Kilde: Forsvaret

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Rapport om ny arktisk kommando

Forsvaret
Onsdag d. 15. juni 2011

Forsvarskommandoen har på den baggrund - med inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder - gennemført en analyse af mulige placeringer af den arktiske kommando.
Tilknyttede tekster:

Beredskabsplan for bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland

Forsvaret
Fredag d. 3. juni 2011

En effektiv indsats i farvandene omkring Grønland er en særdeles vanskelig opgave. Ikke kun de klimatiske forhold, men også de meget store afstande, gør en hurtig og effektiv indsats særdeles vanskelig. Alt afhængig af sted, tid på året og det lokale dyre -, fugle -, og planteliv varierer risikoen for følgerne af en miljøulykke.
Tilknyttede tekster: