Indsigt: Kilde: Deloitte

Kilde: Deloitte


Undersøgelse af brug af optankningskort i forbindelse med benyttelse af tjenestebil

Bo Colbe, Partner, statsautoriseret revisor
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tirsdag d. 16. oktober 2018

Bilen anvendes af Naalakkersuisoq og dennes ægtefælle, men ud fra det oplyste har [navn fjernet] også haft adgang til bilen Departementets medarbejdere har opgjort et beløb på 6.855,45 kr., der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der på grund af standerens fysiske placering - alene kan anvendes til optankning af både. [Navn fjernet] har ifølge det oplyste bekræftet dette mundtligt

Opfølgning på landsstyremedlemmers mellemværende med Selvstyret

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tirsdag d. 30. december 2014

Bortset fra Kuupik Kleists mellemværende, så er alle embedsrelaterede mellemværender indfriet
Tilknyttede tekster: