Kilde: Grønlands Landsstyre

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

WTO kendelse om sælskindsforbuddet i EU

Grønlands Landsstyre
World Trade Organization
Mandag d. 25. november 2013

WTO kendelsen siger, at Grønland favoriseres på Canadas bekostning og til en vis grad også Norges, der begge driver kommerciel sælfangst.

Landsstyrets politisk økonomisk Beretning 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 17. juni 2009

Der er indbygget en skævhed i den nuværende fordeling af skatteindtægter mellem Hjemmestyret og kommunerne. Hovedparten af stigningen i skatteindtægterne tilfalder kommunerne, mens det er Hjemmestyret, der skal finansiere en stor del af velfærdsforbedringerne.
Tilknyttede tekster:

Koalitionsaftale for landsstyresamarbejdet, juni 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 10. juni 2009

For at sikre det initiativ og den fremdrift der tilflyder samfundsøkonomien, når private iværksættere og selskaber etablerer virksomhed, skal offentligt ejede selskaber og institutioner hverken direkte eller indirekte konkurrere med disse. Dette gælder især på de delmarkeder, hvor konkurrence mellem flere private aktører er med til at sikre den rigtige pris og service på området

Det nye landsstyre og Landstingets formand. juni 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 10. juni 2009

Her ser du det nye landsstyre og Landstingets nye formand

Demokraterne beskylder Landsstyret for at tilbageholde oplysninger

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 28. maj 2009

Med udskrivelsen af valg den 15. april 2009, udgør Landsstyret og de enkelte landstyremedlemmer et forretningslandsstyre og kan alene foretage sig, hvad der er fornødent til den uforstyrrede videreførelse af Hjemmestyrets anliggender. Besvarelse af § 36 spørgsmål til Landsstyret er ikke omfattet af sådanne anliggender. Spørgsmål stillet til Landsstyret af landstingsmedlemmer er derfor faldet bort ved valgets udskrivelse.

Resume af redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Et landsstyremedlem kan idømmes foranstaltninger efter § 6 i landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed, såfremt landsstyremedlemmet forsætligt eller af grov uagtsomhed har tilsidesat sine pligter. Det gælder også, hvis landsstyremedlemmet har givet Landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Landstingets behandling af en sag har fortiet oplysninger af væsentlig betydning.

Redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Professor Ole Spiermann fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde idag resultatet af sin uvildige juridiske undersøgelse vedrørende tillægsbevillingssagen om Qasigiannguit Efterskole, som Landsstyret iværksatte i december 2008
Tilknyttede tekster:

Ambitioner og realiteter omkring Grønlands klimabestræbelser

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 18. marts 2009

Jeg har været meget påpasselig med ikke at begrænse Grønlands udviklingsmuligheder i fremtiden. Derfor er Grønlands udgangsposition i forhandlingerne med den danske stat omkring reduktion af CO2-udledningen ikke baseret på 2009, men på hvad der kommer af aktiviteter i mineral- og råstofudvindingen samt energiintensiv industri i fremtiden.

Landsstyrets rapport til FN om børnekonventionen og børnene i Grønland

Grønlands Landsstyre
Tirsdag d. 24. februar 2009

Danmarks fjerde rapport til FN’s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. Landsstyret har skrevet afsnittet om børnenes levevilkår i Grønland.