Arktisk blændværk anno 2012?

Hvordan kan det være at myndighederne i Kongeriget Danmark tillader et krydstogtskib at besejle et område i det grønlandske søterritorium, der kræver en så stor og formodentligt meget kostbar SAR indsats?

Søndag d. 9. september 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs.

I perioden mandag den 10. september til fredag den 14. september 2012 afholdes en stor eftersøgnings- og redningsøvelse ved Øst Grønland kaldet ”SAREX Greenland Sea 2012”.

Ved at søge lidt på internettet kan man hurtigt finde flere informationer om indholdet i denne SAR øvelse, men dags dato kan jeg dog ikke finde informationer, der kan svare mig på følgende fire spørgsmål:
  • Hvordan kan det være at myndighederne i Kongeriget Danmark tillader et krydstogtskib at besejle et område i det grønlandske søterritorium, der kræver en så stor og formodentligt meget kostbar SAR indsats?
  • Havde myndighederne i Kongeriget Danmark på forhånd sikret sig, at krydstogtskibet var konstrueret til at besejle det isfyldte grønlandske søterritorium uanset årstiden ?
  • avde myndighederne i Kongeriget Danmark på forhånd sikret sig, at krydstogtskibets besætning havde gennemført en målrettet efteruddannelse i at besejle det isfyldte grønlandske søterritorium ?
  • Havde myndighederne i Kongeriget Danmark på forhånd sikret sig, at krydstogtskibets ejer havde tegnet en forsikring, der dækker alle udgifter for skatteyderne i Kongeriget Danmark såfremt krydstogtskibet indenfor det grønlandske søterritorium fik brug for SAR assistance og oprydning efter et potentielt udslip af Heavy Fuel fra skibets brændstoftanke, samt potentielt slæbebådsassistance ?

Det har således undret mig særdeles meget, at de ansvarlige ministre på SAR området i såvel Kongeriget Danmark som i alle medlemslandene i Arktisk Råd i disse år ikke sætter fokus og handling på tiltag, der kan minimere risikoen for, at et skib i det hele taget kunne få brug for SAR tjeneste i de arktiske farvande?

Derfor har jeg medio august 2012 fremsendt denne her skrivelse Forebyggelse af skibskatastrofer i det grønlandske søterritorium anno 2012 og fremover til Folketingets Forsvarsudvalg, der efterfølgende har anmodet Forsvarsministeren om at kommentere.

Forsvarsministerens kommentarer bliver sandsynligvis offentligt gjort på Folketingets hjemmeside ft.dk her i september 2012.

Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover