Arktisk blændværk, part II

I august 1998 blev M/S Kista Arctica således presset i dagevis af polar pakisen ude på åbent hav i nærheden af Kap Boer Ruys i NØ Grønland. Jeg var selv om bord, og kan bekræfte at situationen var meget kritisk i dagevis selv for dette polarskib, der var bygget over højeste isklasse.

Mandag d. 17. september 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs.


MS Kista Arctica fanget i polarisen i 1998 på positionen 73’20’ N og 20’40’ W

SAREX Greenland 2012 i dagene derpå
I den netop afholdte SAREX Greenland 2012 gik figuranten, krydstogtsskibet Arctic Victory, på grund inde i fjordene ved Ella Ø ved NØ Grønland hvilket medfører lækager i skroget og en efterfølgende brand om bord.

Det er jo på sin vis imponerende, at den grønlandske SAR tjeneste kunne samle så megen international assistance til det grundstødte krydstogtskib i et så øde område i det grønlandske søterritorium, men det hjælper jo nok at der tilfældigvis ligger en god og vedholdt større flyveplads lige i nærheden, og at denne øvelse har været planlagt i mange måneder forinden.

Jeg undrer mig imidlertid over, at øvelsen sker med et krydstogtsskib der går på grund i beskyttet farvand, og ikke med et krydstogtsskib der er stødt ind i polaris og derpå forlist på åbent hav thi der er rigeligt med polaris og isbjerge i det åbne hav ved østgrønland året rundt !!

I august 1998 blev M/S Kista Arctica således presset i dagevis af polar pakisen ude på åbent hav i nærheden af Kap Boer Ruys i NØ Grønland. Jeg var selv om bord, og kan bekræfte at situationen var meget kritisk i dagevis selv for dette polarskib, der var bygget over højeste isklasse !.

Hvad kunne der ikke være sket hvis det havde været et krydstogtskib i samme situation; og hvordan ville SAR tjenesten have ageret med få timers varsel og ikke med måneders varsel ?

En øvelse med et krydstogtskib der er gået på grund, og hvor der efterfølgende opstår lækager og brand kunne man jo lige så godt have udført i den nordlige del af Færøerne

Men på den anden side, hvis det havde været en del af øvelsen at krydstogtskibet var stødt på polaris kunne KRITISKE PERSONER jo fremhæve krydstogtskibenes manglende isforstærkning generelt når de sejler i isfyldte arktiske farvande uanset årstiden !!!!!!

Krydstogtskibet MS Explorer sejlede jo på is i åbent farvand ved Antarktis i sommerperioden dernede og sank på nogle få timer i et meget øde havområde efter at have slået hul i skroget ved sammenstødet med isen.

Dernæst undrede jeg mig over, at det ikke fremgår af øvelsen om der er kendtmand (en slags is-lods) om bord i det figurative krydstogtskib, og om reglerne i denne her lov fra 2009 www.retsinformation.dk er overtrådt af krydstogtskibet, thi krydstogtskibet befinder sig i grønlandsk søterritorium da det går på grund !!!

PS: Jeg undrede mig også over, at Beredskabstjenesten i Grønland ikke benyttede SAREX Greenland 2012 øvelsen til at bekæmpe et potentielt udslip af Heavy Fuel fra figuranten, krydstogtskibet Arctic Victory ?

Men det skyldes måske, at Sermersooq Kommune ikke har ansvaret for at bekæmpe havforurening i det grønlandske søterritorium i den grønlandske nationalpark i NØ Grønland.

Men hvem har så ansvaret for en aktiv havforureningsbekæmpelse i dette område?