Indsigt: Kilde: Jesper Flensted Nielsen

Kilde: Jesper Flensted Nielsen


Nyt aktiespil

Jesper Flensted Nielsen
Fredag d. 12. januar 2001

Dersom en virksomhed har som målsætning at præstere et konkurrencedygtigt afkast, medfører det bl.a., at virksomheden ikke samtidigt kan være underlagt politiske rnålsætninger. De politiske målsætninger, de offentligt ejede selskaber i dag er underlagt, må derfor fjernes helt, forinden virksomhederne kan privatiseres