Produktion og beskæftigelse

Antallet af registrerede ledige faldt fra 1996 til 1997. I den ledighedsstatistik, som registrerer antallet af ledige medio måneden (bosiddende i byerne), vises et fald i ledigheden fra i gennemsnit 2.007 personer i 1996 til 1.931 personer i 1997

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Produktion og beskæftigelse blev i 1997 påvirket af et fortsat betydeligt fald i indhandlingen til Royal Greenlands landanlæg. Efter et fald på 14 pct. i de indhandlede mængder af rejer fra 1995 til 1996 faldt indhandlingerne med yderligere 18 pct. i 1997. Faldet afspejler, at kutterflåden i 1997 havde svært ved at opfiske hele fangstkvoten.

Faldet i mængden af indhandlede rejer i 1997 opvejedes delvist af en stigning i indhandlingen af hellefisk på 10 pct.

En opgørelse af beskæftigelsen i de syv større hjemmestyreejede aktieselskaber (KNI-Pilersuisoq og -Pisiffik, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Great Greenland, Grønlands Værfter og Boligselskabet INI) viser et fald i antallet af beskæftigede fra 1996 til 1997 på næsten 200 personer (svarende til 4 pct.). Fra 1995 til 1996 udgjorde beskæftigelsesfaldet i disse selskaber 485 personer (9 pct.)(1).

Et positivt bidrag til beskæftigelsen er kommet fra anlæggelsen af nye landingsbaner til fastvingede fly. Hjemmestyret skønner, at godt halvdelen af beskæftigelsen i første etape af landingsbaneprojektet (banerne i Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Uummannaq) har været af grønlandsk arbejdskraft. Dette svarer til op mod 150 mandeår (á 1.800 timer) fordelt over anlægsperioden.
Figur 4. 4 Ledigheden i Grønland (medio måneden)

Anm.: Opgørelsen omfatter befolkningen i byerne, hvis andel af den grønlandskfødte befolkning i 1997 udgjorde 81 pct. Sidste observation er juni 1998.
Kilde: Grønlands Statistik, Arbejdsmarked 1997:9 og 1998:2.
Antallet af registrerede ledige faldt fra 1996 til 1997. I den ledighedsstatistik, som registrerer antallet af ledige medio måneden (bosiddende i byerne), vises et fald i ledigheden fra i gennemsnit 2.007 personer i 1996 til 1.931 personer i 1997. I procent af arbejdsstyrken (defineret som antallet af grønlandskfødte i aldersgruppen 15-59 år og bosiddende i byerne) er faldet fra 8,2 pct. i 1996 til 7,9 pct. i 1997.

Ledighedsfaldet er fortsat i 1998, jf. statistikken for første halvår. Fra en gennemsnitlig ledighedsprocent i første halvår 1997 på 9,1 pct. er ledighedsprocenten faldet til 8,9 pct. i første halvår 1998. Udviklingen gennem de to første halvår er sammenlignet i figur 4.4.
  1. Baseret på Grønlands Statistik, Statistisk Årbog samt virksomhedernes beretninger for 1997.