Kilde: Jørgen Fleischer

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Rent dansksprogede aviser

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. august 2011

Dansk er også eneherskende i vore aviser. En grønlandsk sproget journalist med respekt for sig selv kan ikke drømme om at skrive på sit modersmål. Af den grund af har vi i dag fra dansk til grønlandsk oversatte aviser.

Satellitfotos for 800 år siden?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 21. august 2009

Den grønlandsktalende danske assistent Peder Olsen Walløe fortæller i sin dagbog fra 1747 om sit møde med en ældgammel grønlandsk kone, som boede ved Isfjordens munding. Vedkommende huskede fra sin ungdom, at der ikke var is i Isfjorden, og at man med konebåd kunne fare langt op i fjorden.

Opvarmning ikke nyt for Grønland

Jørgen Fleischer, Redaktør
Mandag d. 3. december 2007

Takket være, at datidens teknik ikke var så avanceret som i dag, blev vi gamle grønlændere i vor barndom og ungdom forskånet for nutidens daglige alarmerende rapporter om ekstrem afsmeltning af isen ved Nordpolen og indlandsisen samt sneen i Grønland. Opvarmningen i dag er ikke kommet så vidt, at der er åbnet en skibsrute fra Atlanterhavet til Stillehavet nord om Sibirien, som det var tilfældet i 1930’erne.

Når jeg en dag sidder ved siden af Havets Mor ...

Jens Brønden
Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 28. november 2002

De unge uddannede er helt anderledes fornuftigt anlagt end de populistiske selvstyrepolitikere. Selvstyret skal være velforberedt i stedet for at blive indført som en følelsesladet vision, der i øjeblikket hører mere hjemme i drømmeland. Selvstyret skal bygge på en fornuftigt økonomi, siger de

Thuleradaren og valgkampen

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. november 2002

En dansk ekspert i udenrigspolitiske spørgsmål på besøg i Nuuk sagde for et par år siden, at amerikanerne bare kunne forlade Thule og bygge et missilskjold i Alaska, hvis Grønland og Danmark var imod opgradering af Thuleradaren ... I så fald mister Grønland en god arbejdsplads og skatteindtægterne derfra. Danmark mister de påståede årlige 13 milliarder. Freden sænker sig over den tidligere militærbase. Nu har politikerne noget mindre at skændes om, da cowboy-legen er slut

Skæbnevalg for Grønland

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 15. november 2002

Oven i købet bilder man os ind, at vi selvfølgelig vil bibeholde bloktilskuddet, når vi får selvstyre. Men disse profeter har ikke hørt røsten fra Danmark. Færingerne fik jo udtrykkeligt præciseret, at bloktilskuddet bortfalder, når de får selvstyre

Grønlands politiske historie 1939-1979

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 15. november 2002

Starten på grønlændernes politiske indflydelse skete med landsrådsvalget i april 1971, da tre unge mennesker, som senere fik stor politisk indflydelse: Jonathan Motzfeldt, Otto Steenholdt og Lars Emil Johansen valgtes ind i rådet. Og samme år i september valgtes Moses Olsen ind i folketinget

Udbygning af bygder og decentralisering

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 1. november 2002

Det bliver rasende dyrt at decentralisere på den enorme kyststrækning med den meget lille befolkning. Og der skal store investeringer til for at udbygge bygder, hvis produktion og drift nok aldrig bliver overskudsgivende. Og man kan heller aldrig forvente, at undervisningen i bygdeskolerne bliver ligeså god som i byskolerne

Valg er det eneste rigtige

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 18. oktober 2002

En ting er helt sikker: Per Berthelsen hugger mange stemmer fra de etablerede partier

Ret ubelejligt tidspunkt for vederlagsforhøjelser

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 4. oktober 2002

Jobbet som politiker er noget af det hårdeste, der findes. Det kan jeg som en mangeårig journalist, der på nært hold har fulgt med i politikernes arbejde, skrive under på

Selvstyrebølge flyder over det ganske land

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 20. september 2002

Bloktilskuddet er langtfra en gestus fra Danmarks side. Danmark overfører bare de 3 mia. til Grønland af amerikanerpengene, men putter de resterende 10 mia. i lommen!

Helligkøer skal slagtes

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 16. august 2002

Hvis man skal gøre sig håb om uafhængighed af bloktilskuddet og dermed selvstændighed, så er der ikke andet at gøre end at ændre det nuværende bosætningsmønster radikalt

Verdensrekord i administration

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. juli 2002

Grønlandske politikere på besøg på Færøerne og Island undrer sig tit over det lille personale i centraladministrationen i disse lande. Det er jo ikke til at forstå, at Færøerne har lidt over 30 ansatte i centraladministrationen, når Grønland med få tusind flere indbyggere har omkring 400!

Neriusaaq, flot og fornemt kunst og kulturtidsskrift

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 19. juli 2002

Det er imponerende, at Grønland er i stand til at fremstille en tryksag af samme karat som Neriusaaq (Regnbuen), et dobbeltsproget tidsskrift for kultur og kunst. Redaktøren Roland Thomsen - AGs i sin tid skattede korrespondent i Østgrønland - skal have en velfortjent ros for det velskrevne og -redigerede tidsskrift

Århundredets katastrofe

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 28. juni 2002

For 43 år siden indtraf den værste katastrofe i grønlandsfartens historie, da Handelens nye flagskib, opkaldt efter afdøde statsminister Hans Hedtoft forliste på sin jomfrurejse, hin stormfulde og mørke dag, fredag den 30. januar 1959, hvor 95 mennesker omkom

Nationaldagen er tilfældigt valgt

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 21. juni 2002

Ved fastsættelse af nationaldagen overså man fuldstændig den største begivenhed i Grønlands nyere historie, nemlig hjemmestyrets indførelse den 1. maj 1979, som rettelig burde være Grønlands nationaldag

Alt for tidligt at nedtrappe tilskud

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 14. juni 2002

Som Lars Emil Johansen fremførte under sidste folketingsvalgkamp, tjener Danmark 13 milliarder kroner om året ved at stille Thule Air Base til amerikanernes rådighed ... Derfor skal Grønland ikke genere sig for at kræve flere penge af Danmark

IA lægger op til en spændende valgkamp

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 7. juni 2002

Med andre ord: nedtrapning af bloktilskuddet ville ramme os alle økonomisk, men mest ville det gå ud over samfundets svage, de gamle og de arbejdsløse

Grundlaget for selvstyre

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 10. maj 2002

Under sådanne forhold skal man være i besiddelse af en veludviklet indbildningskraft, hvis man som en politiker skal kunne rejse sig op og frejdigt erklære, at Grønland er klar til selvstyre!

Spiritus i Grønland

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 25. april 2002

Men en sådan skrækkampagne ville uden tvivl være fuldstændig virkningsløs. Spiritusmisbruget ville gå sin vante gang, og det er tvivlsomt, om man i Grønland lærer at omgås spiritus med måde i de kommende 50 år

»John Sakeouse« - tolken ved mødet med thulefolket

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 19. april 2002

Manden, der formidlede mødet i 1818 med det dengang ukendte thulefolk, hed Hans Sakæus, men efter sit ophold i Skotland underskrev han sig »John Sakeouse«. Han var fra Diskobugten. I maj 1816 skjulte han sig om bord det skotske hvalfangerskib »Thomas and Anna« af Leith ...

»Karalit« - siden hvornår?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. marts 2002

En anden teori går ud på, at ordet »karalit« måske stammer fra europæisk »skrivebordsgeografi«. I et håndskrift fra 1400-tallet optegnes en række folkeslag på den anden side af Norge begyndende med kareler, derefter finner og bjarmere.

Inuit ikke kalaallit

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 8. marts 2002

"Kalaallit - grønlændere - denne folkebetegnelse er meget sen, vel egentlig først almindelig i dette århundrede (1900-tallet). Selv har middelalderens eskimoer kaldt sig "mennesker," inuit

Selvstyre er løsning på problemerne

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 1. marts 2002

Den senere tids begivenheder har revideret opfattelsen af, hvorfor det grønlandske samfund kæmper med så mange problemer.

Grønland er stadig en koloni!

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. februar 2002

Hvis nogen tror, at paragraffen om os i vor fælles grundlov i virkeligheden bygger på en usandhed, og at Grønland stadig er en koloni, så er der ikke andet at gøre end, at frigøre sig hurtigst muligt fra den grundlov og løsrive sig fra Danmark. Så er man også fri for al den megen snak om dansk kolonialisme!

