Kilde: Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

De fattige betaler til de riges adgang til internettet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 6. december 2012

Hvis man har bedre råd og større behov, så belønnes man med en lavere pris pr. Mb. (ned til 3 øre pr. Mb) og en hastighed, der kan være op til 16 gange så stor i forhold til et Basic abonnement. Det betyder at familier med små indkomster er tvunget til at bidrage økonomisk til, at de mere velhavende forbrugere får både billigere og hurtigere internet.

Fritidsjagt for fastboende

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 7. november 2012

Selv ville jeg mene, at en ansøger, som gennem mange år har bidraget til det grønlandske samfund gennem sin arbejdsindsats og sine skattebetalinger, har en sådan tilknytning til Grønland, at det ville være rimeligt at give dispensation til fritidsfangst- og jagt.

Køb 5 kilo kartofler hver gang du handler i butikken

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. oktober 2012

Hvad ville du sige til det, hvis dagligvarebutikkerne forlangte, at du skulle købe 5 kilo kartofler, hver gang du handlede i butikken – uanset, om du havde brug for dem eller ej? Hver gang du gik igennem kassen, skulle du betale for noget, du ikke havde behov for og slet ikke ønskede at købe.

Indtryk fra forårssamlingen 2012

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 19. juli 2012

Det var altså alt en journalist havde fået ud af over 2 timers debat om at pålægge landsstyret at få Royal Greenland til at sælge noget de ikke havde. Den politiske verden er forunderlig, men i det her tilfælde, synes jeg nu også, at den journalistiske verden var det.

Ønske: Bedre muligheder for at tilegne sig det grønlandske sprog

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 25. juni 2012

Jeg vil derfor foreslå, at der sikres relevante undervisningsmuligheder for alle til at lære landets officielle sprog. Det kunne blandt andet gøres ved at oprette sprogkurser i alle byer ligesom KNR’s sendeflade kunne benyttes til landsdækkende undervisning i sprog.

Manglende besvarelse

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 21. juni 2012

Landsstyret bør specielt sikre sig besvarelse og behandling af skriftlige henvendelser, når manglende handling kan medføre væsentlig forringelse i serviceringen af borgere, specielt hvis det involverer tilsidesættelse af borgernes lovbundne rettigheder.

Lad os hellere få mere data for de samme penge

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 18. juni 2012

Her i landet er det jo også sådan, at alle internetkunder uden for Nuuk og Qaqortoq får deres internet via satellit eller via radiokæden. Disse kunder vil næppe kunne mærke, at hastigheden på deres internet bliver sat i vejret. TELE Greenland burde i stedet tænke på andet end hastighed. Det ville komme langt flere til gode, hvis man tænkte i volumen – det vil sige, at man giver kunderne mere data for de samme penge

Ledige stillinger skal besættes hurtigst muligt

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 2. maj 2012

En idé kunne måske være at få indrettet registeret over arbejdsledige til kun at indeholde de personer, der kan tiltræde et job, de har forudsætningerne for at kunne klare, med en dags varsel. De der ikke er i stand til dette, skal fjernes fra statistikken over arbejdsledige, som er aktivt arbejdssøgende. Det vil give et mere korrekt billede af, hvor mange der reelt er arbejdssøgende.

Lavere Internet-takster og farvel til tvungen fastnettelefon

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 23. april 2012

ikke ønsker denne, så er sagen jo straks en anden. TELE tvinger kunderne til at købe et produkt, de ikke ønsker og slet ikke har brug for. Kunden skal bare punge ud og anskaffe sig en fastnettelefon, dersom kunden vil gøre sig håb om at få et bredbåndsabonnement.

Fritidsundersvisning

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 18. april 2012

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000. I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

Sprog er til kommunikation mellem folk

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 6. august 2010

Grønlands Hjemmestyre har i over 30 år haft muligheden for at sikre, at alle børn og unge fik en tryg og kærlig opvækst med en god folkeskole, hvor de blandt andet kunne have lært de nødvendige sprog, som kunne have gjort dem i stand til at gennemføre såvel håndværksmæssige som akademiske uddannelser. Resultatet er som bekendt ikke særligt godt.

Hr. Næstformand Steen Lynge, venligst dokumenter dine påstande

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Tirsdag d. 27. juli 2010

Ønsker du nu, at jeg skal forstå dig således, at det oprindelige forslag skulle opfattes derhen, at skriftlige indlæg til Landstinget skal afleveres på såvel dansk som grønlandsk? Hvis dette er tilfældet, vil jeg gerne vide, hvad forskellen er på dit forslag og de nuværende procedurer.

Steen – det er en ommer!

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Onsdag d. 14. juli 2010

Hvis Steen Lynge og andre ikke anerkender sproglige mindretals demokratiske rettigheder, så kan de nødvendige økonomiske overvejelser i en tid, hvor Grønland og Danmark er på vej ind i svære økonomiske problemer, måske stoppe denne hetz mod de dansksprogede.

Lad os alle lære hovedsproget og blive helte!

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 26. februar 2010

Nu vi er ved at tale om sprog, må vi vel erkende, at selvom grønlandsk bliver det officielle sprog er der også er brug for såvel det danske sprog som det engelske sprog – dels for at vi kan kommunikere med omverdenen dels for, at vi kan sikre, at vore unge får en uddannelse.

