Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret

Fredag d. 16. januar 2015
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Thule Air Base.


(an)

Efter samrådet om Pituffik er det Inuit Ataqatigiits vurdering, at landsstyret har forsømt at prioritere sagen politisk. Det er en tankevækkende prioritering i en sag der spiller så stor en rolle for landets økonomi. Især når man tænker på, at det foregående landsstyre jo ellers brugte relativt meget tid på udlandet.

Inuit Ataqatigiit kræver derfor en uvildig undersøgelse af landsstyrets rolle og af sagens gang siden medio 2013.

Undersøgelsen skal fokusere på om sagen har været fulgt og løftet af landsstyret på et tilstrækkeligt højt politisk plan. Derudover ønsker vi klarlagt om man rettidigt har informeret Landstinget om sagen og dens konsekvenser. Vi er bekendt med at en del af sagen udspiller sig under en valgkamp, men dette bør ikke medføre at al kommunikation om væsentlige politiske emner standser. Der var jo rigeligt med sager der blev diskuteret mellem forretningslandsstyret og partierne – hvorfor ikke denne?

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret.

I november og december måned kom det frem, at den danske regering selv mener de har holdt tæt kontakt med landsstyret under hele forløbet. Men under en TV debat mellem Sara Olsvig og Vittus Qujaukitsoq den 27. november udtalte han, at han ikke vidste noget om den kommunikation der havde været mellem Grønland og Danmark i sagen.

Det virker meget usandsynligt, at landsstyremedlem for finanser på daværende tidspunkt ikke vidste noget. Landstingets finansudvalg blev jo af selvsamme landsstyremedlem orienteret om sagen, og det må jo betyde, at landsstyremedlemmet har været informeret på et eller andet niveau.

Vi mener at alle sten skal vendes i denne sag. Det overordnede formål er ikke at peg fingre, men at sikre at vores system er indrettet sådan, at vi til enhver tid varetager landets interesser – uanset hvem der har magten og uanset om der pågår en valgkamp eller ej.