reformprincipper skal gå forud for fremtidens lovforslag på området. Der skal ikke laves skattereform for forandringens skyld, men for fremskridtets, fremgår det samarbejdsaftalens nye specifikationer.

En idé til Robin Hood og de raske svende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. marts 1999

Det er urimeligt, at mennesker, der kun lige akkurat tjener nok til at overleve, skal betale skat. De farer med det samme på socialkontoret for at få penge til skatten.

Siumut blæser i vinden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. marts 1999

Landsstyreposterne er ikke noget, der skal forhandles om. Her er det kvalifikationer, der gælder, og det kræver ikke personforhandlinger i landstingsgruppen. Det er ikke fryns, der skal uddeles, men samfundets topposter, der skal besættes af stjernedygtige mennesker, som er i stand til at tage den udfordring op, det er at rette op på de landsstyrede problemområder.

Daniel & Co. var for frelste og røg ud

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. februar 1999

Den rolle er Inuit Ataqatigiit ikke indstillet på at overtage, og det ses allerede i samarbejdsaftalen, der mest af alt ligner et IA-oplæg, som Siumut har været med til at redigere. Der er lagt op til en planøkonomisk udvikling, eller hvad man kalder den stagnation og tilbagegang, som et centralt styret erhvervsliv uundgåeligt indebærer. Men det vender vi tilbage til.

Protestvalget næsten afklaret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. februar 1999

Og protesten kom til udtryk på mange måder. For det første var der utilfredsheden med, at de store, tunge problemer i sundhedsvæsenet, på folkeskole- og uddannelsesområdet og på boligområdet ikke løses, men tvært imod vokser os over hovedet. Dernæst var mange vælgere trætte af de samme gamle "politikernisser", hvoraf mange er blevet valgt igen og igen på det bare ingenting Og så var der den interne utilfredshed indenfor partierne.

Et forudsigeligt valgresultat

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. februar 1999

Trods de sure miner siger AG tillykke til Jonathan Motzfeldt og hans 30 kolleger i et nyt landsting. De får brug for solidt og slidstærkt arbejdstøj. Alle store samfundsspørgsmål trænger til en fuldstændig omlægning i mål og strategier. Grønland er stoppet og fryser fast i slædesporet, og der skal en hidtil ukendt stort indsats til, for at få slæden i gang igen.

Pamperiet lever

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 11. februar 1999

Derfor må vælgerne på tirsdag den 16. februar stemme på modige kandidater til dette Landsting. Folk, der alvorligt mener at ville gøre noget for at skære ned på det ualmindeligt store fråds, der finder sted i hjemmestyret. Folk, der ikke vil finde sig i skattesnyd. Vi skal væk fra pamperiet og have reelle folk til at styre landet.

Kammerateri blandt levebrødspolitikere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. februar 1999

Laannguaq Lynge siger mere end direkte, at landsstyret forsøger at haste sager igennem finansudvalget, for ad den vej at kunne fiske stemmer fra vælgerne. De sager, der er tale om, kunne man nemlig sagtens have taget beslutning om tidligere. Det eneste formål, der er med at haste sagerne igennem her lige før valget, er køb af stemmer. Mikael Petersen håber, at alle de, som har købt en Q-23, med baggrund i hans forslag om, at de skal have erstatning, vil stemme på ham 16. februar. Det er så tydeligt, så man næsten tror det er løgn.

Debatten om frynseskatten skal fortsætte

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. februar 1999

Det er værd at tænke på, at den såkaldt frie bil også er skattepligtig for den SIK-lønnede kommunale chauffør, der kører et eller andet monstrum af en bil hjem til huset hver aften, fordi den ellers ville blive ødelagt af hærværk på kommunens parkeringsplads. 20.000 kroner værs’go’!

Dansksprogede vælgere med bind for øjnene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. februar 1999

DANSKSPROGEDE vælgere føler sig ladt i stikken af KNR, fordi der, endnu ikke har været valgudsendelser på dansk. Til gengæld har der været en lang række grønlandsksprogede udsendelser både i radio og fjernsyn - sidst et vælgermøde i Qaqortoq. Det er godt, der sendes grønlandsksprogede valgudsendelser, men det er skidt, der ikke sendes danske. Kun Radioavisen, Qanorooq (gennem nogle tekstede indslag) og den trykte presse tænker på de dansksprogede vælgere.

Atassuts efterhånden noget grumsede image

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. januar 1999

Sammen med de barnagtige skænderier mellem Otto Steenholdt på den ene side og Ellen Kristensen/Johnny Henriksen på den anden har vælgerne fået et noget grumset billede af Atassut. Det stuerene parti, de pæne og nydelige mennesker viste sig at være for svage til at få renset ud, da der kom grus i maskineriet.

Fryns på frynsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. januar 1999

SKATTESNYDERIET i landsstyrets mange direktorater er vel det, vi i avis-jargon kalder en god historie. Men det er også en sørgelig beretning. Den vidner ikke om administrativ slendrian med indberetningen af frynsegoder til skattevæsenet, men om noget langt værre - nemligregulærogforsætlig overtrædelse af skattelovgivningen.

Gammel IA-politik støvet af

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. januar 1999

Men så kommer Inuit Ataqatigiit med et program, der lover indførelse af en rigmandsskat, der skal skabe bedre forhold til de dårligst stillede. Josef Motzfeldt mindede på pressemødet om, atman måler et samfund på, hvordan de dårligst stillede har det.Og han fremhævede, at netop de dårligst stillede altid har haft Inuit Ataqatigiits aller største bevågenhed.

Skattesnyderi i Hjemmestyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. januar 1999

Et er, hvis et fattigt menneske med familie i sin nød "glemmer" at opgive en fortjeneste (han ville nu nok kunne få hjælp til at klare sig), et andet når samfundets absolut mest velstillede (top-politikere og top-embedsmænd) misbruger deres magt til at sikre sig økonomiske fordele. Det er fyringsgrund, og det er vælgerne, der skal fyre politikerne, hvis ingen andre vil.

Vælgerne sætter dagsordenen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. januar 1999

Egentlig behøver vi ikke beskæftige os med andet end skole, uddannelser og boliger ved dette valg. og det er os selv, der bestemmer. Det er os, der sætter dagsordenen. Stil de ubehagelige spørgsmål, når politikerne stiller op. Og hold dem fast på et grundigt og fyldestgørende svar.

Ordinært valg uden dramatisk årsag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. januar 1999

Det er et ganske almindeligt, ordinært landstingsvalg, der holdes en måned før sidste frist for at afkorte den almindelige politiske sløvhed, der altid opstår forud for et valg. Men den måbende danske befolkning fik altså at vide, at landsstyresamarbejdet i Grønland var sprængt efter længere tids vanskeligheder, og at der uundgåeligt kommer en ny koalition efter valget.

Nyt år - ny valgperiode

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. december 1998

1998 BLIVER HUSKET som det år, landsstyret blev klar over, at det nok ikke gik helt så godt med økonomien som påstået. Tidligere landsstyreformand Lars Emil Johansens og tidligere statsminister Poul Schlüters folkeforførende hurra-slogan "det går ufattelig godt" er i nogen grad afløst af mere realistiske budskaber.

Lokaliseringspolitik skyld i bolignød

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. december 1998

FORTIDENS SYNDER - i denne forbindelse en firkantet og unuanceret lokaliseringspolitik - har skabt elendige boligforhold i Nuuk og skaber stadig hindringer for både det offentlige og det private boligbyggeri. Fortiden spænder ben for nutiden og sender fremskridtet - løsningen på boligproblemerne - endnu længere ud i fremtiden.

Stadig ingen forskelsbehandling, tak...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. december 1998

Marianne må pakke sin klasseideologi sammen og finde sig i, at der ikke findes genveje til en løsning på et problem, der skyldes en veg og henholdende boligpolitik gennem mange år, en fuldstændig apatisk og gennemsigtig skolepolitik (folkeskolen) og en enøjet erhvervspolitik, der har fokuseret på havets ressourcer uden særlig opmuntring til det landbaserede erhvervsliv.

AG melder hus forbi, Marianne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. december 1998

Din holdning til demagoger og propagandister har den pudsighed i sig, at du åbenlyst selv har god forstand på demagogiens værktøjer. Det beviste du tilfulde i KNR-debatten "Vinduet", hvor du igennem hele udsendelsen forsøgte at få lytternes medhold i, at Anders Nilsson var en vendekåbe. Det synspunkt vil vi ikke kommentere, men blot understrege, at det ikke bare er tilladt, men helt nødvendigt at skifte mening, hvis nye forholdeller nye oplysningertilsiger det. Den politiker, der ignorerer chancen og ikke undersøger dens muligheder, er en forsigtigper, der bare sørger for, at intet sker.

Marianne storvasker sine hænder

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. december 1998

Marianne har altså kendt til alle de problemer, som Nicholas Symes beskriver, og det er skammeligt at sige det modsatte - ikke bare til hele den danske befolkning, men også til den grønlandske.

Tro dem ikke før et valg!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. november 1998

Tryghed er noget, der kommer af velstand, ikke rigdom nødvendigvis, men velstand. Nok velstand til ikke at være sulten, ikke at fryse, ikke at blive våd, ikke at være syg uden at få hjælp, ikke at blive slået, ikke blive udnyttet, misbrugt. Tryghed er arbejde, bolig, venskab, kærlighed.

Det er ikke så enkelt, Mikael

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. november 1998

Der er i Mikael Petersens indlæg en undertone af modvilje imod al ugrønlandsk arbejdskraft.

Troværdig turisme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. november 1998

Kim Folmann Jørgensen skal bestemt heller ikke alene hænges op på de troværdighedsproblemer, der opstod i forbindelse med fremlæggelsen turismeredegørelsen på Landstingets efterårssamling. Dem hænger landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen - og flere andre - også på.

Trafikken bør samles i et selskab

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. november 1998

TRAFIKSTRUKTUREN ER noget af det mest sammenbiksede makværk, vi kender i dagens Grønland. Flere trafiksystemer udfører de samme opgaver parallelt, private selskaber presser på for at komme ind på markedet, og hjemmestyret giver tilskud til det hele. Det er et gennemført irrationelt system, som har en indbygget garanti for, at vi løser trafikopgaverne på den dyrest tænkelige måde.

Det kræver et godt helbred...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. november 1998

PÅ BAGGRUND AF flere og flere midler til en egentlig rekrutteringsindsats, mærker direktoratet for sundhed en "stigende interesse for Grønland fra de øvrige nordiske lande". Flotte ord, der endnu ikke har vist sig i form af ansættelser. Og mere ordflom kan man læse i "Sundhedsredegørelse 1997/98", hvor der står, at det er "landsstyrets målsætning at bevare et velfungerende sundhedsvæsen i fortsat udvikling". En sætning, der er en hån mod de medarbejdere, der trods alle odds forsøger at give den bedste service til patienter i landet.

Farvel og tak

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. november 1998

Der er imidlertid en snigende fornemmelse i befolkningen af, at der er et eller andet helt galt med den grønlandske økonomi, som for alt i verden skal fejes ind under gulvtæppet - i hvert fald til efter næste valg...

Skattefrit fryns til hjemmestyreansatte

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. oktober 1998

Hvis det skulle vise sig, at nogle af skatteunddragerne er landsstyremedlemmer eller sidder i en høj stilling i hjemmestyreadministrationen, så har vi ikke brug for dem. Skatteunddragelsen kan ikke henføres under uvidenhed. Det er hjemmestyret selv, der har lavet skattereglerne, som andre må rette sig efter - til punkt og prikke - også selvom det for mange chauffører er en dyr fornøjelse at tage bilen med hjem.

