Kilde: Det færøske Landsstyres Traktatudvalg

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Færøsk selvstyre - Referencer og kilder

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Ud over disse kilder har udvalget anvendt talrige skrifter, opslagsværker, artikler og anden dokumentation

Færøsk selvstyre - Økonomi

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Nationalregnskabstallene fra 1962-1989 viser, at forbrugets og investeringernes størrelse på Færøerne ikke kun har tilpasset sig til det, som landet selv har produceret. Rigsudgifter på Færøerne har medført, at det har været muligt for Færøerne at have varigt underskud i samhandelen med andre lande, uden at det var nødvendigt at låne penge i udlandet.

Færøsk selvstyre - Administration

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Med administrationsbetænkningen som grundlag beskrives her kort rigets rolle på de områder, der hører under Lagmandskontoret og hvert af landsstyrets ministerier, og til sidst ses der på udenrigsforholdene.

Færøsk selvstyre - Procedurer for traktatudfærdigelse og stadfæstelse

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Alt i alt kan der siges om de statsretlige procedurer i Danmark i forbindelse med etablering af Færøerne som suveræn stat, at der kan indgås en traktat mellem Færøerne og Danmark, som fastsætter, at Færøerne anerkendes som suveræn stat.

Færøsk selvstyre - Statsret og færøsk suverænitet

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Alt i alt kan det siges, at den danske regering og det danske folketing kan efterkomme Færøernes ønske om at udtræde af det danske rige, så Færøerne kan etablere en suveræn stat, uden at det er nødvendigt at ændre den danske grundlov.

Færøsk selvstyre - Folkeretten og færøsk suverænitet

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Forholdene er også uklare, når det drejer sig om offentlig gæld. I mange tilfælde løses sådanne sager ved overenskomst, således at den nye stat overtager en forholdsmæssig del af gælden. Således sker det i hvert fald, når gælden kan siges at være stiftet også til fordel for vedkommende landområde.

Færøsk selvstyre - Små nationer med suverænitet

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Tendensen med regionale organisationer og FN-institutioner, der udarbejder internationale forpligtende regelværk, skaber bedre udsigter for mikrostater til at udnytte de muligheder, som suveræniteten giver.

Færøsk selvstyre - Mellem hjemmestyre og suverænitet

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Det er meget vanskeligt at sætte forskellige ordninger med begrænset selvstyre i bås, eller at sætte dem op mod hinanden og sige med sikkerhed, hvorvidt en er mere vidtgående end en anden.

Færøsk selvstyre - Traktat mellem Island og Danmark

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Bestemmelsen om ligestilling førte ikke til, at danskere flyttede til Island eller trængte ind i erhvervslivet på Island. Sandheden er uden tvivl den, at flere islændinge fik gavn af bestemmelsen om ligestilling, mens de opholdt sig i Danmark, end danskere på Island.

Færøsk selvstyre - Historiske ændringer i Færøernes status

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Færøerne var et selvstændigt land, fra de første norrøne landnamsfolk fra Norge, og sandsynligvis også fra norrønt påvirkede britiske øer og kystområder, bosatte sig her for godt elleve hundrede år siden.

Færøsk selvstyre - Begrebet suverænitet

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Et riges suverænitet i international ret indebærer derfor, at det ikke er undergivet noget andet rige, og at andre riger ikke kan blande sig i dets interne anliggender.

Færøsk selvstyre - Sammendrag og konklusioner

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

På så at sige alle områder er der samarbejde mellem færøske og danske myndigheder og institutioner. Det er vigtigt, at det i suverænitetstraktaten bliver fastsat, at dette samarbejde kan fortsætte.

Færøsk selvstyre - Forord

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Når nu udvalget fremlægger sin redegørelse, er det i det håb, at den må blive et nyttigt bidrag til debatten om Færøernes statsretlige forhold.

Færøsk selvstyre - en hvidbog

Det færøske Landsstyres Traktatudvalg
Onsdag d. 1. september 1999

Den 2. oktober (1998) vedtog lagtinget landsstyrets forslag om at forberede og indlede forhandlinger med regeringen om en traktat mellem Færøerne og Danmark, der indretter Færøerne som en suveræn stat i samarbejde med Danmark.