En sort dag for demokratiet

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 14. december 2001

En dyster stemning hvilede over landstingssalen ved åbningen af den ekstraordinære samling i årets mørkeste måned. Luften var ladet med spænding. En ny koalition, som tilsidesatte vælgernes krav om at rense luften, var på trapperne

Thulebasen betaler selvstændigheden

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 16. november 2001

Der blev oplyst, at Danmark på Thulebasen årligt tjener 13 milliarder kroner eller 1 procent af nationalproduktet, hvorimod Danmark kun stiller 3 milliarder kroner årligt til Grønlands rådighed ...Men konsekvensen af Thulebasen som finansieringsmulighed for selvstændighed må indebære, at politikerne også går ind for raketskjoldet

Forbundsstaten Grønland

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 9. november 2001

Hvis vi vil have en reel selvstændighed og ikke en beskyttet selvstændighed under Danmarks vinger, så må vi også gøre ligesom færingerne og begynde at nedtrappe bloktilskuddet

Venstredrejning i Atassut?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 2. november 2001

Og vi må huske på, at politisk arbejde er meget hårdt og krævende. Der skal megen opofrelse til for at kunne bestride jobbet som politiker. Det kan vi gamle journalister, som i årevis og på nært hold har fulgt med i politikernes arbejde, bekræfte

»Den sære ungkarl«

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. oktober 2001

Hans grønlandske grammatik udkom i Tyskland i 1851, og med den fik Grønland første gang et ensartet skriftsprog, som eksisterede i mere end 100 år

IA-Siumut koalitionen er slet ikke i fare

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. oktober 2001

IA's chancer for samarbejde med Siumut er netop meget gode for tiden, hvor Siumut har fået venstredrejning.

Klar besked om selvstyre

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 18. oktober 2001

Nu er det gået op for mig, at det ikke er selvstyre i den gængse forstand, man arbejder for at indføre. Det er ikke selvstyre, hvor Grønland selv skal klare alt, hvad dette fører med sig. Der er hverken tale om økonomisk uafhængighed eller uafhængighed af tilkaldt arbejdskraft

Magtkampen i Siumut er ikke forbi endnu

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 5. oktober 2001

Magtkampen i Siumut er langt fra løst med landsstyrerokaden og vedtagelsen af partiets nye linie. Politiske iagttagere mener ikke, at roen dermed er genoprettet, og at den nu gennemførte løsning holder valgperioden ud. Det skulle heller ikke undre, om ballonen brister en dag og et ekstraordinært valg bliver uundgåeligt

Selvstyrekommissionen bør puttes i mølposen

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 5. oktober 2001

Vi må ikke glemme, at vi i dag har hjemmestyre, takket være Danmarks tilskud, der udgør 60 pct. af Grønlands nationalprodukt. Uden disse rare penge ville vi suge på labben, og skønne politiske vedtagelser ville ikke hjælpe en døjt

Sisimiut - Kangerlussuaq - et vejprojekt fra 1970

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 27. juli 2001

Men grønlandsministeren turde ikke udelukke, at en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq en dag dukkede op som en realitet i forbindelse med en kommende løsning af trafikproblemerne i Grønland

Hvorfor kan man ikke købe grunde i Grønland?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 29. juni 2001

Mange husker, at der engang i 1970'erne var en hed debat om, hvem der ejede Grønlands undergrund. På dette tidspunkt var de første olieboringer til havs begyndt, og i Grønland var man slet ikke tilfreds med mineralloven, som siger, at Danmark og Grønland ligeligt skulle dele olieindtægterne

Spild af gode kræfter

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. juni 2001

Vi må tænke os godt om, før vi begynder at tale om integration af de tilkaldtes børn. Til at starte med må vi stille os det spørgsmål: hvorfor er de tilkaldte her i landet? Det smertelige svar kender vi alle, men helst vil glemme det

Skal vi opretholde de mange bosteder

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 9. marts 2001

I dag holder vi de mange bosteder gående, takket være rigsfællesskabet. Men piben får en anden lyd, når vi skal til at undvære det årlige tilskud på tre milliarder og stå på egne ben.

Danmark baaj - og hvad så?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 15. december 2000

Men der er intet til hinder for, at den eftertragtede selvstændighed og uafhængighed af Danmark kan blive til virkelighed, om det skal være i morgen. Man skal bare dreje udviklingen i en anden retning og sigte på en løsning, der bygger på grønlandske præmisser. Alting kan jo løses politisk

Historie og fremtid

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 7. september 2000

Det første USA gør i tilfælde af en krig, er at besætte republikken Grønland. Og det sker uden at tage det mindste hensyn til modstanden fra vores side

Vi sulter og fryser ihjel

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 18. august 2000

Grønland - overladt til sig selv under en krig! Det lyder uhyggeligt. Men når det kommer til stykket, er der nok ingen grund til at male fanden på væggen den måde

Udløser Thuleradaren igen landsstyrekrise?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 11. august 2000

IA øger sin popularitet, hver gang partiet tager Grønlands parti og plejer landets interesser. Det må Siumut huske på. Siumuts tilbageholdenhed omkring Thuleradaren kan nemlig koste stemmer. Men det kan også i værste fald betyde, at historien fra 1987 gentager sig