Demokrati, solidaritet og risikosamfund

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 17. december 2009

Alle bliver nødt til at indse, at de selv skal yde en indsats – også hvad angår skattebetaling. Er fangerne solidariske med eksempelvis Benjamin, Sakæus og Batseba, der jo pligtfyldigt betaler skat af alt det de tjener, selv eventuelle overtimer. Betaler fangerne skat af alt det de sælger hist og her – skal de ikke gøre dette, førend de med rette kan påberåbe sig solidaritet og hjælp fra den fælles kasse?

Den kommende debat omkring sprogpolitikken skal koncentreres omkring fakta og ikke være nationalistiske holdningskrige

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 3. december 2009

Man bør samtidigt overveje om, der i Grønland er mangel på folk, der taler grønlandsk eller om der reelt set er mere mangel på fastboende, der taler og forstår dansk og engelsk.

Sproget bør være noget, vi benytter til at kommunikere med

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 19. november 2009

Hvis Grønlands Hjemmestyre havde ønsket, at alle i Grønland skulle beherske det grønlandske sprog, ville man vel for længst have sikret den nødvendige sprogundervisning og holdnings-bearbejdning.

Skal Benjamin og Sakæus ud at rejse?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. juni 2009

Det er beklageligt, at Landsstyret ikke ønskede at lade andre forsøge sig med trafikmodellen. Det ville nemlig have skabt muligheden for, at der kunne komme flere tanker i spil og mere debat om fremtidens trafikstruktur.

Sprogpolitik som stopklods for en fornuftig integration

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. juni 2009

Mange lande har integreringsprogrammer og sprogundervisning i landet officielle sprog. Hvis der havde været et reelt ønske fra Grønlands side om, at alle skulle kunne tale grønlandsk, ville man vel have gjort noget for alle kunne lære sproget. Men det har man ikke ønsket – slet og ret – man har ikke ønsket, at tilkaldte og andre, der ikke var opvokset med det grønlandske sprog fik en reel mulighed for at lære sproget.

Lad udenlandske operationshold fjerne den lange venteliste til knæ- og hofteoperationer

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 18. maj 2009

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at behandle vore borgere med dårlige knæ og dårlige hofter så ringe. Det giver et dårligt liv for såvel de ramte borgere, som deres familie. Samfundet må endvidere afsætte unødvendige midler til smertestillende medicin og sociale ydelser. Midler der ville være bedre anvendt til løsning af nogle de andre samfundsproblemer, Hjemmestyret ikke har magtet at håndtere seriøst.

Skal FN’s Børnekonvention overholdes i Grønland?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 7. maj 2009

Jeg synes, at det ville have klædt Siumut, dersom de havde sørget for, at landets børn voksede op i ly af overholdelsen af FN’s Børnekonvention. Men man vil tilsyneladende hellere symptombehandle end søge at forebygge, at der opstår problemer på det sociale område.

Dette indslag er ikke tekstet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

”KNR skal i tv i 10 af årets 12 måneder på alle hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 21 00 udsende mindst en egenproduceret grønlandsk hovednyhedsudsendelse af mindst 20 minutters varighed, der skal foreligge med danske undertekster.”

En for alle og alle for – eller hvordan var det nu det var?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

Jeg hæftede mig specielt ved dette indlæg i en af debatterne på KNR. “Gad vide hvor længe SIK - medlemmerne Benjamin, Sakæus og Batseba, som bor i en af blokkene i Nuuk, Sisimiut eller Ilulissat, vil stå op kl. 6 hver morgen, og gå ned på fiskefabrikken og arbejde til mindstelønnen og betale deres skat. Så Emil, Jenseeraq og Hans kan sidde over formiddagskaffen og vente på at den næste turist eller isbjørn måske kommer forbi.”

Er det politisk selvmord at ville drøfte bygdepolitik eller er det sund fornuft

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 20. april 2009

Først og fremmest burde der ses ind på de faktiske muligheder for den enkelte til at opnå det nødvendige udkomme til at opretholde en fornuftig og værdig tilværelse for sig selv og sin familie.

Styrkelse af den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 20. februar 2009

Hvorfor ikke benytte KNR som undervisningsflade. Der kunne være undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk på relevante tidspunkter, ligesom udsendelser om grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold, kunne versioneres til dansk. Herved undervises et helt land på samme tid.

Kvalificeret valg om selvstyre og selvstændighed for Grønland

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Søndag d. 16. november 2008

Der skal ikke stemmes om, hvorvidt vi ønsker selvstyre og selvstændighed for Grønland. Et nej til den foreliggende køreplan er nemlig ikke et nej til selvstyre eller selvstændighed. Det vil blot være et nej til den foreslåede køreplan.

Hvorfor ikke lande i Pituffik?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 14. november 2002

Det kan virke som om hverken Air Greenland eller Direktoratet for Boliger og Infrastruktur tjener borgernes interesser - og det var vel egentligt det, de begge burde gøre

Kritik af Grønlandsfly

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 21. september 2001

Dette blev med et slag ændret efter 1. september i forbindelse med åbningen af lufthavnen i Qaanaaq, da Grønlandsfly indsatte 2 ugentlige Dash-7 fly til erstatning for ovennævnte flyforbindelse med Boeing 757. De 2 ugentlige fly skulle desuden betjene Qaanaaq området.