Indsigt: Kilde: Finansdepartementet

Kilde: Finansdepartementet


Kommissorium for Grønlands Forfatningskommission

Finansdepartementet
Torsdag d. 4. marts 2021


Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde

Finansdepartementet
Torsdag d. 4. marts 2021