Indsigt: Kilde: Enok Sandgreen

Kilde: Enok Sandgreen


Stærke kommuner - for borgernes skyld

Enok Sandgreen, Formand for Kanukoka - kommunernes landsforening
Onsdag d. 26. maj 2010

Udsættelsen af overtagelsen af ansvarsområdet er beklagelig, men nødvendig. De departementer, der skal overdrage områderne, skal være bedre til at være med i forberedelserne, og derfor er vi i landsforeningens bestyrelse tilfredse med Landstingets tilkendegivelse af, at der i god tid før overdragelse af opgaveområder skal forhandles om de økonomiske vilkår for kommunerne.

Bedre borgerservice er fortsat hovedformålet

Enok Sandgreen, Formand for Kanukoka - kommunernes landsforening
Tirsdag d. 5. januar 2010

Nytårsudtalelse: Der er grund til at rose de politiske og administrative ledelser i de nye kommuner for deres ihærdige indsats for, at strukturreformen skal betyde bedre og mere ligelig betjening af borgerne, hvilket for kommunerne altid har været hovedmotivet for deltagelsen i reformen.