Fortsæt debatten!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. oktober 1998

AG er blevet skudt i skoene, at avisen har optrådt særligt provokerende for at få en debat i gang. Det er helt forkert. AG har ikke været provokerende overhovedet, men har redeligt forholdt sig til de oplysninger, direktoratet selv har fremlagt. Redaktionens begrundelse har været, at netop disse oplysninger skaber alvorlig tvivl om, at Landstinget kan træffe kvalificerede beslutninger på turismeområdet.

Turisme er da vigtig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. oktober 1998

TURISME ER overvejende et sæsonbetonet bierhverv, som kan have afgørende betydning for den, der forstår at tilrettelægge sin virksomhed sådan, at beskæftigelsen strækker sig ud over selve sæsonen. Og for alle, der tjener penge på turismen, er den et kærkomment bidrag til indtægterne. Derfor skal turismen fremmes. Men den skal fremmes på et ordentligt og reelt grundlag, og den støtte, det offentlige giver, må gives så målrettet, som det nu er muligt.

Der er krudt i turismedebatten

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. oktober 1998

PETER GRØNVOLD SAMUELSEN tvivler på, om AG kan se forskel på valutaindtjening og omsætning. Det er ikke rigtigt, hvilket fremgår af ovenstående. Vi mener endog at vide, at begrebet omsætning,som nu er turismedirektoratets nye kodeord, ikke er det stykke papir værd, det er skrevet på. Omsætning kan både "generere" underskud og gæld. Det lærte vi her på avisen for en halv snes år siden på den hårde måde.

Et narrespil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. oktober 1998

Turismerapporten, som Peter Grønvold Samuelsen har bygget sin turismeredegørelse på, har efter al sandsynlighed været ment som en spøg. Tallene er jo så himmelråbende anderledes end de officielle - mere realistiske - tal fra Grønlands Statistik, og arbejdsgruppen bag rapporten har formentlig fremsendt den til landsstyremedlemmet for at tage pis på ham. De har været helt sikre på, at han straks ville opdage de vanvittige påstande om valutaindtjening og turistinvasion. Og så ville de have slået sig på lårene af grin og stukket ham den rigtige rapport med de beskedne tal, som tager udgangspunkt i virkeligheden.

Til landets bedste

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. oktober 1998

Betænkninger og rapporter bliver produceret i læssevis som for eksempel turismeredegørelsen og trafikrapporten - men ofte bliver de ikke placeret i en større sammenhæng, en overordnet politisk sammenhæng, og derfor udvikler de enkelte samfundsområder sig som isolerede øer, der ikke har kontakt med omverdenen.

Landskassen får gamle regninger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. oktober 1998

Overskridelserne på finansloven er vel i virkeligheden en række lovbrud, fordi de alt for ofte kan begrundes med dårlig styring, elendig planlægning og en ladhed, der for nogle områders og problemers vedkommende er administrativ lemfældighed, som bør føre til fyring.

Tre tvivlsomme sager

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. september 1998

Det handler om sundhedsvæsenets overskridelser på finansloven, om den manglende effekt af det kommende boligfinansieringstilbud for private og sidst nyheden om, at 87 procent af alle flypassagerer ikke betaler deres billet.

Landskasselotteriet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. september 1998

Boligstøtten er imidlertid så usædvanligt fordelagtig, at det er en ren foræring til folk, der allerede er tæt på at kunne klare et byggeri. Reelt bliver deres huse 40 procent billigere, og de renter, de tjener i finansieringsperioden, kan rigeligt dække hele tilbagebetalingen af lånet. Der er altså tale om en reel foræring, for den dag, huset sælges, er det naturligvis husejeren der snupper hele gevinsten. De offentlige kasser har helt frivilligt været både "tyr" og "økonomisk hanrej".

Uha, 42 millioner i merforbrug!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. september 1998

Vi har nemlig et sundhedsvæsen, der bemandingsmæssigt for en stor del bygger på vikarer. Der er langt fra fastansatte nok, og tre-ugers vikarer, som vi har mange af, er dyre. Vi må betale, hvad de vil have, og vi flyver dem frem og tilbage, indkvarterer dem dyrt og uhensigtsmæssigt og får i yderdistrikterne næppe det helt store udbytte af dem, fordi den gamle sundhedsstruktur kræver grønlandsk indsigt og faglige forudsætninger i usædvanlig bred forstand.

En samlet grønlandspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. september 1998

EN SAMLET politisk målsætning er simpelthen en forudsætning for, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Og så er det ligegyldigt, om vi går ind for den ene eller den anden befolkningspolitik. Det er nødvendig, at de, der trækker os fremad gennem udviklingen, trækker i samme retning. Det går ikke, at nogle arbejder med decentralisering og andre med centralisering. Så spilder vi ikke bare kræfter, men penge og tid. Og ingen af delene har vi for meget af.

Lighed for loven

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. september 1998

Otto Steenholdt er i dag en bitter mand. Han kunne ikke slå Ellen Kristensen ved folketingsvalget i marts, og han prøver så i stedet at ramme sin overmand gennem hendes valg af livspartner og sekretær.

Trafikstrukturen skal endevendes

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 10. september 1998

I dag er situationen den, at landskassen giver tilskud til billetpriserne i begge trafiksystemer, som samtidig bekriger hinanden - eller i alt fald konkurrerer heftigt på priser og vel også bekvemmelighed. Det er altså en landskassefinansieret og landstingsstyret konkurrencesituation, som set ud fra en erhvervsøkonomisk synsvinkel er uacceptabel.

Teletariffer skal dække renovering

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. september 1998

Der er slet ingen tvivl om, at Tele Greenlanderet godt foretagende. Men det er blandt andet på grund af selskabets monopolstilling, der uundgåeligt betyder, at taksterne på de forskellige ydelser er for høje. Det er i alt fald uomgængeligt, at byrden for boligrenoveringerne lægges på de forkerte skuldre. Nok skylder selskabet hjemmestyret penge, men den gæld kunne nok afvikles i et andet tempo, hvis ikke man lige stod og skulle bruge pengene til renoveringer, som boligbrugerne burde betale.

Penge gør det ikke alene

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 1. september 1998

Det er rigtigt, at penge ikke løser rekrutteringsproblematikken alene. Der skal et nyt og moderne sundhedsvæsen til, hvor den væsentlige lægefaglige ekspertise, som det tidligere har været foreslået, i bedste fald placeres centralt. I næstbedste regionalt.

At mene er at gøre

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. august 1998

Et af problemerne er, at grønlandske politikere - og måske også alle os andre - er bedre til at snakke end til at handle. Vi kan blive ved med at pladre til den lyse morgen, og vi kan tale så højt, at naboen uden problemer kan følge med. Men det meste bliver ved fuldemandssnakken. Det bliver ved ingenting.

Sundhed koster penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. august 1998

ET AF PROBLEMERNE i det grønlandske sundhedsvæsen er, at der ikke er sket en hammerslag. Der er blevet snakket i en uendelighed. Der har været debatter i aviserne, kun afbrudt af kortere perioder, hvor debattørerne har været nødt til at trække vejret. Men der er ikke sket noget som helst. Bortset fra Marianne Jensens charmerejser, hvor hun ikke har haft meget andet at tilbyde end sit eget smil. Og det er ikke nok til at bemande et betrængt sundhedsvæsen ved Verdens ende med.

»Kørekort« til jagt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 19. august 1998

Specielt er ønsket om på forhånd at udelukke danskere fra jagten de første par år udtryk for en skidt moral. Paaviaaraq har fundet et pænt ord for det. Han kalder det nationaldiskrimination, mens andre kunne finde på at kalde det racisme.

Vanskelig beslutning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. august 1998

Valget står mellem et bolig- og renoveringsbehov, som det med lokal indsats alene er svært at se nogen ende på, men som med tilkaldt arbejdskraft vil kunne imødekommes relativt hurtigt. Hvis det stilles meget firkantet op. Det er nemlig også muligt at kombinere de to modeller.

Fordelingen af rensdyr

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. august 1998

FØRST OG FREMMEST er rensdyrjagten dog en oplevelse, og erhvervsjægernes fortrinsstilling er på den baggrund ikke rimelig. Kulturelt har alle krav på lige adgang til jagten, og forskelsbehandlingen af borgerne er en af årsagerne til den megen utilfredshed med fordelingen af dyr.

Ulven kommer

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. august 1998

I den allerseneste uge er der fra en række kompetente sider igen blevet slået alarm. Selv om vi mange gange tidligere har hørt "Ulven kommer", har de seneste dages debat gjort et dybt indtryk på den grønlandske befolkning.

Statsministeren og iværksætterne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. august 1998

Tankerne om liberalisering og privatisering bliver hentet frem ved højstemte lejligheder, men når det kommer til benhårde realiteter i landstingssalen, viger selv et liberalt parti som Atassut tilbage for et øget privat engagement i det grønlandske erhvervsliv.

Glemmer Du, så husker jeg...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. august 1998

Det er så nemt at være bagklog, men mange ting ville alligevel have set anderledes ud i dag, hvis de grønlandske landspolitikere ikke var blevet grebet af en kollektiv beruselse i de glade 80'ere.

Luft under vingerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. juli 1998

Vi har i alt for mange år bildt os selv ind, at det er synd for vore unge, når de skal rejse væk fra os for at tage en uddannelse. Det er en proces, de skal igennem for at klare sig selv. Og det må være den fornemste opgave for forældre at støtte en sådan frigørelse.

Ansættelseskompetence til kommunerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. juli 1998

CENTRALT MÆRKER de enkelte medarbejdere for eksempel ikke på egen krop, hvor fortvivlet det er ikke at have haft en læge i flere måneder. Centralt mærker personalet ikke, hvor frustrerende det er, at man som gravid er nødt til at være i Nuuk, alene vel at mærke, i flere uger, før man frisk kan rejse hjem dagen efter en vellykket fødsel. Blot fordi der ikke er hverken læge eller jordemoder i ens by.

Lighed koster

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. juli 1998

Gå dog væk fra det snæversynede lighedsprincip og se på de enkelte problemer hver for sig. Giv lægerne, sygeplejerskerne, jordemødrene, og alle de andre grupper, vi mangler, den løn, der skal til for, at de vil blive i deres stillinger i mere end 14 dage. Det kan befolkningen kun være tjent med.

Folkeskolen uden lærere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. juli 1998

Det er snart på tide, at vore politikere kommer ned fra deres ophøjede ro og får det store overblik over, de problemer, der findes i det virkelige samfund. Den almindelige borger på gaden vil have et sundhedsvæsen, der er til at stole på, en skole, der giver børnene den undervisning, de har krav på og et netværk til at tage over, hvis alt går galt. Når disse ting er i orden, kan man altid se, om der er penge tilovers til at lege for.

NOGET AT RAFLE OM

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. juni 1998

Hvad vil der ske, hvis der virkelig blive tale om et olie- og gaseventyr i Grønland som i Nordsøen? Ja, i et svagt øjeblik kan tanken virke så skræmmende, at man næsten ønsker, at hullet på Fyllas Banke vil være så tør som sandet i Sahara.

Amatørpolitikere i Folketinget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. juni 1998

TROVÆRDIGHED er nu et ord, som må give Hans Pavia Rosing nervøse trækninger. Han indrømmer i et interview på side 3, at hans svingende synspunkter måske kan forekomme andre mærkelige. Det er en mild underdrivelse. Hans Pavia har ved at nægte at bruge sine parlamentariske muligheder gjort sig til grin med kritikken af Ellen Kristensen for et par uger siden.

Vi mangler boligbesættere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 16. juni 1998

Her på avisen kan vi uden forudgående undersøgelser og uden risiko for at komme på kant med sandheden hævde, at der mangler masser af boliger i Nuuk. Og selvom så nybygningstakten fordobles, vil der gå mange år, før boligproblemet bliver overskueligt.

Formynderi over HIV-smittede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 10. juni 1998

DET ER IKKE en behagelig tanke, at enkelte mennesker sidder og bestemmer over liv og død. Men sådan er det vel i spørgsmålet om medicinering af HIV-patienter i Grønland. I alt fald i Sisimiut, hvor distriktslæge Ove Rosing Olsen bestemmer, hvem der skal have den kostbare kombinationsmedicin, som gør livet og tilværelsen for HIV-patienter meget, meget bedre.

Udemokratiske, voldelige fiskere

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. juni 1998

HAVNEBLOKADEN ER udtryk for foragt for demokratiet. Blokaden var ikke bare en demonstration, men en voldelig aktion for at få underkendt en beslutning, der er taget i Landstinget, Grønlands lovgivende forsamling. Det er foragt for demokratiet, foragt for samfundets øvrige borgere, deres erhverv og økonomi. Aktionen var ulovlig og hensynsløs og efterlod samme indtryk, som når forkælede unger bliver hysteriske over ikke at få deres vilje.

En lus mellem to negle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. juni 1998

IFØLGE ELLEN Kristensen følte hun sig ved mødet på finansministerens kontor, et møde der kom i stand på foranledning af Siumuts folketingsmedlem Hans Pavia Rosing, som gidsel i et dansk indenrigspolitisk slagsmål.

Det skæve Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 26. maj 1998

Der er kun 200 meter i fugleflugtslinie fra pladsen foran Brugsen til landstingssalen i Nuuk, men der er alligevel en verden til forskel på dem, der med en bajer i hånden i al slags vejr er overladt til sig selv, og dem, der luner sig i ministerbilen, mens ministersekretæren slæber den tunge attachemappe.

Kære Landsting - se dog fremad

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. maj 1998

Hverken landsstyreformand Jonathan Motzfeldt eller partiernes ordførere gav noget egentligt bud på, hvordan vi skal klare de væsentlige problemer vores økonomi står overfor de kommende år; problemer, der er udmærket beskrevet af embedsmændene i den redegørelse, der var baggrunden for debatten i Landstinget.

Som i Ny Guineas jungle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. maj 1998

En primitiv stamme i Ny Guinea satte snorlige landingslys i det skovklædte bjergterræn i junglen, bakke op og bakke ned. Fra luften lignede det fuldstændigt den landingbane, de havde set ved byen nede i lavlandet, og her havde de lagt mærke til, at der landede store fly med rige forsyninger fra et eller andet fjernt og guddommeligt Slaraffenland.

Flyvsk rapport på nedstyrtningkurs

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. maj 1998

TI DAGE TIL ARBEJDE af den art er overdrevent lidt. Det virker som en hån mod skoleeleverne, mod deres forældre, mod lærerne, mod uddannelsessystemet og mod Landstinget, at det skulle være muligt på 10 dage at løse en opgave, vi i mange, mange år ikke har magtet.

En bombe under aftaleområdet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. maj 1998

Det er et tilbageskridt. Karna Jokumsen har ret. Der skal ikke indgås aftale med Danmarks Lærerforening. Det grønlandske aftaleområde skal ikke bombes tilbage i tiden.

Hjemtagning af psykiatriske patienter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. april 1998

UNUANCERET og firkantet arbejdede Landstingets partier sig tirsdag gennem debatten og hjemtagning af psykiatriske patienter fra Vordingborg. Debatten tog sit udspring i en redegørelse, der er blevet udarbejdet siden Landstingets hensigtserklæring om hjemtagelse af den psykiatriske behandling.

Byg mange flere boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Mandag d. 27. april 1998

Dette betyder, at markedet er, hvad man uden overdrivelse kan kalde overophedet. 30-40 købere eller lejere står klar, hver eneste gang, en bolig bliver ledig. Det giver højere priser. Huse handles i dag for langt mere, end de reelt er værd. 800.000 kroner for en lillebitte knaldhytte på et halvråddent tømmerfundament og med vandtank. Sælger kan få, hvad sælger vil have, hvis han mangler skam i livet.

Hjemmestyret falliterklæring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. april 1998

Politikerne har spillet fallit. Konrad Steenholdt i særdeleshed. Men adskiller problemerne på uddannelsesområdet sig i virkeligheden væsentligt fra de problemer, vi kender i sundhedsvæsenet og på erhvervsområdet - eller for den sags skyld alle de øvrige hjemmestyreområder?

Inkompetent landsstyremedlem

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. april 1998

Folkeskolen har på grund af udsultning og slendrian været en skandale i mange år. Og selv uden den nuværende konflikt og yderligere lærermangel, burde den for længst have kaldt på Konrads store armsving.

Om søllefangere i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. april 1998

Men vi skal tage os i agt for altid at synes, at alting er så synd for befolkningen i Grønlands nordligste kommune. Det har den nemlig fået tudet ørerne fulde af gennem de sidste mange år.

Løbet med lærerne er kørt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. april 1998

Historisk skete der det, at NAK smed Grønlands Lærerforening ud af fællesorganisationen NAK, fordi foreningen blokerede for de fremgange, som de øvrige fagforeninger i organisationen var tilfredse med.

Den fjerde søjle

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 1. april 1998

Så længe, der opretholdes et stort antal arbejdspladser kunstigt og altså uden økonomisk gevinst for samfundet, tvinges vi ikke til at finde nye veje.

Udviklingshæmmet erhverv

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. marts 1998

Derfor skal vilkårene for et beskæftigelsesfremmende privat erhvervsliv forbedres, blandt andet ved at slippe kontrollen, nedtrappe subsidierne og skabe retfærdige vilkår for alle i den grønlandske erhvervsudvikling.

Fornyelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. marts 1998

Med sin manglende rutine som debattør var det heller ikke personen Ellen Kristensen, der markerede sig særlig stærkt i valgkampen, og vi er nødt til at sige, at hun ikke havde særlig meget at byde på. Alligevel blev hun valgt med tordnende overbevisning.

Valgkamp uden pondus

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. marts 1998

Otto Steenholdt vil med sine 21 år som folketingsmand gerne åbne Folketinget som dets nestor til oktober, mens Hans Pavia Rosing med ti års erfaring i Folketinget gerne vil vise vort lands smukke ansigt udad til. Mere var der ikke at hente fra de to.

