Fortsæt debatten!

AG er blevet skudt i skoene, at avisen har optrådt særligt provokerende for at få en debat i gang. Det er helt forkert. AG har ikke været provokerende overhovedet, men har redeligt forholdt sig til de oplysninger, direktoratet selv har fremlagt. Redaktionens begrundelse har været, at netop disse oplysninger skaber alvorlig tvivl om, at Landstinget kan træffe kvalificerede beslutninger på turismeområdet.

Torsdag d. 22. oktober 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Turisme.

LANDSTINGET er ikke et forum, som landsstyret eller interesser udenfor hjemmestyret skal vride armen om på. Det er ikke en handelspartner, man fylder med besnærende løfter for at lave en god handel. Rapporter og redegørelser til Landstinget skal altså ikke være "salgsoplæg", men nøgterne, korrekte og troværdige papirer, der kan danne grundlag for tingets beslutninger.

Det er, som om holdningen er ved at blive en anden. Det er, som om turismedirektoratet er blevet så kommercielt, at "salgsfremmende" kommercielle metoder bruges ved udformningen af de beslutningsgrundlag, Landstinget får. Sidst turismeredegørelsen, der blev fremlagt tirsdag.

Nu er turismedebatten i Landstinget slut for denne gang, og vi får næppe nogen politisk diskussion på området, før Greenland Tourism igen skal have penge fra landskassen. Lad os til gengæld håbe, at debatten fortsætter i avisen. Der har været mange spændende indlæg. Det er der også i dagens avis, og det bliver der forhåbentlig ved med i nogen tid.

AG er blevet skudt i skoene, at avisen har optrådt særligt provokerende for at få en debat i gang. Det er helt forkert. AG har ikke været provokerende overhovedet, men har redeligt forholdt sig til de oplysninger, direktoratet selv har fremlagt. Redaktionens begrundelse har været, at netop disse oplysninger skaber alvorlig tvivl om, at Landstinget kan træffe kvalificerede beslutninger på turismeområdet.

Alligevel var vi naturligvis glad for debatten.

Vi kan med alle de øvrige skatteydere håbe, at debatten har gjort det lidt sværere at fremlægge manipulerende materiale for Landstinget i fremtiden.