Kilde: Esmar Bergstrøm

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Lad os anerkende de reelle problemer i vores samfund

Esmar Bergstrøm
Torsdag d. 28. november 2002

I stedet for at komme med geniale valgløfter så som en børnecheck til alle børn, og dette efter at ordningen med et huslejetilskud på 10 procent pr. barn er bortfaldet, bør vi først og fremmest anerkende de reelle problemer der er her og nu i vores samfund

Sprog i Grønland

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 15. november 2002

Hvad er der egentlig i vejen med at være et to-sproget samfund. Der findes mange tosprogede samfund i verden, hvis vi ser bort fra Åland som gerne vil efterligne Grønland, så er det ikke et problem at man bruger to sprog i et samfund. Det mener jeg ej heller er et problem i Grønland, eller bør i hvert fald ikke være det

Kommunal overtagelse af hjemmestyreområder

Esmar Bergstrøm
Torsdag d. 14. november 2002

Man har også fundet, at niveauet på FSA og FSUA er for lavt til, at man vil give uddannelsesstøtte til de mennesker, som ikke fik gjort folkeskolen færdig eller ikke havde gode nok karakterer til, at de kan komme videre. Dette vil man stoppe efter dette skoleår. Jeg mener ikke, at der findes noget, der hedder for lavt eller for højt niveau. Al uddannelse er sund og er med til at udvikle et menneske samt samfundet til noget bedre

Besparelserne rammer børnene

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 18. oktober 2002

Det som jeg kan forstå ud af dette er, at vi ikke længere skal behandle de mange børn og unge, men kun opbevare dem til de er gamle nok til at blive smidt ud af institutionerne, man er begyndt at tale om professionel familiepleje ... Er der nogen, der har tænkt på, hvad det vil betyde for en familie at have en behandlingskrævende boende i længere tid. Vi taler jo ikke om et par uger eller måneder, behandling tager meget længere tid

Lønforhøjelse

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 27. september 2002

Vi opretholder to samfund udelukkende for flytrafikken, som uden problemer kan flyve til de byer, hvor folk reelt skal hen. Vi kan nøjes med en Atlantlufthavn i Nuuk og to regionale lufthavne á 1200 meter - en i syd og en i Disko bugten.

Royal Greenland og gyldne håndtryk

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 25. januar 2002

Lad os bare give gyldne håndtryk, men skal vi ikke nøjes med at give det til dem, der fortjener det. Det vil sige dem, der opnår positive resultater, og ikke dem, der er i gang med at køre vores samfund i sænk

Lad os dog få det valg

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 30. november 2001

Hvad er det for en udtalelse at komme med fra Hans Enoksen om, at det ikke vedkommer befolkningen, hvad pengene i landskassen skal bruges til? - Hvor tror han, at pengene stammer fra? - Jeg mener ikke, at han har forstået, hvad ordet »demokrati« betyder

Lad »Barnet komme i centrum«

Esmar Bergstrøm
Tirsdag d. 6. november 2001

Hjemmestyret løber igen fra sit ansvar - på samme måde som så tit før. For nogle år siden blev der indgået en aftale med hjemmestyret om, at hjemmestyret skal drive døgninstitutionerne, mens kommunerne skal drive daginstitutionerne. Hvornår bliver hjemmestyret sin opgave voksen?

Sælg Royal Greenland

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 26. oktober 2001

2,5 milliarder over 17 år giver et negativt årligt resultat på 177 millioner plus de 60 millioner, som de fik forærende. Dertil skal lægges salget af mindst ni trawlere og en der sank, som sandsynligvis var forsikret, hvis det altså er et ansvarligt selskab