Kilde: Departementet for erhverv og råstoffer

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Miljøvurderinger ved olieaktiviteter

Departementet for erhverv og råstoffer
Tirsdag d. 5. juli 2011

Undersøgelserne har været offentlig høring i foråret 2011 og er endvidere evalueret af DMU, som i deres anbefaling til landsstyret har vurderet, at boringerne kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

Påstande og fakta om olieboringer i Grønland

Departementet for erhverv og råstoffer
Søndag d. 29. maj 2011

Det rødlistede kemikalie Cairn Energy er blevet godkendt til at bruge, det såkaldte Ultrahib, er et kemisk tilsætningsstof, der tilsættes i vandbaserede boremudder. Ultrahib er ikke giftig, men tilsættes i vandbaserede boremudder for at sikre at boremudderet virker optimalt, således at der ikke opstår risici for brøndens stabilitet og sikkerhed.

Grønland slækker ikke på sikkerhedskrav ved olieboringer

Departementet for erhverv og råstoffer
Mandag d. 23. maj 2011

Til sidst skal det erindres, at der faktisk er foretaget dybtvandsboringer siden ulykken i Golf of Mexico. I sommeren 2010 blev der således foretaget dybtvandsboringer i havet udfor Østcanada, Norskehavet og udfor Færøerne. Så landsstyrets godkendelser af efterforskningsboringer er helt på linje med hvad vores naboer sikkerhedskravene er helt i top.

Ny www.bmp.gl

Departementet for erhverv og råstoffer
Tirsdag d. 15. marts 2011

Råstofdirektoratets webportal der henvender sig til råstofindustrien www.bmp.gl har fået nyt design. Portalen indeholder informationer specifikt rettet mod råstofindustrien og er kun på engelsk, da dette er arbejdssproget for råstofindustrien.

Olieefterforskningsboringer 2011

Departementet for erhverv og råstoffer
Fredag d. 4. marts 2011

I den forbindelse igangsættes der en offentlig høringsproces af Capricorns resultater af de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser fra idag, de såkaldte VVM-, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, og VSB-, Vurderinger på Samfundsmæssig Bæredygtighed. Der er indgivet en samlet VSB analyse, medens der er indgivet VVM analyser for hvert af de nævnte ansøgte havområder.

Rapport fra Grønlands uranmission til Canada

Departementet for erhverv og råstoffer
Fredag d. 24. december 2010

Rapporten indeholder referater med de spørgsmål omkring uranudvinding, der blev rejst af den grønlandske delegation og besvarelser fra de canadiske myndigheder og organisationer, som delegationen afholdt møder med.
Tilknyttede tekster: