Om rigsfællesskabet

Der er forskel på Færøernes og Grønlands økonomi, men begge lande står over for udfordringer med at sikre en holdbar økonomisk udvikling på sigt.

Mandag d. 29. maj 2017
Folketinget
Emnekreds: Rigsfællesskabet.

Folketinget tager statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2017 til efterretning.

Folketinget respekterer Færøernes og Grønlands ønske om egne forfatninger.

Folketinget konstaterer, at Færøernes økonomi er i markant fremgang, og at væksten i Grønlands økonomi var høj i 2016.

Folketinget opfordrer regeringen til at tilbyde samarbejde om reformer og økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling, herunder om at fremme og tiltrække investeringsmuligheder.

Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for en standard på danske ansvarsområder på Færøerne og i Grønland, som svarer til standarden i Danmark med de afvigelser, der kan begrundes i færøske og grønlandske forhold.

Folketinget opfordrer til et ligeværdigt samarbejde i gensidig respekt mellem Danmark, Færøerne og Grønland til gavn for landenes befolkninger.


Vedtaget 104 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Forslag til vedtagelse V 110 Om rigsfællesskabet