Indsigt: Hvid- og narhvalkvoter 2009-2012

Hvid- og narhvalkvoter 2009-2012

Landsstyret har i 2009 vedtaget en 3 årig kvoteplan for 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. På den baggrund har landsstyret fastsat kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011

Fredag d. 16. juli 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Hvaler.

Landsstyret har i 2009 vedtaget en 3 årig kvoteplan for 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. På den baggrund har landsstyret fastsat kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011, der er vedlagt som bilag 1: Hvid- og narhvalkvoter 2009-2012.

På baggrund at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval, der trådte i kraft den 1. marts 2004, skal landsstyret fastsætte en årlig kvote for fangst af hvid- og narhval. Kvotefastsættelsen skal ske under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet.

Landsstyret vedtog en 3 årig-plan for kvoter, der er i overensstemmelse med den biologiske anbefaling. Fordelen ved en treårig plan er at bidrage til at:
  1. mindske risikoen for potentielle (yderligere) import og eksport begrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter,
  2. give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst og finde alternative indtægtskilder om nødvendigt,
  3. mindske den administrative byrde i forvaltningen, så ressourcerne kan bruges mere omkostningseffektivt.

Grundlag
  • Internationale aftaler: Grønland har tiltrådt internationale konventioner som Biodiversitetskonventionen (CBD) og Washington konventionen (CITES), der indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og at udnyttelse af naturlige ressourcer skal være bæredygtig og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Grønland er også medlem af NAMMCO med forvaltningsansvar.
  • Biologisk rådgivning: Den biologiske rådgivning kommer fra den fælles arbejdsgruppe (JWG) mellem den Nordatlantiske Havpattedyrskommissions (NAMMCO) videnskabelige arbejdsgruppe (SWG). Kvoteantal er baseret på den seneste rådgivning modtaget fra den grønlandske/canadiske fælleskommission for hvid- og narhvaler, Joint Commission on Conservation and Management of Beluga and Narwhale (JCNB), ved dettes møde i maj 2009.
  • Brugerviden: Hvert år rapporterer fangere deres fangster til PINIARNEQ og via særmeldingsskemaerne. Forvaltningen anvender denne information til at fastsætte kvoter for områder uden biologisk rådgivning, til fordeling af kvoter mellem kommunerne og til at sikre hensynet til fangererhvervet ved en kvotefastsættelse, der er i overensstemmelse med biologiske anbefalinger.

Baggrund
Fastsættelse af hvid- og narhvalkvoter for 2009 til 2012

Det er JCNB som afgiver forvaltningsmæssige anbefalinger til Grønland og Canada i Nunavut og Vestgrønland, hvorimod videnskabelige anbefalinger kan gives af Den Nordatlantiske Havpattedyrs Kommissions (NAMMCO) Videnskabelige Komité og af JWG, der også kan omfatte