Selvmordsmiljø

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. februar 1998

DE RYGENDE RUINER efter vor utilstrækkelige bolig-, erhvervs- og socialpolitik er kulissen omkring tilværelsen for en stor gruppe af vore medborgere.

Sultegrænsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. februar 1998

PÅ GRÆNSEN AF håbløshed sidder de to forældre hjemme om dagen og nænner ikke at spise, fordi der så ikke er mad nok til ungerne om aftenen. De får drukket en masse kaffe, og de får deres håbløse situation gennemdiskuteret igen og igen. Men sporet er det samme. Det fører hver gang ingen steder hen.

Ros til landsstyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 19. februar 1998

DEBATTEN OM Hans Enoksens forslag om at skabe bedre forhold for grønlandsksprogede erhvervsdrivende i Grønland giver anledning til ros til landsstyret.

Færre boliger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. februar 1998

BOLIGVENTELISTEN i Nuuk er en katastrofe. Der bliver færre og færre boliger til "almindelige mennesker", det vil sige folk uden tjenestebolig.

Den ufri presse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. februar 1998

I KNR vader man ikke bare rundt i en gråzone mellem hæderlighed og svig. Ledelsen er forlængst drattet i utroværdighedens afgrund.

Den private chance

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. februar 1998

Politikernes holdning omkring det private erhvervsliv er mildt sagt konfliktfyldt. De siger, at de private skal have en chance, men forlanger samtidig, at de hjemmestyreejede virksomheder skal køre strengt forretningsmæssigt og anvende deres stordrifts styrke til at udkonkurrere de private.

Cirkus KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. februar 1998

CIRKUS KNR har gennem de senere år været storleverandør af underholdning og adspredelse udenfor sit eget medie. Gang på gang er der røre i andedammen. Den nationale radio- og TV-station er ubetinget den af alle grønlandske virksomheder, der har de største ledelsesmæssige og strukturelle problemer.

Om boligdemokrati

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. januar 1998

Den konkrete sag har vist, at beboerdemokrati blot er et smukt ord uden indhold. Efter INI’s mening skal boligafdelingerne blot være kaffe-klubber, der skal skabe hygge trods træk og et sygdomsfremkaldende indeklima.

Trafik-vanvid

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. januar 1998

Kangerlussuaq, der har været et lille ungkarlemiljø får mere og mere karakter af familiesamfund, og med et stigende krav om skoler, sygehus og børneinstitutioner vil vi snart være nødt til at etablere en regulær by.

Et år med åbenhed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. januar 1998

Det kunne være rart med et år, der var anderledes. Et år, hvor der blev snakket lige ud af posen. Hvor en spade blev kaldt for en spade. Hvor man ikke skruer forventningerne op om en sorgløs fremtid med guld og diamanter, men hvor vi på grund af de virkelige omstændigheder tvinges til en langt mere konstruktiv og villet erhvervsudvikling.

En dødfødt idé

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. december 1997

Den forbedrede effekt på nogle få hundrede kroner for den store lavtlønsgruppe, som den progressive beskatning trods alt kunne give, kan vi meget lettere skaffe til veje ved at hæve bundgrænsen med det nødvendige beløb. Det er enklere, billigere og har ingen uønskede bivirkninger.

Læger koster penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 12. december 1997

I går, onsdag, rejste to læger fra Narsaq, hvorefter byen er uden læge indtil videre. En hel by med masser af mennesker, unge og gamle, som kan blive ramt af en hvilken som helst sygdom, der kræver hurtigt og dygtig lægebehandling.

Løn og glade dage

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. december 1997

JULEN STARTEDE i weekenden. Det var nemlig også 1. søndag i advent, og chaufføren kom til at tænke på engang for næsten 30 år siden, da en aftenstund med julestjerner i vinduerne forløb lige så sindssygt som i fredags. En række rystende oplevelser på vej hjem, som hver for sig burde være enestående og sjældne.

Fremmedarbejderne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. november 1997

Hvis valget står mellem en dygtig herboende grønlandsk medarbejder og en enkelt-sproget tilkaldt dansk medarbejder, der i dyre domme skal hentes til Grønland og efter endt tjeneste med kostbare boligforpligtelser for arbejdsgiveren skal sendes hjem i lige så dyre domme, så falder valget på den grønlandske arbejdskraft.

Kommunalt luftkastel

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. november 1997

Det ville også have været underligt, hvis borgerne i Nuuk kunne bakke op omkring et projekt, der i virkeligheden kun er rent hjernespind. Udgangspunktet var en teknisk rapport, der i den grad savnede data, at den må betragtes som værdiløs, og på dette spinkle grundlag skulle borgerne altså kunne vurdere rimeligheden i kommunens luftkasteller.

Alvorligt tillidsbrud

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Søndag d. 26. oktober 1997

Hvordan med alle os andre, når ikke engang en landstingspolitiker kan tillade sig at kritisere banken uden at blive hængt offentlig ud som en dårlig betaler?

Dummede sig alvorligt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Søndag d. 26. oktober 1997

I stedet har vi nu en afsluttet sag med en KNR-direktør, der på trods af alvorlige tjenesteforsømmelser i forbindelse med den økonomiske styring bliver belønnet med op mod to millioner kroner for at sige sin stilling op. Han har oparbejdet en negativ egenkapital på 12 millioner og præsteret et overtræk på bevillingerne på 7,3 millioner kroner.

Skidt moral

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Søndag d. 26. oktober 1997

Hvorfor skal Jens Lyberth have et guldrandet fratrædelsespapir, når han ikke har gjort sig fortjent til det? Er det for ikke at få vrøvl med ham? Har han truet landsstyret eller Konrad? Hvad ved han om sine gamle politiske venner fra velmagtsdagene som landsstyremedlem? Er det simpelthen en vennetjeneste, at han skal have penge ved fratrædelsen?

Grønlandsbanken tåler ikke kritik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Lørdag d. 25. oktober 1997

Manasse Berthelsen har jo rod i sin privatøkonomi, og han har misligholdt sin afdragsordning på et lån i Grønlandsbanken. - Kritik fra sådan en mand kan vi jo ikke til dagligt tage alvorlig, men vi bliver alligevel nødt til at reagere, når han fremsætter sin urimelige kritik fra landstingets talerstol.

Rimelig skævhed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 14. oktober 1997

Naturligvis skal de mest urimelige skævheder, som Henrik Skydsbjerg nævner, udlignes. Det har været urimelig dyrt for Kangaatsiaq af få selvstændig kommunestatus. . .. Men det behøver ikke nødvendigvis at være lige så »sjovt« at være politiker i Kangaatsiaq som i Nuuk.

KNR-skandalen kræver handling

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. oktober 1997

Det må koste noget - også i Grønland, når direktører, der modtager tilskud til at drive den virksomhed, de er ansvarlige for, bare tror, at de kan komme og hente pengene i Landskassen, efter at de groft har overskredet de budgetter, de har fået stillet til rådighed.

En udfordring

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Landskassens regnskaber har været flotte gennem de senere år, men som AG adskillige gange har påpeget, så skyldes de gode regnskabstal ikke, at forretningen Grønland går godt. Overskuddene er hentet fra tilgodehavender og ikke opbrugte finanslovsbevillinger. Reelt har vi ikke selv skabt resultaterne.

Om solidaritet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Det virker ... ikke selvindlysende, at Sydgrønland skal rejse særlig billigt, blot fordi der ligger en ubenyttet atlantlufthavn i området. For hvad med os andre? Og især med passagerer fra det nordligste og det østligste Grønland.

Åh nej, ikke ham!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 24. september 1997

Mikael Petersen siger, at både hans og Peter Grønvolds kemi passer bedre på et samarbejde med Inuit Ataqatigiit, men for stabilitetens skyld kan samarbejdet med Atassut fortsættes frem til næste valg.

Stop nu, Lars Emil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. juni 1997

Han graver grøfter og skaber splid og konfrontation på samme klodsede facon, som når han prøver at banke landstingsmedlemmer med et beskedent stemmetal bag sig på plads i landstingssalen.

Bygdefanger

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Mandag d. 23. juni 1997

Forbillederne er ikke mere storfangeren, men nu ofte førtidspensionerede alkoholikere, og deres forsmåede stolthed vender sig undertiden mod dem selv og andre. Og det dør de af. Dem selv eller andre.

Om taleret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. juni 1997

Siumut og Atassut fik ved sidste valg 18.699 stemmer, sagde han. - Inuit Ataqatigiit har 4.000 stemmer. Derfor har landsstyret et klart flertal, og så skal Inuit Ataqatigiit ikke komme viftende med en løftet pegefinger, sagde Lars Emil.

Ærlig snak - om afskaffelse af ensprissystemet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. juni 1997

PENGEPOSEN fra Danmark er en fast og bestemt ydelse, og hvis vi bliver ved med at snolde pengene op i det økonomiske system, vi har i dag, så kommer vi aldrig videre, og den økonomiske afhængighed af Danmark vil fortsætte i al evighed.

Konkurrence til KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. maj 1997

KNR FÅR på puklen i en pressemeddelelse fra landsstyremedlem Konrad Steenholdt. Han skriver direkte, at bestyrelsen vil blive draget til ansvar for det elendige KNR-regnskab. Pressemeddelelsen fortæller ikke noget om hvordan, men ved redaktionens slutning blev det meddelt, at den ansvarlige bestyrelse er fyret, og at Jens Lyberth er ude som direktør for KNR.

Chok-underskud i KNR

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. maj 1997

Det må der nu sættes en stopper for. Vi kan ikke blive ved med at dække underskud, der skyldes et årligt gentaget overforbrug, samtidig med, at KNR med sin underskudsgivende og konkurrenceforvridende indtægtsvirksomhed undergraver andre mediers eksistensgrundlag.

Enspriserne skal væk

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. maj 1997

EN HELHJERTET - eller fuldstændig - afskaffelse af ensprissystemet og monopolerne i de pågældende byer vil uundgåeligt lave radikalt om på samfundet. Men det er også meningen med det hele. Effekten bliver en bedre ressourceanvendelse, større effektivitet, lavere omkostninger, forbedring af konkurrenceevnen, vækst i reallønnen, besparelser i den offentlige finanser og en generel økonomisk vækst.

En kovending

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. maj 1997

Derfor burde lovændringen alene have omfattet nogle beskedne tilføjelser, der skulle gøre det muligt at vælte en landstingsformand, hvis han tog af kassen eller gjorde sig skyldig i andre kriminelle eller værdighedsbegrænsende handlinger som for eksempel den, Knud Sørensen gjorde sig skyldig i.

Oppustet regnskab - Landskassens regnskab for 1996

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. april 1997

I en privat virksomhed har indfrielsen af gæld og tilgodehavender ingen indvirkning på resultatet, men vil alene påvirke likviditeten. Det er dette billede, der er værd at have for øje, når årets regnskab skal vurderes.

Politisk menageri

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. april 1997

I en naiv tro på, at han er beskyttet af lovgivningen, satser Knud Sørensen på at blive siddende som landstingsformand, selvom han har sexchikaneret en medarbejder i bureauet og indgået et forlig om sagen. Han har altså vedkendt sig forholdet og tror nu alligevel, at han blive blive siddende i formandsstolen, som om ingenting er hændt.

Enevælde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 22. april 1997

Endnu engang er det lykkedes landsstyreformand Lars Emil Johansen at tryne »de andre«. Siumuts og dermed Lars Emils magt er retableret. Det nye, selvstændige landstingssekretariat er ikke længere Atassut-ledet. Det er Siumut, der sidder på det, og Lars Emil har igen den reelle magt over alting her i landet. De hjemmestyreejede selskaber, de politiske styringsorganer. Alt.

Lynchning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. april 1997

Men som altid skal der findes en syndebuk, og hvis man slår ned på en, der måske har lidt svært ved at forsvare sig, så afledes opmærksomheden fra dem, der har det egentlige ansvar. Og det er i den her sag primært landsstyret.

En snak om ingenting

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. marts 1997

Nogle får straks dollartegn i øjnene. Det gælder flere politikere og enkelte medlemmer af den lille, men vedholdende selvstændighedsgruppe, hvis ønsker om løsrivelse fra Danmark er blevet bremset af Grønlands manglende evne til økonomisk at stå på egne ben.

Nuuk: - Nej til forskelsbehandling på hvide kitler og blå kedeldragter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. februar 1997

Kommunalbestyrelsen i Nuuk afviser kategorisk et afpresningsforsøg fra landsstyremedlem for sundheden Marianne Jensen.

Godt gået, men ... om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 5. februar 1997

Lars Emil Johansen har altså på den ene side opnået væsentlige indrømmelser, mens han på den anden side har måtte acceptere, at et par meget væsentlige punkter må opgives. Han kunne dog næppe have gjort det bedre. Der er nemlig grænser for, hvad Grønland kan opnå i disse rent dansk-amerikanske sager, der kun vedrører Grønland, fordi Pituffik geografisk er et grønlandsk område.

Bombemål som nabo - om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 29. januar 1997

PUNKTUM for undersøgelserne blev sat i fredags. Nu ved vi, hvordan tingene hænger sammen. Vi ved, at befolkningen i Qaanaaq har været brikker i et spil. Små, ubetydelige bønder på skakbrættet. Soldater, man kan ofre for helhedens skyld. For at andre kan overleve.

Don't worry, be happy

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. januar 1997

KAN DET virkelig passe, at pressen skal lægge bånd på sig selv for ikke at fremstille tingene for sort eller negativt?

Flov smag i munden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. december 1996

Skandalen med underskuddet i KNI var slemt nok, da de afslørende regnskaber for 1994 og 1995 blev gjort op. Men den forstærkes af den omstændighed, at der forud for omstruktureringen i 1992 var vedholdende advarsler, som blot blev ignoreret, fordi et smart konsulentfirma fra Danmark besnærede politikerne og banede vejen for egen karriere under de håbløse strukændringer.

Ulige konkurrence

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

Derfor bør konkurrencenævnet ud af hjemmestyret. Det skal være en uvildig institution, som sikrer uvildige afgørelser. Det er ikke muligt, når formanden er chef og medansvarlig for hjemmestyrets »forretninger«.

Bankfusion og eventyr

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. december 1996

FUSIONERER de to grønlandske banker måske for at skaffe sig monopolfordele og tryne kunderne? Det er et uundgåeligt spørgsmål, og mange småerhververe, som frygter, at de nu bliver jaget tilbage til de bankfolk, de slap for ved at skifte bank, svarer ubetinget ja

Drøm og virkelighed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 11. december 1996

TURISME er tænkt som et af Grønlands tre hovederhverv. Fiskeri er det ene, råstoffer det andet og turisme altså det tredie. Sådan er har politikkerne planlagt det, men det er langt fra sikkert, at det kommer til at gå sådan. Dertil er turisterhvervets udvikling langt fra overbevisende, og dokumentationen for, at det bliver et hovederhverv med en halv milliard kroner i indtægt, er for tynd.

Ingen låg på debatten!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. juni 1996

I ETHVERT SAMFUND er debat, åbenhed og oplysning en grundlæggende forudsætning for demokratiet, og selvom de to parter i lufthavnskonflikten ikke bryder sig om den, så er den en vigtig forudsætning for, at befolkningen kan følge med i begivenhederne og være med til at kontrollere, om reglerne bliver overholdt og de politiske intentioner indfries.

Op med humøret, Elna

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 9. maj 1996

Radioavisen hører ikke mere til den frie presse. Foruden at have fyret en journalist på grund af en avisartikel, han ikke har skrevet, har KNR-direktør Jens Lyberth opsagt journalist Elna Egede fra redaktionen i København. Hun er simpelthen for skrap, fordi hun med sin vedholdende kritiske journalistik bliver ved, indtil hun - og lytterne - får et svar, der kan fæstes lid til.

I ringer, vi spiller

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 8. maj 1996

Fra mandag 29. april sendes de grønlandske radioaviser i Danmarks Radio fra redaktionen i Nuuk - De to journalister på Københavns-redaktionen er fritstillet pga. illoyalitet og brud på de retningslinjer, hvorunder de var isat. (Pressemeddelelse fra KNR-direktør Jens Lyberth, 28. april 1996.)

Lige medievilkår

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 18. januar 1996

Hvis KNR både skal have penge fra det offentlige og fra avisernes reklamemarked, så må vi forlange, at samtlige offentlige bevillinger og tilskud til grønlandske medier - KNR inklusive - indgår i en stor fælles mediefond, som vi hvert år på lige fod kan søge midler fra. Den konkurrence ser vi fortrøstningfuldt i møde.

Ventetid og sovepude

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. januar 1996

På et eller andet tidspunkt dukker der noget op, enten det nu er olie. guld, diamanter, zink eller ganske almindeligt jern. Eller det hele på en gang, suppleret af en strøm af velbeslåede turister i spenderehumør. I øjeblikket venter vi bare.

Om Matadorpenge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. november 1995

Radioavisens Danmarks-redaktion har forgæves søgt at skære spørgsmålet om ansvar ud i pap for lytterne, blandt andet i et interview med professor Erik Johnsen, der tidligere har været hjemmestyrets rådgiver ved dannelsen af aktieselskaber. Hverken han eller nogen anden, der interesserer sig for problematikken, er i tvivl om, at politiske formandsskaber i aktieselskaber er en dårlig idd, og at aktieselskabslovens bestemmelser om ansvar også gælder for politikere.

KNI-ansvaret nok engang

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. oktober 1995

Nogle skulle have sagt fra. Og det gælder både ledelse og bestyrelse, deriblandt de politikere, der fik store honorarer for at varetage befolkningens interesser ved omstruktureringen af den store virksomhed.