Kilde: Grønlands Statistik

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

De økonomisk udsatte i perioden 2013-2017

Grønlands Statistik
Onsdag d. 12. december 2018

Grønland har en mere ulige fordeling af indkomster og en lavere gennemsnitsindkomst end Danmark, jf. indkomststatistikken. Der kan derfor argumenteres for, at den grønlandske grænse skal fastsættes på et højere niveau end 50 pct. af medianindkomsten. På denne baggrund arbejdes der i det følgende med to forskellige grænser på henholdsvis 50 og 60 pct. af medianindkomsten

Greenland in Figures 2015

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 17. november 2015

Greenland in Figures er en kortfattet og overskuelig introduktion til det Grønlandske samfund og foreligger nu i en ny og opdateret 2015-udgave.
Tilknyttede tekster:

Befolkningens bevægelser 2012

Grønlands Statistik
Torsdag d. 7. november 2013

Den samlede fertilitet er for 2012 beregnet til 2,0 børn per kvinde. Det er det laveste niveau, der nogensinde er målt for Grønlandog for første gang under reproduktionsniveau. Samtidig når nettoudvandringen det højeste niveau i de sidste 20 år.
Tilknyttede tekster:

Nationalregnskab 2003-2010

Anders Blaabjerg, Statistikchef hos Grønlands Statistik
Grønlands Statistik
Torsdag d. 15. december 2011

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for første gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2010.
Tilknyttede tekster:

Fiskeri og fangst 2010

Grønlands Statistik
Torsdag d. 30. juni 2011

I året 2010 faldt den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr. Udvikling på indhandlingsværdien forblev på nogenlunde på samme niveau. For rejer faldt indhandlingsmængden med over 8.000 ton hvorimod indhandling af hellefisk steg med 2.327 ton. For fangster af havgående fiskeri ved Grønland og i andre farvande steg fangsten generelt i 2010.
Tilknyttede tekster:

Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 28. juni 2011

I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr. måned berørt af ledighed i byerne, hvilket svarer til 9,6 pct. af den potentielle arbejdsstyrke. I samme periode sidste år var tallet 2.898 personer eller 9,2 pct. af den potentielle arbejdsstyrke.
Tilknyttede tekster:

Mindre underskud på handelsbalancen

Grønlands Statistik
Mandag d. 20. juni 2011

Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder. De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 524 mio. kr. i 1. kvartal 2011.
Tilknyttede tekster:

Overnatningsstatistikken 2010

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 31. maj 2011

Antallet af registrerede overnatninger faldt i 2010 med 8.660 til 216.141. Det svarer til et fald på 3,9 pct. i forhold til året før Antallet af registrerede overnattende gæster er faldet med 3.021 personer i forhold til 2009, hvilket svarer til et fald på 4,0 pct.
Tilknyttede tekster:

Greenland in figures 2011

Grønlands Statistik
Mandag d. 30. maj 2011

Indigenous people from the North American continent first settled in Greenland over 4,500 years ago whereas Scandinavian settlers arrived about 1,000 years ago. Today the country is called Kalaallit Nunaat which means “the Country of the Greenlanders”.
Tilknyttede tekster:

Krydstogtsturismen 2010

Grønlands Statistik
Mandag d. 30. maj 2011

Stigning i både antal passagerer og betalt passagerafgift Fra 2009 til 2010 er der en stigning i både antal skibe og i antal passagerer, efter et fald fra 2008 til 2009 som følge af finanskrisen.
Tilknyttede tekster:

Kompetencegivende uddannelser 2010

Grønlands Statistik
Torsdag d. 19. maj 2011

I 2010 oplevede det grønlandske uddannelsessystem et markant stigning i påbegyndte, uddannelsesforløb. Således startede 1.463 personer uddannelsesforløb til en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2010. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før og på næsten en tredjedel indenfor fem år.
Tilknyttede tekster:

Flere arbejdsløse i byerne i 2010

Grønlands Statistik
Lørdag d. 30. april 2011

Den største absolutte stigning i medio ledigheden forekom i Sisimiut, hvor medio ledigheden steg med 33 personer i gennemsnit pr. måned.
Tilknyttede tekster:

Indførsel af alkohol til Grønland 2006-2010

Grønlands Statistik
Onsdag d. 20. april 2011

Mindre fald i den samlede indførsel af alkohol. Der blev i 2010 Der blev i 2010 indført ca. 454.000 liter ren alkohol i drikkevarer. I forhold til året før, faldt indførslen således med ca. 4.000 liter, eller 1,0 pct.
Tilknyttede tekster:

Flest virksomheder indenfor fiskeriet

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 1. marts 2011

Antallet af virksomheder er faldet med 13,2 pct. fra 2007 til 2009, men omfanget af deres økonomiske aktivitet, målt i udbetalt A-indkomst eller overskud til ejeren, er steget med 4,5 pct. i samme periode
Tilknyttede tekster:

Fiskeri og fangst 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 13. december 2010

I året 2009 faldt den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr, men for arter som hellefisk og krabber steg indhandlingsmængden. Samme udvikling gjaldt for indhandlingsværdien.
Tilknyttede tekster:

Underskud på den offentlige saldo i 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 13. december 2010

Flere års overskud på den offentlige saldo blev i 2009 vendt til et underskud. Underskuddet på den offentlige saldo for 2009 er opgjort til 161 mio. kr. I forhold til 2008 svarer det til en forværring på 252 mio. kr.
Tilknyttede tekster:

