HBSC-undersøgelsen: Sundhed på Toppen

Det er fjerde gang Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) undersøgelsen har været gennemført i Grønland. Undersøgelsen har tidligere fundet sted i 1994, 1998 og 2002.
Formålet med denne rapport er som tidligere, at formidle HBSC-undersøgelsens resultater til de skoler, som i årenes løb har deltaget i undersøgelsen, og som dermed har muliggjort undersøgelsens praktiske del.

Kamikposten: Det er blandt andet konklusionerne i denne rapport som afvises af Aqqaluk Lynge på vegne af ICC.

Mandag d. 2. februar 2009
Grønlands Sundhedsportal  
Emnekreds: Børns vilkår.

Det er fjerde gang Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) undersøgelsen har været gennemført i Grønland.

Undersøgelsen har tidligere fundet sted i 1994, 1998 og 2002.
Formålet med denne rapport er som tidligere, at formidle HBSC-undersøgelsens resultater til de skoler, som i årenes løb har deltaget i undersøgelsen, og som dermed har muliggjort undersøgelsens praktiske del. Forfatterne håber, at også planlæggere af sundhedsfremmende indsatser, kommunale forebyggelseskonsulenter og andre, der interesserer sig for sundhed hos børn og unge i Grønland, vil have glæde af rapporten.


Rapporten kan læses her:
Sundhed på Toppen.
Kamikposten: Det er blandt konklusionerne i denne rapport som afvises af Aqqaluk Lynge på vegne af ICC.