Indsigt: Hvad vil EU i arktis?

Hvad vil EU i arktis?

Hvis EU vil være med i Arktis, bør de starte med at droppe deres handelshindringer mod sælprodukterne og stoppe deres obstruktion i IWC mod enhver normalisering af fangst og handel
med de hvalarter, som videnskaben allerede har bevist, kan tåle en bæredygtig fangst.

Torsdag d. 12. februar 2009
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Arktis, Eu.

I denne uge får Grønland besøg af repræsentanter for EU-kommissionen, som på basis af EU's nye interesse for det arktiske område og deraf følgende ønske om at blive permanente observatører i Det Arktisk Råd, vil forsøge at overbevise Landsstyret om, at det vil være en rigtig god ide. Men vil det nu også det?

For samtidig har EU nu en ny lovgivning på vej imod import af sælskind og sælprodukter i det hele taget, baseret på rent føleri og popkampagner fra de europæiske dyreværnsorganisationer. Det er med nød og næppe lykkedes at få en paragraf ind i forslaget, som undtager sælskind fra Grønland – hvis vi altså indstiller os på løbende kontrol af at vi fanger og behandler sælerne, sådan som EU finder det skal gøres.

Igennem de sidste år har EU ligeledes ført en stadig stærkere kampagne mod enhver form for genoptagelse af kommerciel hvalfangst i Den Internationale Hvalfangstkommission. Man har i den sammenhæng gennemtrumfet, at det er EU-kommissionen, der skal bestemme, hvordan EU's medlemmer af kommissionen skal stemme, og man har set til, at der snart er så mange af EUlandene, der har meldt sig ind i IWC, at EU faktisk alene kan blokere for ethvert nyt forslag til genoptagen fangst. Danmark er i den sammenhæng flere gange blevet hængt offentligt ud af andre medlemslandes repræsentanter, fordi Danmark har valgt at lade videnskaben råde i stedet for den usaglige propaganda, når man stemte i EU – fordi Grønland og Færøerne, naturligvis har fastholdt det princip, at alle ressourcer i havene skal kunne udnyttes kommercielt, hvis bestandene tåler det og fangstmetoderne er de bedst mulige. Men det er EU altså uenig i når det vel at mærke ikke gælder, dyr, som medlemmerne selv fanger.

Danmark har altså fastholdt de arktiske folks synspunkt, mens EU helt klart har modarbejdet dette.

Læs hele indlægget her: Hvad vil EU i Arktis

/Kilde: Siumut