Indsigt: Lad os samarbejde om storskalaprojekterne!

Lad os samarbejde om storskalaprojekterne!

Det er både uforståeligt og direkte i modstrid med sandheden, at Inuit Ataqatigiits politiske ordfører melder ud om, at Siumut overhovedet ikke vil samarbejde med lovarbejdet omkring storskalaprojekter.

Tirsdag d. 9. oktober 2012
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Emnekreds: Efterårssamling 2012, Politik.

Det er både uforståeligt og direkte i modstrid med sandheden, at Inuit Ataqatigiits politiske ordfører melder ud om, at Siumut overhovedet ikke vil samarbejde med lovarbejdet omkring storskalaprojekter.

Dette angreb kan kun betegnes som at være sket i en ”desperations udfald”, fordi man er løbet tør for argumenter. IA retter i stedet et angreb på Siumut og er helt ude af trit med virkeligheden.

Siumut har i forbindelse med vores kommentarer til lovforslaget om storskalaprojekter meldt helt klart ud, at vi ønsker at samarbejde med landsstyret for at opnå det bedst mulige resultat.

Lovforslaget er af vital betydning for vort lands fremtid, hvorfor alle partier må samarbejde om sagen og bruge alt den fornødne tid der er brug for at fuldføre arbejdet.

Ved lovforslaget som landsstyret fremlagde udtrykte vi i Siumut kritik, om at vi synes de mål som landsstyret fremlagde, var mangelfulde. Vi mener, at der skal være strengere krav i forholdet til miljø- og beredskabsområdet. Grønland er kendt for at være et vidunderligt og rent land og det skal vi værne om, ved at stille strenge krav på førnævnte områder. Ligeledes skal vi ikke mindst i forbindelse med forskellige former for anlægsarbejde i storskalaloven sikre os, at den hjemmehørende byggebranche sikres bedst mulige muligheder, for at kunne gøre sig gældende. Hvis vi ikke opnår disse, vil vi ikke alene miste muligheden, for at vore virksomheder kan udvikle sig, således at der skabes nye arbejdspladser, men vi vil også miste en uvurderlig viden, som vi ellers kunne opnå ved deltagelse i sådanne projekter.

Da alle partier må samarbejde i forbindelse med den lovgivningsmæssige arbejde vedrørende storskalaprojekter, inviterer Siumut hermed alle partier til at deltage i et samarbejde for vores fremtid.