Indsigt: Kilde: Den nordatlantiske Gruppe

Kilde: Den nordatlantiske Gruppe


Grønlændere i Danmark

Den nordatlantiske Gruppe
Onsdag d. 15. juni 2011

Nogle påpeger, at man i Nuuk nærmest kan isolere sig i kredsen af veletablerede personer, og at man dermed let kan fortrænge, hvor mange der slås med sociale problemer. Flere påpeger, at såfremt de flytter tilbage til Grønland, vil de automatisk indgå i en overklasse i forhold til de mange socialt udfordrede, hvilket de finder utiltalende
Tilknyttede tekster:

”Man kan mærke længslen …”

Den nordatlantiske Gruppe
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juni 2011

Svarene fra de interviewede er kontroversielle. De tyder på, at Grønland endnu ikke kan tilbyde en tidssvarende ramme for en moderne tilværelse og ikke har nået samme udviklingsniveau som Danmark. De adspurgte peger især på den økonomiske ulighed, de sociale problemer og et lavere niveau i den grønlandske folkeskole som væsentlige barrierer mod at flytte hjem igen.

Den nordatlantiske Gruppe lancerer nyt arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Fredag d. 26. november 2010

Den Nordatlantiske Gruppe vil også stadig følge de mærkesager, som har præget arbejdet fra begyndelsen. Blandt andet det nordatlantiske samarbejde, hvor både Juliane Henningsen og Høgni Hoydal er aktive. Høgni Hoydal især gennem Nordisk Råd og Juliane Henningsen gennem Den Arktiske Parlamentarikerkomité, hvor hun for nyligt blev udnævnt som næstformand.
Tilknyttede tekster:

Den nordatlantiske Gruppes arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. oktober 2009

Den Nordatlantiske Gruppe (DNAG) blev i 2001 dannet som en strategisk alliance. Formålet var at styrke Færøernes og Grønlands stemme i Folketinget. Ønsket var at medlemmerne skulle tale færingernes og grønlændernes sag - og ikke forsvinde ind i danske partier og dansk indenrigspolitik.