Kilde: Esther Hammeken

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Jordemoderens placering i sundhedsvæsenet skal styrkes

Esther Hammeken
Fredag d. 4. september 1998

For at sikre den optimale tryghed for familier, er det nødvendigt, at der gøres noget ved den katastrofale mangel på jordemødre. Normeringen er på 22 jordemødre plus en afdelingsjordemoder, hvilket efter min opfattelse er for lavt. Af disse 22 er der seks fastansatte (plus afdelingsjordemoderen), fem vikarer mens resten er ubesatte.