Indsigt: Kilde: Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik

Kilde: Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik


Arkitekt-vinderne udråbt

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 24. februar 2011

Vinderforslagene giver et godt bud på hvordan livet kan udfolde sig i et tæt fællesskab under samme tag og et andet bud i et mere uforpligtende fællesskab der er mere er baseret på udeophold på den fælles terrasse

Mellembølge- og kortbølgesendere lukker

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 13. januar 2011

Den 11. februar 2011, kl. 8 (vestgrønlandsk tid) lukkes mellembølgesenderne på vestkysten samt kortbølgesenderen i Tasiilaq, og som følge heraf sendes KNR Radio ikke længere via mellembølgesenderne samt kortbølgesenderen i Tasiilaq.

Seminar om Grønlands brug af geografisk information på internettet

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Tirsdag d. 23. november 2010

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Forskningsbaseret rådgivning til Grønlands Selvstyre om byggeri og boliger

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Torsdag d. 7. oktober 2010

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet skal fremover bistå Grønlands Selvstyre med uvildig forskningsbaseret rådgivning i Selvstyrets store udbygnings planer af det byggede miljø og i Selvstyrets funktion som bygningsmyndighed.

Resultater fra mobilitetsundersøgelse foreligger

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Onsdag d. 13. januar 2010

Resultaterne fra mobilitetsundersøgelsen er enestående på en række områder. Det er eksempelvis første gang, at det faktiske flyttemønster i hele Grønland er blevet kortlagt og analyseret. Denne analyse dækker perioden fra 1996 til 2006. Det er desuden første gang, at det er lykkedes at oparbejde et statistisk billede af, hvor mange uddannede, der er her i landet.