Kommentar til fuglefredningen

Fredningstidspunktet er ikke passende for Diskobugten, men blot tilpasset forholdene i Midt- og Sydgrønland. Dette kan vi overhovedet ikke acceptere, og kræver, at fuglebekendtgørelsen laves om med det samme

Fredag d. 2. august 2002
Jens Mølgaard
Emnekreds: Miljø og natur.

Kommentar til Hjemmestyrets bekendtgørelse om fuglefredningen - for vi ved nu, at bekendtgørelsen har stoppet fuglefangsten for resten af året.

Vi, der bor i det nordlige Grønland, kan ikke acceptere, at vi bliver sidestillet med resten af Grønland, hvad angår den overdrevne fuglefangst. Vi fanger kun edderfugle, der er på flugt - for vi er placeret sådan, at trækkende edderfugle flyver forbi vores ø, og har gjort det mange år. Og vi fanger i gennemsnit tre edderfugle om året pr. mand. For vi skyder kun edderfugle, vi har brug for som føde.

Hvad alke angår, fanges der kun meget få, for der er ikke ret mange fangere, der skyder alke. Og vi ser kun en gang eller to om året, at fangere sælger alke på brættet, idet de kun skyder alke til eget brug.

Hvad angår rider, ser vi dem aldrig på brættet, for dem skyder de også kun til husbehov.

Fangsttidspunktet for fugle er heller ikke passende for Diskobugten. Edderfugle er jagtbare fra den 15. oktober til 15. februar. Vi, der bor i islægsområdet, har ikke mulighed for tage på fuglefangst på dette tidspunkt.

Sådan er også tidspunktet for alke, og hvad angår rider, kan vi først begynde at jage dem i maj måned, når isen er gået.

Derfor er fredningstidspunktet ikke passende for Diskobugten, men blot tilpasset forholdene i Midt- og Sydgrønland. Dette kan vi overhovedet ikke acceptere, og kræver, at fuglebekendtgørelsen laves om med det samme.

Vi, der bor i Disko, driver ikke rovfangst på fugle, og kræver derfor, at der laves særskilte regler for os.

Og reglerne for ægsamlingen er også lavet efter forholdene i midt- og sydgrønland. Man kan samle æg fra svartbag, gråmåge og malamuk kun frem til 31. maj. I denne periode lægger de ikke æg her hos os, fordi det stadig er vinter.

Derfor må man lave regler for de forskellige distrikter, for kun derved kan man lave retfærdige ordninger fra sted til sted.

Og til sidst, når I begynder at lave regler, må I udspørge fangere fra de forskellige lokaliteter, for på den måde at skabe regler, der tilgodeser alle.