Landsstyrets rapport til FN om børnekonventionen og børnene i Grønland

Danmarks fjerde rapport til FN’s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.
Landsstyret har skrevet afsnittet om børnenes levevilkår i Grønland.

Tirsdag d. 24. februar 2009
Grønlands Landsstyre
Emnekreds: Børns vilkår.

FN’s konvention om Barnets Rettigheder
Danmarks fjerde rapport til FN’s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.

Afsnittet om Grønland - udarbejdet af Landsstyret
Dele af den familieretlige lovgivning, der gælder for Danmark, er ikke sat i kraft for Grønland.

Grønlands Hjemmestyre har imidlertid anmodet om, at den familieretlige lovgivning for Grønland bringes ajour med lovgivningen i Danmark. Dette projekt forventes at blive gennemført i løbet af de kommende år. Dermed vil beskyttelsen af børn rettigheder i familieretlige sager i Grønland blive bragt på niveau med beskyttelsen i Danmark.