Fiskeriaftaler

I et samarbejde mellem Royal Greenland, det russiske selskab JSC Sevryba og Ørskov Skibsværft færdigbyggedes i 1997/98 to torsketrawlere beregnet på torskefiskeriet i Barentshavet, hvor de efter kontrakt med det russiske fiskeriministerium kan fiske på russiske kvoter

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Grønland har aftaler om kvotebytte med Rusland, Island og Norge samt kvotearrangementer med EU som led i en større aftale.

Aftalen med EU, som i 1994 blev fornyet frem til år 2000, indbefatter EU´s adgang til et kvoteret fiskeri i de grønlandske farvande af torsk, rødfisk, hellefisk og rejer. Fangstmulighederne afhænger udover af de årlige kvoter også af udnyttelsesmulighederne. Til gengæld har Grønland opnået toldfrihed for eksporten af grønlandske fiskeriprodukter til EU-landene samt en kontant årlig betaling på 37,3 mio. ECU, svarende til ca. 280 mio. kr.

Den hidtidige aftale mellem Grønland/Danmark, Norge og Island vedrørende fiskeriet af lodde udløb i april 1998 og er ikke blevet fornyet. Til erstatning har Danmark/Grønland indgået en aftale med Island om loddefiskeriet i 1998. Efter aftale med EU kan fiskere fra Fællesskabet fiske 70 pct. af den grønlandske loddekvote.

De bilaterale aftaler med Norge og Rusland daterer sig tilbage til hhv. 1991 og 1992. Aftalerne indeholder kvotebytter, hvorefter Grønland kan fiske torsk i Barentshavet nord for Norge og Rusland mod at de to lande har kvoter af hellefisk og rødfisk i grønlandske farvande.

Endelig giver en protokol for 1998 mellem Grønlands Hjemmestyre og Færøernes landsstyre grønlandske fiskere en samlet kvote på 20.000 tons sild (som kan fiskes i færøsk søterritorium og landes på Færøerne) samt adgang til et begrænset forsøgsfiskeri af brosme og lange. Til gengæld giver protokollen Færøerne adgang til fiskeri efter rødfisk i grønlandsk fiskeriterritorium samt forsøgsfiskeri efter hellefisk udenskærs ved Nordvestgrønland.

Fiskerirettighederne i det omstridte havområde omkring det islandske skær Kolbeinsey er efter forhandling mellem Danmark/Grønland og Island nu blevet fordelt. Grønland fik fiskerirettighederne i 70 pct. af området; Island i 30 pct.

I et samarbejde mellem Royal Greenland, det russiske selskab JSC Sevryba og Ørskov Skibsværft færdigbyggedes i 1997/98 to torsketrawlere beregnet på torskefiskeriet i Barentshavet, hvor de efter kontrakt med det russiske fiskeriministerium kan fiske på russiske kvoter.