M/S Hans Hedtoft katastrofe anno 2012 ?

Da jeg læste dette udsagn "Ingen parsejlads for krydstogtskibe i grønlandsk søterritorium" fra Ole Sohn og Jens B. Frederiksen vedr. krydstogtskibe i isfyldt grønlandsk søterritorium, var min første tanke: Det her bliver da vist en politisk gentagelse af Hans Hedtoft katastrofen!

Torsdag d. 8. marts 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Politik, Sikkerhed til søs, Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Arktisk konference
PS:
PPS:


Da jeg læste dette udsagn Ingen parsejlads for krydstogtskibe i grønlandsk søterritorium fra den danske erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og Medlem af landsstyret for bolig, infrastruktur og trafik Jens B. Frederiksen vedr. krydstogtskibe i isfyldt grønlandsk søterritorium, var min første tanke:

Det her bliver da vist en politisk gentagelse af M/S Hans Hedtoft katastrofen!

Sermitsiaq: Ingen parsejlads

Søfartsstyrelsen kæmper for krydstogtskibe i parsejlads (på dette link kan man også se film om krydstogtskibet Costa Deliziosa, der sejler i isfyldt grønlandsk søterritorium i 2011 !!)

Arktisk konference
Men måske bliver det hele forklaret nærmere på denne her konference:

Arktisk konference Københavns Universitetet den 16 marts 2012 og www.wwf.dk

PS:
Her er den dansk/grønlandske bekendtgørelse som de to ministre henviser til og som faktisk har været gældende siden 2009

Men hvor ofte og hvor kontrollerer de ansvarlige myndigheder i Kongeriget Danmark hvorvidt målgruppen for denne bekendtgørelse nu også overholder den ? og hvilke sanktioner foretager myndighederne i Kongeriget Danmark overfor de i målgruppen, som gribes i at overtræde denne bekendtgørelse ? hvilken holdning har den ansvarlige minister for Grønlands Kommandos SAR tjeneste i den grønlandske EEZ til de to ministres udsagn ?

PPS:
Mere kan læses på denne her blog