Indsigt: Atassut står bag koalitionens arbejde

Atassut står bag koalitionens arbejde

Vi fra Atassut har taget Formandens redegørelse til efterretning i henhold til vores egen undersøgelse, og i henhold til, at vi absolut regner med at eventuelle tvivlsspørgsmål allerede er afklaret ved de regler der er tiltrådt i januar.

Tirsdag d. 30. september 2014
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Emnekreds: Politik.

Pressemeddelelse:

Atassuts kendetegn er partiets principper om grundig, visionær og ikke mindst lovlydig arbejde for det grønlandske samfund.

Derfor har vi som part af koalitionen i henhold til vores principper vurderet og undersøgt Revisionsudvalgets, det eksterne revisorers og ikke mindst mediernes påstand om at Formanden for lanfdtyret, Aleqa Hammond angiveligt har brudt gældende lov.

Vi fra Atassut skal understrege at vi her på ingen vegne agerer som jurister eller for den sags skyld dommere og at vi derfor fuldt ud respekterer deres vurdering.

Men vi skal ligeledes understrege at vi i forbindelse med vores grundige arbejde og vurdering af koalitionens fortsatte virke, overfor formanden for landstyret er kommet med krav om at få en sandfærdig og fyldestgørende redegørelse om de meget stærke påstande om at Formanden skulle have begået lovbrud. Dette krav blev opfyldt under Atassuts landsmøde og efterfølgende møde efter Atassuts bestyrelsesskifte.

Efter den forlangte redegørelse har vi som et ansvarligt parti grundigt gennemgået og vurderet hvilken reaktion der er mest hensigtsmæssigt for os og ikke mindst vurderet, hvorvidt der er grundlag for koalitionens videre eksistens og dermed vurderet om det er bedst at stoppe vores deltagelse i koalitionen.

Vi har nøje gransket Revisionsudvalgets brev til Landstinget samt de bilag der forelå, og i takt med dette vurderet den eksterne revisors brev til Revisionsudvalget samt dennes holdbarhed i forhold til vores principper.

Ifølge ekstern revisor bliver situationen vurderet således:
"Det fremgår af Selvstyrets Regnskabshåndbog afsnit 5.2., at der kan bestilles ledsagebilletter via Selvstyrets rejsesystem, men det fremgår eksplicit af sådanne private andele skal afregnes forud for rejsens påbegyndelse. Dette ses således ikke at være overholdt."

Umiddelbart kan den eksterne revisors brev til Revisionsudvalget betragtes som, at formanden for landsstyret har overtrådt de gældende regler og ikke mindst lovgivningen, men ifølge vores vurdering i henhold til vores undersøgelse er der forbehold.

For ser vi på den af den eksterne revisor henviste brev, nemlig Selvstyrets regnskabshåndbog afsnit 5.2, er det første ordlyd følgende: "Område

Instruksen omfatter tjenesterejser for ansatte i Selvstyret. For Landsstyremedlemmer gælder særlige regler. ..."

Denne instruks, som der menes er blevet brugt er kun skrevet på dansk, og til vores ansvar hos Atassut tillader vi at tolke afsnittet således:

"Pineqartoq Ilitsersuut Namminersorlutik Oqallussani atorfilitilliit atuutsinneqarpoq. Naalakkersuisunut ilaasortanut malittarisassat immikkut ittut atllutsinneqarput. ..."

I henhold til formanden for landsstyrets redegørelse overfor Atassut, har formanden for landsstyret, straks efter konstateringen af ,at der kan forekomme tvivlsspørgsmål omkring landstyrets disposition, allerede i januar draget hensyn til at der forekommer klare regler for landsstyrets dispositioner fremover, således at de kommende medlemmer af landsstyret fremover ikke havner i samme situation.

Vi fra Atassut har taget Formandens redegørelse til efterretning i henhold til vores egen undersøgelse, og i henhold til, at vi absolut regner med at eventuelle tvivlsspørgsmål allerede er afklaret ved de regler der er tiltrådt i januar.

Med disse konstateringer skal vi fra Atassut dybt beklage at der er skabt tvivl om formanden for landsstyret igennem nyhedsmedierne og således blevet stemplet som værende overtræder af de gældende love og regler.

Uanset hvad formanden for landsstyret beslutter sig for, skal vi fra Atassut tilkendegive at vi fuldt ud respekterer hendes valg, ligeledes skal vi understege at vores tillid er intakt, idet vi ikke er i tvivl om hendes kendskab til sit ansvar, og sådan som vores forståelse er p.t. har vi svært ved at se hendes eventuelle misligholdelse af de gældende regler og love.

Men vi skal slutteligt understrege og bekræfte at vi, såfremt Revisionsudvalgets uvildige undersøgelse påviser at der er sket lovbrud, så tager vi ansvar til os i Atassut, og at det betyder at vi fra Atassut trækker os fra koalitionen.