Kilde: Lars Adam Rehof

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Grundlovssclerose

Lars Adam Rehof
Søndag d. 4. august 1996

Grønland er en del af rigsfællesskabet. Mange problemer der kun diskuteres i Danmark, burde interessere os her i Grønland fuldt så meget. For eksempel den gangværende diskussion om grundloven og opdelingen i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt: Domstolene skal bistå vælgerne og borgerne med at lovgiverne til stadighed overholder grundloven. Derfor må domstolene ikke være fortæt sammenvævet med den lovgivende magt.