Valgkamp uden pondus

Otto Steenholdt vil med sine 21 år som folketingsmand gerne åbne Folketinget som dets nestor til oktober, mens Hans Pavia Rosing med ti års erfaring i Folketinget gerne vil vise vort lands smukke ansigt udad til. Mere var der ikke at hente fra de to.

Torsdag d. 5. marts 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Politik.

ALDRIG HAR så mange grønlandske kandidater ønsket at blive valgt ind i det danske Folketing. 14 kandidater fra venstre til højre byder sig i denne tid til og kæmper på hver sin måde om vælgernes gunst. Otte af dem sidder i Landstinget, mens resten har politisk erfaring på den ene eller anden måde. Alene enkeltkandidaten fra Qaqortoq, Niels H. Pedersen, er ganske ukendt inden for politik, og er det fortsat. Alt i alt står vælgerne nærmest med en stor pose kulørte bolcher, som de har svært ved at udvælge et stykke fra.

Og svært er det. Ikke fordi bolcherne er farvestrålende og skiller sig særligt ud fra hinanden. Det er svært, fordi vælgermøderne indtil dato kun har fremvist kandidaterne som en stor grå masse, der endnu mangler at få tilsat kulør. Kun ganske få af kandidaterne udskiller sig fra massen.

Der har heller ikke været meget for vælgerne at hente på de vælgermøder, som KNR har arrangeret i Nuuk og sendt ud til lyttere og seere på kysten.

DE TO FOLKETINGSMEDLEMMER, Hans Pavia Rosing, Siumut og Otto Steenholdt, Atassut, havde ganske enkelt ingenting at byde på, ud over erfaringer, som vi hidtil ikke har mærket noget til her i landet. Otto Steenholdt vil med sine 21 år som folketingsmand gerne åbne Folketinget som dets nestor til oktober, mens Hans Pavia Rosing med ti års erfaring i Folketinget gerne vil vise vort lands smukke ansigt udad til. Mere var der ikke at hente fra de to.

Den unge Jørgen Wæver Johansen fra Siumut viste sig fra en positiv side, både i den grønlandske og danske vælgerudsendelse. Han har ingen problemer med at udtrykke sine meninger, og han vil gå i Folketinget med ben i næsen, mod i hjertet og begge ben solidt plantet på jorden. Samtidig viste han i den danske udsendelse, at han har humor. I snakken om, hvorvidt nye koste fejer bedre end gamle, skar han igennem og sagde "to nye koste fejer bedre end en gammel støvsuger". Så var det sat på plads.

Det kvindelige medlem af Siumuts trekløver, Marianne Jensen, slog på, at det i år er 50 år siden, kvinder i Grønland fik stemmeret, og at det nu er på tide, at kvinder kommer til i Folketinget. Det er blot ikke nok at være kvinde. Der må også indhold til.

ATASSUT SATSER hårdt i denne valgkamp. Hele fire kandidater stiller op for partiet. Den unge Ellen Kristensen, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Nuuk, vil gerne bibeholde noget vi har - nemlig fri adgang til uddannelser. Anso Grødem viser os et venligt ansigt, men er alt for tilbageholdende, mens Knud Sørensen fik slået benene væk under sig, da en vælger spurgte, hvordan Atassut dog kunne stille ham op efter sex-chikane-sagen. Og selvom Knud Sørensen på bedste vis forsøgte at bortforklare og gøre rede for, at han bestemt ikke fejler noget, er indtrykket af Knud Sørensen lidet flatterende efter dette vælgermøde.

IA stillede op med et hold bestående af formanden, Josef Motzfeldt, Johan Lund Olsen og Manasse Berthelsen. Sammen stod de stærkt, men specielt Josef Motzfeldt skilte sig ud og kom med markante politiske udtalelser. Det er mere, end man kan sige om de fleste af de andre kandidater. Blandt de mest markante emner, IA vil tage op i Folketinget, er ønsket om ændring af Hjemmestyreloven fra 1979. IA mener, Hjemmestyreloven er blevet utidssvarende, og at der bør arbejdes på at indføre "et nyt partnerskab" mellem Færøerne, Grønland og Danmark.

KANDIDATFORBUNDET besluttede alligevel at stille op med to kandidater til Folketinget. Den ene, Anthon Frederiksen, er velkendt fra Landstinget, mens den anden, Mads Peter Grønvold, er ukendt i landspolitik, men er medlem af kommunalbestyrelsen i Qasigiannguit. De to slog igen og igen på statens engagementer i Grønland - politiet, retsvæsenet og kriminalforsorgen. Vælgermøderne efterlader ingen tvivl om, at Kandidatforbundet vil arbejde for at gøre forholdende inden for politi- og retsvæsenet i Grønland bedre for de ansatte og for brugerne, hvis forbundet får en plads i Folketinget.

Enkeltkandidaten Niels H. Pedersen fra Qaqortoq har vi intet hørt til. Han deltog end ikke i de to direkte valgudsendelser mandag og tirsdag.

KANDIDATERNE til Folketinget har endnu ikke markant nok vist os vælgere, hvem der er bedst til at repræsentere Grønland i Folketinget. Vi forstår vælgerne, hvis de har svært ved at vælge et bolche fra den glitterende pose.