Indsigt: Kilde: Jane Petersen

Kilde: Jane Petersen


Hvor er troværdigheden i Siumut

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 20. august 2011

I forbindelse med en i øvrigt velgennemført orienteringsrejse i perioden 4.-12. august i nordgrønland, beklagede Siumuts formand Aleqa Hammond i Uummannaqmødet, den 11. august, at medlem af indenrigsudvalget Hans Enoksen ikke kunne deltage i mødet, fordi han var blevet nægtet deltagelse af Bureauet for Landstinget. Som medlem af Landstinget, blev jeg meget forbløffet over at Siumuts formand kunne ytre sådan en melding.

Siumut og råstoffer – hvor er demokratiet?

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 10. november 2009

Afslutningsvis er det et krav fra Inuit Ataqatigiit til landsstyret, at undersøgelser og analyser omkring en fremtidig udvinding af uranholdige mineraler samt konsekvenserne heraf foretages af instanser, som er uafhængige af de selskaber, der driver efterforskning her i Grønland. Herved ønsker vi at få undersøgt og få adgang til viden om samtlige konsekvenser for samfundet – både de positive og de negative.

Forslag om en mediepulje

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. november 2009

Inuit Ataqatigiit mener at det er nødvendigt at reagere på Demokraternes forslag om en mediepulje. For det første er vi enige med Demokraterne når de siger at vi må finde en løsning. Men vi mener ikke at problemet bliver løst ved at skære KNR rent økonomisk, da denne i forvejen har en public service aftale der indebærer en lang række forpligtelser.