Kongerigets medlemskab af Den Internationale Hvalfangstkommission

Grønland er den eneste rigsdel i Kongeriget, som fanger store hvaler. Det er derfor ikke en beslutning, som Danmark alene kan tage på vegne af hele Rigsfællesskabet uden at rådføre sig med Grønland eller Færøerne.

Torsdag d. 20. juni 2013
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Emnekreds: Hvaler, Rigsfællesskab og selvstyre.

Grønland ønsker at Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) skal køre efter sine formålsparagraffer og ikke som en fredningsorganisation, som den har udviklet sig til.

Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst & Landbrug, Karl Lyberth:
 • Der har længe været behov for en grundig debat mellem Grønland, Færøerne og Danmark omkring Grønlands hvalfangst samt Kongerigets samlede forhold til IWC. Denne debat er blevet efterlyst fra Grønlandsk side siden 2012. Derfor vil afholdelsen af et seminar om Kongerigets hvalpolitik for danske, færøske og grønlandske politikere være et velkomment forum, som kan danne milepæle for, hvad Kongeriget vil med hvalfangst og for Kongerigets tilknytning til IWC.
 • Grønlands mål er en kvoteforvaltning alene baseret på videnskabelige argumenter og bæredygtighed.
 • Grønlands ønsker om en kvoteforhøjelse fra 2013 blev støttet af Hvalfangstkommissionen IWC's videnskabelige komite i forbindelse med kommissionens årsmøde i juli sidste år. Men der var ikke tilstrækkelig politisk opbakning ved Kommissionens afstemning om Grønlands kvoteforslag.
 • Grønland har været forberedt på at meddele IWC, at fangsten ved Grønland midlertidigt vil fortsætte for at imødekomme Grønlands subsistensbehov som oprindeligt folk dog med fuld respekt for IWC’s videnskabelige rådgivning.
 • Landsstyret vil løbende følge og evaluere fangsten, med respekt for IWC's beslutninger og videnskabelig rådgivning.
 • Målet for Grønland har hele tiden været at finde en løsning for fremtiden ved IWC’s næste møde i 2014 for kvoteperioden 2014-2018.
 • Vi er som bekendt ikke tilfredse med, at IWC ikke har fulgt sin egen videnskabelige anbefaling om kvotetildeling for store hvaler.
 • Grønland har dog ikke på denne baggrund som mål eller ønske, at Kongeriget skal melde sig ud af IWC.
 • Grønland ønsker, at IWC skal fastholdes til regulering af hvalfangst, men klart baseret på bæredygtig udnyttelse, og organisationen har behov for at blive styrket indefra til dette formål.
 • Grønland er den eneste rigsdel i Kongeriget, som fanger store hvaler. Det er derfor ikke en beslutning, som Danmark alene kan tage på vegne af hele Rigsfællesskabet uden at rådføre sig med Grønland eller Færøerne.
 • En eventuel beslutning om opsigelse af Kongerigets medlemskab eller dele af dette medlemskab skal forelægges Landstinget i overensstemmelse med Selvstyreloven.


Kilde: naalakkersuisut.gl (20.06.2013 kl.22:45)