Grønlands energiforbrug 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 29. november 2010

Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene gør det muligt at følge energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyoto-protokollen med hensyn til reduktion af CO2-emission.
Tilknyttede tekster:

Grønlands befolkning vokser

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 2. november 2010

For første gang siden 2005 vokser den grønlandske befolkning. I 2009 steg befolkningstallet med 268 personer. Det skyldes primært, at der fødes flere end der dør, men også at der var færre, der flytter fra Grønland end der har været siden 1988. Antallet af tilflyttere er nogenlunde stabilt. Der boede 56.452 personer i Grønland 1. januar 2010.
Tilknyttede tekster:

Boligstatistik for året 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 9. august 2010

Den årlige tilgang af boliger har i 2009 været faldende. Faldene er især sket i byerne.
Tilknyttede tekster:

Befolkningen 2010 - folketallet stiger atter

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 23. marts 2010

Pr. 1. januar 2010 boede der 56.452 personer i Grønland. Befolkningen er steget med 258 personer i løbet af 2009. Dermed steg folketallet for første gang siden 2005. Stigningen findes i alle kommuner undtagen Kommune Kujalleq, hvor folketallet fortsat falder.
Tilknyttede tekster:

Pristallene pr. 1. januar 2010

Grønlands Statistik
Fredag d. 19. marts 2010

Den samlede halvårlige stigning i forbrugerprisindekset skyldes i høj grad en stigning i fødevarepriserne. Fødevarer steg med 1,9 pct. i andet halvår 2009. Fødevarepriserne vægter 24,1 pct. i det samlede forbrugerprisindeks, og har stor betydning for beregningen af det samlede forbrugerprisindeks.
Tilknyttede tekster:

Stigning i antallet af arbejdsløse i 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 8. februar 2010

Antallet af medio ledige i byerne var i gennemsnit pr. måned på 1.313 personer i 2009 mod 1.134 personer i 2008. Det er en stigning på 179 personer i gennemsnit pr. måned. Det største stigning i medio ledigheden er i Ilulissat, hvor medio ledigheden er steget med 55 personer i gennemsnit pr. måned.
Tilknyttede tekster:

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2009 (foreløbige tal)

Grønlands Statistik
Torsdag d. 21. januar 2010

Importværdien faldt fra 1.834 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 1.473 mio. kr. i 1. halvår 2009. Det svarer til et fald på 361 mio. kr. Importen af olie har været hovedsagen hertil, med et fald på 192 mio. kr. eller 49 pct. Eksportværdien faldt fra 982 mio. kr. i 1. halvår 2008 til 882 mio. kr. i 1. halvår 2009.
Tilknyttede tekster:

Flest nye boliger finansieret med 10/40/50-ordningen

Grønlands Statistik
Torsdag d. 14. januar 2010

Det samlede antal boliger er 22.833 pr. 1. januar 2009. Heraf ligger ca. 84 pct. i byerne mens ca. 16 pct. ligger i bygderne.
Tilknyttede tekster:

Fiskeri og fangst 2008

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 5. januar 2010

Som nyt publiseres fangster af fisk i 2008, der er produceret ombord på fabrikstrawlere. De nye tabeller er delt i to, nemlig fangster ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer samt grønlandske fartøjers fangster udenfor det grønlandske farvand
Tilknyttede tekster:

Modtagere af sociale ydelser i 2008

Grønlands Statistik
Onsdag d. 30. december 2009

Generelt modtog færre personer offentlig hjælp i 2008. Ydelserne trangsvurderet hjælp, udvidet behovsvurderet hjælp, engangshjælp, takstmæssig hjælp samt førtidspension er faldet med i alt 5,7 pct. i antallet af modtagere, mens det er 2,9 pct. for det udbetalte beløb.
Tilknyttede tekster:

Flere ældre og færre yngre grønlændere i fremtiden

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 17. november 2009

Grønlands Statistik har udarbejdet tre scenarier. Fremskrivningen kan betegnes som ”hovedscenariet”. Hovedscenariet antager lav fertilitet og lav dødelighed samt øget indvandring og faldende udvandring. I tillæg hertil har Grønlands Statistik udarbejdet to alternative fremskrivninger i scenarier med forskelle i forudsætningerne omkring ind- og udvandring. Alternativ 1 varierer fra hovedscenariet i det man antager uændret ind- og udvandring, mens alternativ 2 antager øget indvandring og uændret udvandring.
Tilknyttede tekster:

1,9 mia. kr. - det største underskud gennem de sidste 40 år

Grønlands Statistik
Lørdag d. 25. juli 2009

Underskuddet i handelsbalancen steg til 1,9 mia. kr. i 2008 fra 1,3 mia. kr. i 2007, og er det højeste underskud gennem de sidste 40 år. Den største årsag til handelsbalanceunderskuddet, er at importværdien er steget med 779 mio. kr., svarende til 21,4 pct.
Tilknyttede tekster:

Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer mellem byer og bygder (II)

Grønlands Statistik
Onsdag d. 4. oktober 2000

Grønlands Statistik foretaget en revision af det foreliggende datagrundlag samt indhentet konstruktive kommentarer fra KNI ...

Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer i byer og bygder (I)

Grønlands Statistik
Lørdag d. 15. april 2000

Hvis man går efter de laveste priser, så skal folk i bygderne give 26% mere for fødevarer og 50% mere for andre forbrugsartikler - sammenlignet med de laveste priser i byerne.