Kilde: Jørgen Wæver Johansen

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Jørgen Wæver Johansen stiller ikke op til formandsvalget i Siumut

Jørgen Wæver Johansen
Mandag d. 6. oktober 2014

Fungerende formand for Siumut Jørgen Wæver Johansen har valgt ikke at stille op til valget om formandsposten for Siumut, på det ekstraordinære landsmøde som afholdes d. 18. oktober i Nuuk.

IT er vejen frem - men udviklingen går for langsomt

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Undersøgelsen viser samtidig, at brugen af informationsteknologi er tæt forbundet med den enkelte borgers erhverv, indkomst og bosted. Således er det typisk de borgere som ikke har en erhvervsuddannelse og som er bosat i bygderne, der ikke har adgang til pc og internet

Forsvarlig trafikordning for Sydgrønland

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 20. september 2002

Afslutningsvis skal det præciseres, at redegørelsen udelukkende lægger op til, at Landstinget skal beslutte, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal varetages eller ej. Der er med fremlæggelsen af redegørelsen således ikke tale om et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere steder fejlagtigt fremstår som om den er

Ophævelse af lejemål

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 3. maj 2002

I andre dele af vores hverdagsliv er vi vænnet til at dække tab og underskud ...Hvis en bank taber penge på en kunde, dækker de andre kunder tabet via højere rente. Hvis en butik har stort svind, sætter den prisen på de andre varer op ...Derfor er det ikke noget unaturligt i, at de andre lejere dækker et huslejetab

Fremtidens flystruktur

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 3. maj 2002

Grønlandsfly A/S har ikke lagt skjul på, at der ved en fortsat anvendelse af DASH-7 flyene kan ses frem til et fortsat stigende pres på priserne på flybilletter. Dette skyldes de meget kraftige stigninger i reservedelsomkostninger og de generelle vedligeholdelsesomkostninger

Hurtigere andelsboligbyggeri

Jørgen Wæver Johansen
Torsdag d. 25. april 2002

Landsstyret har her på Landstingets Forårssamling fremsat forslag om ændring af den eksisterende landstingsforordning om andelsboliger. Formålet med ændringen er, at det skal blive nemmere for entreprenører at opføre boliger og sælge dem til en andelsboligforening

Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 8. marts 2002

Derudover kan det også vise sig fordelagtigt at etablere en landingsbane i Qaqortoq på 1199 meter, som kan overtage rollen som indfaldsport til Sydgrønland, på bekostning af Narsarsuaq.

Urimelige lånevilkår lig med urimelig boligudgift

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 8. marts 2002

Under mit besøg i Island for nylig erfarede jeg, at den Islandske Boligfond yder realkreditlignende lån til 5,3% og med en løbetid på op til 40 år ... Derfor tror jeg ikke, at jeg er den eneste, som finder det aldeles uacceptabelt, at de finansieringsinstitutter, der lever af det Grønlandske samfund på dette område, ikke er deres opgave og ansvar voksen.

Boligsikring ikke fjernet

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 8. marts 2002

Mads Peter Grønvold giver et andet eksempel med et pensionistpar med en indkomst på godt 8.000 kroner om måneden. Også et pensionistpar med en sådan indkomst kan få boligsikring, hvis der ikke er andre indkomster i husstanden.

Naboerne betaler restancerne

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 8. februar 2002

»Vi vil ikke betale for naboens restancer« fortæller en formand for en boligafdeling i en anden af Sermitsiaqs artikler. Det er faktisk sagen i en nøddeskal

Det svageste led

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 1. februar 2002

De fleste er alt for velopdragede til at tage initiativ til sådanne personfikserede evalueringer, f.eks. hvad angår enkelte bestyrelsesmedlemmers loyalitet, manglende kapacitet som følge af høj alder eller lignende situationer

Vi bør alle have en pensionsopsparing

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 29. januar 2002

Derfor bør skattereglerne være udformet på en måde, at alene de, der placerer deres pensionsopsparing i et grønlandsk pensionsselskab/-kasse, skal have ret til at fratrække indbetalingerne i skat. Samtidig bør Grønland have beskatningsretten (og dermed provenuet) ved udbetaling af pensionerne for fraflyttede personer ved at søge at indgå en kildelandsbeskatningsaftale med Danmark og de øvrige nordiske lande

Fragten bliver realistisk for nogle og billigere for andre

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 25. januar 2002

Dog har det været et klart politisk ønske at man skal tilgodese raten på stykgods for at bibeholde et fast forhold mellem prisen på stykgods og containere. Dette for at tage hensyn til små forretningsdrivende og kunderne i yderdistrikterne. Det er jo forudsætningen for at bevare det spredte bosætningsmønster i Grønland

Formueskat - ikke progressiv beskatning

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 14. december 2001

Disse forbedringer kræver midler, som vi skal have råd til at realisere. Derfor mener jeg, at vi allesammen må arbejde for at sikre, at vi fortsat kan leve i et samfund, der gerne vil bevare og prioritere disse målsætninger

Tvungen børneopsparing er udtryk for fællesskab

Jørgen Wæver Johansen
Torsdag d. 26. april 2001

Det er længe siden, jeg har set og hørt så meget vrøvl som det AG’s leder, IA’s ordfører og SIK’s formand er fremkommet med, siden jeg fremsendte debatoplægget om børneopsparing

Siumuts grundprincipper

Agnethe Davidsen
Jonathan Motzfeldt
Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 15. december 2000

Det skal i denne sammenhæng siges, at der skal gøres en forstærket indsats for, at mennesker udefra, der bosætter sig i vort land, og som hermed bliver vore naboer, hurtigere kan integreres i samfundet, specielt med hensyn til sproget

Klage over Grønlands Bådcenter

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 21. juli 2000

I have since yesterday had my secretary try to get in contact with the mechanic, through the authorized dealer, but there they do not even want to mention his name, and everyone incl. the owner of the place have been extremely impolite

Om igen Sermitsiaq

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 14. juli 2000

Og husk på, at det er indholdet og ikke udseendet af et brev, der er det vigtigste

IT-visioner

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 6. juni 2000

Hvis vi tager et kvalificeret gæt, og siger, at vi giver 1000 skolebørn et computersæt til kr. 10.000,- pr. år, så koster denne investering 10 millioner kroner om året

Politiske hjerneceller i arbejde II

Jørgen Wæver Johansen
Torsdag d. 14. oktober 1999

Jeg synes det er synd for den ærlige åbenhedsproces vi i Landstinget og i Finansudvalget i særdeleshed, har påbegyndt, og som gerne skulle lede til en større forståelse for de politiske beslutningsprocesser