Indsigt: Kilde: Klima- og energikontoret

Kilde: Klima- og energikontoret


Vandkraft betyder et bedre CO²-regnskab og er til gavn for økonomien

Klima- og energikontoret
Torsdag d. 2. december 2010

Særlig værd at bemærke er, at andelen af vedvarende energi i den samlede energiproduktion er steget med knap en fjerdedel i forhold til 2008. Det skyldes, at vores massive investeringer i vandkraft nu for alvor slår igennem.
Tilknyttede tekster: