Kilde: Det grønlandske Pressernævn

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Mikael Petersen

Det grønlandske Pressernævn
Torsdag d. 23. december 1999

Uanset den betydelige offentlige interesse finder Pressenævnet imidlertid, at avisen ved at anføre, at klageren nu har "gået rundt som lovbryder i ugevis", har overtrådt grænsen for hvad der er i overensstemmelse med god presseskik.

Kendelse fra Det grønlandske Pressenævn på baggrund af klage fra Peter Grønvold Samuelsen

Det grønlandske Pressernævn
Torsdag d. 23. december 1999

Idet bladet ikke ved den skete telefoniske henvendelse til en medarbejder i direktoratet har foretaget tilstrækkelig høring af klageren, finder Pressenævnet, at Atuagagdliutit/Grønlandsposten har handlet i strid med god presseskik