Indsigt: Nytår 1997

Nytår 1997

Selvfølgelig skal der til stadighed sættes spørgsmålstegn ved, om myndighedernes embedsførelse er korrekt. Den opmærksomme bevågenhed af den førte politik og de offentlige virksomheders drift, er en nødvendig del af alle demokratiske samfund. I denne sammenhæng er det lige så vigtigt, at man som alt andet her i livet, ikke overdriver og ser ensidigt på alt. En konstant søgen efter det negative har sjældent været til gavn for et samfund

Torsdag d. 2. januar 1997
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik.

Kære medborgere!

Godt nytår, og tak for tiden der gik. På vegne Grønlands Landsstyre vil jeg især lykønske og takke alle, som har opnået gode resultater, og samtidig dele min medfølelse med alle, som har haft det svært eller oplevet sorg i det forgangne år.

Kære børn og unge. Jeg vil ikke undlade også at takke jer, for alle de dejlige og gode oplevelser I har beriget os alle med i det forgangne år. For I er vort lands lyskilder, det er Jer som oplyser vores fremtid. Vore forventninger og håb til Jer er ikke kun for fremtiden, det gælder også vores tilværelse netop nu.

Jeg henvender mig særligt til Jer, for at anmode Jer om at værne om det sunde og glade liv som I lever og gøre Jeres til at fastholde det liv. Hvis I kan gøre det, vil I forløse og hjælpe samfundet med at overkomme mange af dets problemer.

I som stadig ikke er brugere af det som populært kaldes livsglæder, som senere viser sig at være livskvælere, er et godt og levende eksempel på gavnen af at afholde sig fra disse. Derfor ønsker jeg af hele mit hjerte, at I vil gøre en sund livsførelse til et godt eksempel for alle os andre.

Jeg ønsker, at alt det bedste måtte tilkomme Jer, og vil opfordre Jer til at I passer godt på Jer selv og er artige overfor andre.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til inderligt at takke for alle de gaver og lykønskninger, som jeg modtog i anledning af min 50 års fødselsdag sidste efterår.

Jeg vil ikke mindst udtrykke min glæde og taknemmelighed for alle de breve og tegninger, som jeg modtog fra børn fra hele landet.

Som vi ved fylder Hjemmestyret 18 år i år. Ved overgangen til voksenlivet er det vigtigt at have en målsætning. Det samme gør sig gældende for vort Hjemmestyre. Derfor er det vigtigt at fastslå, at vort lands fremtid er politisk selvstændighed.

Hvis vi skal debattere vort lands kommende selvstændighed på realistiske forudsætninger, så bør vi huske på, at selvstændighed udspringer fra et samlet folk og på baggrund af økonomisk uafhængighed.

Da vi som folk realiserede Hjemmestyret vidste vi at dette var det første skridt mod selvstyre. Jeg mener, at vi som et folk bør glæde os over, at vi ved indgangen til det nye år, kan konstatere, at vi nu har passeret dette første skridt. Vi leder i dag Hjemmestyret med flere beføjelser end dem, som blev aftalt i Hjemmestyreaftalen, og dette har allerede udmøntet sig i en stadig bedre og mere stabil udvikling.

Selvfølgelig skal der til stadighed sættes spørgsmålstegn ved, om myndighedernes embedsførelse er korrekt. Den opmærksomme bevågenhed af den førte politik og de offentlige virksomheders drift, er en nødvendig del af alle demokratiske samfund. I denne sammenhæng er det lige så vigtigt, at man som alt andet her i livet, ikke overdriver og ser ensidigt på alt. En konstant søgen efter det negative har sjældent været til gavn for et samfund. Jeg mener at vi alle har en forpligtigelse til afbalanceret at deltage i debatten og videreførelsen af informationer, og hvis det er muligt gøre det således at det er til gavn for samfundets videre udvikling.

Om nogle få måneder skal vi til valgurnerne for at vælge kommunalbestyrelse, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Det bliver spændende. Ikke mindst fordi det er første gang vi skal stemme efter den nye valglov. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at opfordre alle mine medborgere til at benytte sig af, og deltage i, den demokratiske process for derigennem at få medindflydelse.

I denne nytårstale vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske, at vi bruger vort lands levende og ikke-levende ressourcer, på en viis og velovervejet måde, med begge ben på jorden. På Nuussuaq halvøen, Disko øen og ved Fyllas Banke vil aktivitetsniveauet i efterforskningen af olie og gas være større end nogensinde før. I tilfælde af, at disse grundige undersøgelser bærer frugt og at ressourcen bliver udnyttet, så vil dette for vort kære land ikke alene betyde økonomisk fremgang, men også beskæftigelsesmæssige forbedringer.

Der er mennesker, som har en tendens til at blive blæst væk fra jorden, når talen drejer sig om vores spændende fremtid og mulige velstand. Der findes utallige, forfærdelige, eksempler på det negative konsekvenser af det som magthungrende og profitsøgende mennesker har skabt verden over.

Vi må håbe på, men også kræve, at eventuelle udvindinger bliver gennemført så velovervejet og så miljørigtigt som muligt. Hvis vi ikke kræver dette, må vi være klar over, at vi let kan gøre vort lands olie og gas ressourcer til en ulempe for ikke alene os, men også for vore efterkommere.

Vort lands økonomiske situation idag, er heldigvis ikke længere i fare. Dette har vi opnået ved over en årrække at skære ned på omkostningerne. Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle de mange mennesker som har været med til at opnå dette resultat. For dette flotte resultat har vi gennem samarbejde og fælles forståelse alle sammen været med til at opnå! Det er derfor glædeligt, at vi i dag med en velorganiseret økonomi bliver involveret i mineral- og olieeftersøgning.

Vore levende ressourcer - rejer, fisk og fangstdyr - bliver udnyttet på en forsvarlig måde til glæde for os alle. Den forsvarlige udnyttelse af vore fangstdyr og vort miljø, er en af de vigtigste bestanddele som vi har arvet fra vore forfædre; denne arv må vi ikke miste, uanset hvor megen aktivitet og spekulation der foregår.

Vi har stor gavn af at fokusere på en bæredygtig udvikling på alle områder. Dette fokus har ikke alene medført at vi internationalt er anset for mere end troværdige. Der bliver lyttet til os mere end før, men resultat er også, at fisk og fangstdyr som bestandsmæssigt ellers har været i tilbagegang nu igen er på rette vej fremad.

Uanset hvor megen olie og mineraludvikling, der end måtte ske, og uanset hvor mange arbejdspladser og hvor stor økonomisk fremgang, der end måtte blive skabt, så vil vi ikke kunne realisere disse potentialer med mindre at vores eget liv indeholder tryghed, glæde og sundhed. Når vor krop er sund, så kommer vi nærmere et sundt sind. Derfor vil jeg gerne benytte lejlighed til at lykønske alle iblandt os, som i det forgangne år eller netop nu har besluttet sig for at slippe af med dårlige og usunde vaner, og lykønske alle dem, som har haft succes med dette.

Jeg vil personligt bruge det nye år, som vi har taget hul på, til at søge efter det positive. Til at skabe positive ting. For at finde de lyse sider af mit liv - ikke alene som landsstyreformand, men også som borger i dette land - vil jeg arbejde for et mere positivt liv og deltage i at skabe en større optimisme her i landet. Ikke bare give andre ansvaret for diverse skævheder, men ved at prioritere og stille krav til mig selv om at tage ansvar for de forhold som jeg selv kan ændre. Til denne opgave vil jeg invitere Jer - mine medborgere - til at deltage.

Børn som er opvokset under trygge forhold er langt sværere at slå ud, og opnår som regel bedre resultater i livet.

Folk som man konstant tager modet fra, bliver naturligt nok et bekymret folkefærd. Omvendt bliver folk, som opmuntres og føler glæde, et folk som ser fremtiden imøde med optimisme og arbejdsglæde.

Vi skal huske på, at det altid er lettest at kritisere andre, og at det altid er lettest at finde fejl hos andre. Men det at kunne stå ved og indrømme egne mangler og fejltagelser, kræver at man som menneske er moden - også åndeligt.

Alkoholforbruget er i de seneste år blevet næsten halveret. Det er glædeligt at konstatere dette, da det viser at samfundet er på rette kurs. Det er ikke mindst vigtigt at fastholde denne positive udvikling også med hensyn til euforiserende midler, da denne udvikling giver vore børn og unge en mulighed for en opvækst under trygge forhold.

Vort lands universitet, Ilisimatusarfik, er blevet for lille. Dette forsøger vi selvfølgelig efter evne at gøre noget ved. Det glædelige ved dette forhold er, at der er mærkbart flere unge som allerede er på, eller planlægger, at tage en videregående uddannelse her i landet.

Vi bør glæde os over, at der aldrig før har været så mange under en eller anden form for uddannelse. Som et samfund bør vi være stolte af dette.

Her, hvor vi nærmer os det næste årtusinde, har vi brug for at kunne samarbejde uden diskrimination, med sigte på det bedst mulige resultat for vort land. Det er derfor ligeså vigtigt at kunne glæde os over de gode resultater, som vi opnår - også i medierne.

På tærskelen til det nye år, vil jeg gerne afslutte med mine personlige ønsker og håb for det kommende år.

Mit inderste ønske er, at vi gennem samarbejde, fælles støtte og uden diskrimination kan arbejde for den bedst mulige fremtid for vort land. Gid vi - som et samlet folk - vil arbejde dynamisk, ansvarligt og resultatorienteret i det nye år. Jeg håber, at vi vil opleve os selv som gode og aktive medspillere i udviklingen af vort samfund.

Gid vi sammen vil satse på aktivt at skabe de bedste opvækstvilkår for vore børn og unge.

Gud bevare Grønland. Godt nytår.